Zamknij

Echo Dnia

500 plus od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Gdzie najwięcej wniosków?

Ponad 20 tysięcy wniosków o świadczenie 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji złożono w jednostkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Dawid Łukasik

Następne
Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze [1/13] Następne

500 plus od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Gdzie najwięcej wniosków?

Ponad 20 tysięcy wniosków o świadczenie 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji złożono w jednostkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie świętokrzyskim do końca 2019 roku. Sprawdź na kolejnych slajdach dane z każdego inspektoratu w powiatach - podajemy je wedle liczby wniosków od najmniejszej do największej>>>>

Aby uzyskać to świadczenie uzupełniające, trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze, to świadczenie jest adresowane wyłącznie do osób, które ukończyły 18 lat; po drugie, muszą być niezdolne do samodzielnej egzystencji. Wysokość wszystkich świadczeń pobieranych przez ubiegającego się o pieniądze nie może przekroczyć 1600 złotych brutto.

Przy ustalaniu wysokości świadczenia obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę". Nowe świadczenie będzie przysługiwało w wysokości nie wyższej niż 500 złotych. Przykładowo, jeżeli suma pobieranych świadczeń wynosi 1290 złotych, to świadczenie uzupełniające zostanie przyznane w kwocie 310 złotych. Z kolei, jeśli suma świadczeń ze środków publicznych wynosi 1440 złotych, to otrzymamy 160 złotych.

Rozpatrywanie spraw rozpoczęto wraz z wejściem w życie ustawy, czyli 1 października 2019 roku i wydano już ponad dziesięć i pół tysiąca decyzji. Wśród nich są też decyzje odmowne. Dotyczą spraw, które nie spełniły kryterium dochodowego, czyli osoba składająca wniosek ma świadczenia wyższe niż 1600 złotych, a pomimo to wniosek złożyła, albo po przeprowadzanych badaniach lekarskich orzeczono, że nie jest osobą nie zdolną do samodzielnej egzystencji.
Badania takie prowadzone są przez lekarzy orzeczników w Kielcach, jak również w ich miejscu zamieszkania bądź pobytu, na przykład w placówce opiekuńczej.

Najwięcej wniosków składanych było w październiku po wejściu w życie ustawy i w grudniu. Po nowym roku takich osób z wnioskiem o świadczenie uzupełniające było w ZUS już 335.

W sumie w województwie świętokrzyskim złożono 20.629 wniosków. Na kolejnych slajdach prezentujemy liczbę wniosków w poszczególnych jednostkach ZUS w regionie>>>

Najnowsze wiadomości

reklama

Polecamy