Jaka przyszłość zawodu farmaceuty?

Materiał partnera zewnętrznego

14 maja obchodzone jest Święto Farmaceuty. Podczas wizyty w aptece warto podziękować personelowi za służbę nie tylko w tym trudnym okresie, ale również za ciężką pracę na co dzień. To często farmaceuci i pracownicy aptek stają się pierwszym kontaktem w przypadku obniżonego samopoczucia lub choroby. Warto więc zastanowić się nad zmianami, które umożliwią farmaceutom wykorzystanie ich wiedzy i umiejętności, które wpłyną na satysfakcję z wykonywanego zawodu, a także na jakość opieki farmaceutycznej.

Przed laty farmacja była jednym z najbardziej obleganych i prestiżowych kierunków na studiach. Ukończenie studiów magisterskich miało być gwarancją natychmiastowego zatrudnienia i dobrze płatnej kariery. Zawód farmaceuty od dawna uważany jest za deficytowy – w Polsce magistrów farmacji jest wciąż za mało, a zapotrzebowanie na nich wcale nie spada. Pomimo tego, podobnie jak absolwenci innych kierunków medycznych, farmaceuci masowo wyjeżdżają za granicę w poszukiwaniu lepszego życia.
Niektórzy, aby dostać się na farmację, rozpoczynają intensywną naukę biologii i chemii już w szkole podstawowej, później wybierają liceum z klasą biologiczno-chemiczną, gdzie przygotowują się do matury, która staje się dla nich biletem do wymarzonych studiów. Podczas nauki studenci przygotowują się do pracy nie tylko w aptekach, ale także w laboratoriach związanych z analizą leków oraz w przemyśle farmaceutycznym. Jednak po zakończeniu studiów perspektywa pracy okazuje się już mniej atrakcyjna.

- Długo zastanawiałem się nad wyborem drogi zawodowej, padło na farmację. Wykorzystanie szerokiej wiedzy w bezpośrednim kontakcie z pacjentem i świadomość pomagania potrzebującym daje niesamowitą satysfakcję z wykonywanej pracy. Życzyłbym sobie jednak bardziej otwartej drogi rozwoju oraz stopniowego poszerzania kompetencji, co pozwoliłoby z większym pożytkiem wykorzystać zdobytą wiedzę oraz wzmocnić rolę farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej – mówi Mariusz Kisiel, magister farmacji.

Podobne odczucia ma wielu farmaceutów - pomimo ogromnej wiedzy, ukończenia wymagających studiów, farmaceuta często postrzegany jest tylko i wyłącznie jako sprzedawca wydający leki w aptece. To bardzo krzywdzące dla osób, które poświęciły lata na naukę, aby uzyskać tytuł magistra.

Zdaniem Artura Łakomca, powinniśmy dążyć do sformułowania dobrej definicji zawodu farmaceuty, która będzie zachęcać młodych ludzi do wyboru tego zawodu.

- W pierwszej kolejności musimy stworzyć stabilne i przejrzyste warunki dla młodych farmaceutów, którzy wchodzą w zawód. Oni nie chcą być tylko sprzedawcami leków – mają ambicje i plany rozwoju, a państwo powinno im to umożliwiać – dodaje prezes Łakomiec.

Jest jednak szansa, że ten sposób postrzegania wkrótce może się to zmienić, a rola farmaceuty zostanie wzmocniona.
Na początku stycznia wpłynął do sejmu projekt ustawy o zawodzie farmaceuty, przedłożony przez ministra zdrowia. Dzięki nowym zapisom wzrośnie rola i pozycja farmaceutów - będą mogli brać znaczący udział w działaniach związanych z profilaktyką, promocją zdrowia i farmakoterapią. Jest to szczególnie ważne w czasach, gdy polski system ochrony zdrowia jest nie do końca wydolny. Pacjenci mogą odczuć to w sposób szczególny podczas pandemii koronawirusa, jednak wiele problemów systemu można byłoby już dawno rozwiązać właśnie dzięki współpracy z farmaceutami.

Ważnym elementem, który wpływa na wzmocnienie zawodu jest e-recepta, do której szybko przyzwyczaili się pacjenci i personel medyczny. Farmaceuci mogliby jeszcze szerzej być wykorzystani w procesie wystawiania e-recepty dla niektórych pacjentów, m.in. tych przewlekle chorych, którzy często pojawiają się u swojego lekarza rodzinnego jedynie po wypisanie leków. Zmniejszyłoby to kolejki do lekarzy, a także odciążyło system ochrony zdrowia.

Wzrost roli farmaceutów jest konieczny szczególnie w kontekście starzenia się społeczeństwa, rosnącego zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne przy jednoczesnym kryzysie kadrowym w środowisku lekarzy i pielęgniarek. Dla pacjentów przy wyborze apteki jednym z istotnych kryteriów są także porady farmaceutyczne i jakość usług.

Polska posiada odpowiednie zasoby potrzebne do wprowadzenia opieki farmaceutycznej w aptekach, ze względu na ich dużą dostępność, liczny i kompetentny personelu farmaceutyczny oraz poszerzany o nowe funkcjonalności system e-Zdrowie.

Wśród działań, które będą mogli wykonywać farmaceuci są m.in. konsultacje farmaceutyczne. Rozwiązanie zaproponowane w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty ma ułatwić pacjentom dostęp do rzetelnej wiedzy o lekach i ograniczy przyjmowanie przez nich produktów lub suplementów, które są zbędne w procesie leczenia. Dodatkowo, farmaceuci będą mogli prowadzić przeglądy lekowe, czyli wykrywać ewentualne niepożądane interakcje między przyjmowanymi produktami leczniczymi lub między produktami leczniczymi a innymi produktami (np. suplementami diety).

Farmaceuci będą mogli również opracowywać indywidualne plany opieki farmaceutycznej, będą mieli możliwość usystematyzowania przyjmowania produktów leczniczych, a także prowadzenia edukacji zdrowotnej, profilaktyki i promocji zdrowego trybu życia. Ma to wpłynąć na zwiększenie skuteczności leczenia pacjentów.

W planach jest także umożliwienie farmaceutom wykonywania prostych badań diagnostycznych, które są związane z farmakoterapią, a w zakresie merytorycznego świadczenia opieki farmaceutycznej.

- Większe możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy pozwoliłby odbudować zaufanie i prestiż, a niejednokrotnie oszczędziły wiele czasu i stresu pacjentom, lekarzom i samym farmaceutom – mówi Izabela Baj, magister farmacji.

Dlatego tak ważne jest, żeby ustawa o zawodzie farmaceuty weszła w życie jak najszybciej i dała farmaceutom narzędzia i kompetencja niezbędna do wykonywania tego zawodu w pełni. Tylko w ten sposób możliwy będzie rozwój rynku farmaceutycznego z korzyścią dla pacjentów, farmaceutów, a także dla całego systemu ochrony zdrowia.

Dziękujemy wszystkim pracownikom aptek za zaangażowanie i pracę, której celem jest zawsze dobro pacjenta.

Materiał oryginalny: Jaka przyszłość zawodu farmaceuty? - Dziennik Bałtycki

Dodaj ogłoszenie