MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Już znamy "Złotą Setkę" - największe firmy województwa świętokrzyskiego!

Elżbieta ŚWIĘCKA [email protected]
Laureaci "Złotej Setki 2011 rankingu największych firm województwa świętokrzyskiego" i Diamentów.
Laureaci "Złotej Setki 2011 rankingu największych firm województwa świętokrzyskiego" i Diamentów.
Po raz czwarty redakcja „Echa Dnia” przygotowała listę 100 największych przedsiębiorstw województwa świętokrzyskiego. To niezwykle ważne wydarzenie dla lokalnego biznesu, na które czeka wielu czytelników oraz biznesmenów, nie tylko z naszego regionu. Z roku na rok zainteresowanie naszym zestawieniem jest coraz większe i to upewnia nas o jego przydatności. W tym roku "Złota Setka" nabrała jeszcze większej rangi. A stało się tak dlatego, że honorowy patronat nad naszym zestawieniem objął minister gospodarki, wicepremier Waldemar Pawlak.

Nasza „Złota Setka” to bardzo obszerne kompendium wiedzy o tym, co dzieje się w świętokrzyskiej gospodarce. Trafiające w Państwa ręce zestawienie jest najbardziej obiektywne, bo nie oparte na żadnych szacunkach, ocenach czy prognozach, ale na faktach, w postaci twardych danych liczbowych, z których czytelnik sam może wyciągnąć wnioski. Nasza rola polegała na zdobyciu tych danych oraz ich uporządkowaniu i przejrzystym zaprezentowaniu czytelnikom. Tak właśnie uczyniliśmy, przygotowując ranking główny i dwanaście podrankingów. W tej edycji nie znajdziecie państwo tak zwanej „poczekalni”. Jej miejsce zastąpiły dodatkowe wyróżnienia, przyznawane za szeroką działalność, nie tylko związaną z prowadzeniem biznesu.

Układanie rankingu budzi duże emocje nie tylko wśród czytelników i przedsiębiorców, którzy znajdą się w gronie tych największych, ale także w nas samych. Z dnia na dzień, kiedy opracowywaliśmy napływające do nas i samodzielnie zebrane dane, mogliśmy obserwować, jaki obraz kondycji świętokrzyskiej przedsiębiorczości się z nich wyłania.

Trudny rok

Miniony rok nie był łatwy dla gospodarki. Przeciągający się kryzys na światowych rynkach, który zaczął się już pod koniec 2008 roku, odbił się bardzo negatywnym echem także w naszym kraju i, co oczywiste, odczuły to także firmy z regionu świętokrzyskiego. Patrząc jednak na zestawienie, widać bardzo pozytywną tendencję. Po tym najcięższym, 2009 roku, kiedy to szczególnie w pierwszym półroczu przychody i rentowność były na bardzo niskim poziomie, rok 2010 był dla świętokrzyskich przedsiębiorstw dużo spokojniejszy. Przychody i, co najważniejsze zyski, w firmach z wielu branż rosły, albo przynjmniej utrzymywały się na zbliżonym poziomie.

Mamy potencjał

Publikacja listy 100 największych świętokrzyskich przedsiębiorstw już po raz czwarty utwierdza nas w przekonaniu, że jako region mamy ogromny potencjał. Działa tu wielu prężnie rozwijających się firm, a nasi biznesmeni mają jasną wizję sukcesu i dążą do wyznaczonych sobie celów. Na krajowej arenie mamy się czym pochwalić. Najlepiej niech świadczy o tym fakt, że wielu świętokrzyskich przedsiębiorców rozwija się, rozszerzając swoją działalność poza nasz region, a także poza granice kraju. Kryzys był odczuwalny i to trzeba jasno stwierdzić. Obecne zawirowania związane z szalejącym kursem franka szwajcarskiego, niepewną sytuacją w wielu krajach strefy euro, z których niektóre, jak chociażby Grecja, stoją na skraju bankructwa, nie sprzyjają rozwojowi i stabilności. Ale w przyszłość patrzymy z optymizmem, bo nasze firmy potrafiły dostosować się do tej trudnej sytuacji. Wierzymy, że firmy z pierwszej setki jeszcze lepiej poradzą sobie z rokiem 2010, żeby w 2010 roku osiągać jeszcze lepsze wyniki niż dotychczas.
 

Jak przygotowywaliśmy listę?

 

Czwarte wydanie naszej listy 100 największych świętokrzyskich przedsiębiorstw  ma nieco inną formę niż poprzednie, ale zasady sporządzania rankingu, praktycznie się nie zmieniły.

Wzorem podobnych rankingów ogólnopolskich przyjęliśmy jako najważniejsze kryterium przychody ze sprzedaży netto za rok ubiegły. Wyszliśmy z założenia, że to wysoka sprzedaż towarów, produktów i usług świadczy o tym, czy firma jest duża czy nie, czy zdobywa nowe rynki i czy jej produkty bądź usługi znajdują szerokie grono nabywców.

Podstawowe kryteria

Owe przychody ze sprzedaży towarów i usług netto zdecydowały nie tylko o miejscu w setce największych firm, ale często, choć nie zawsze o miejscu w poszczególnych podrankingach. W przypadku niektórych firm w tabelach pojawia się oznaczenie „b.d.”, czyli brak danych. W naszym zestawieniu znalazły się nie tylko spółki prawa handlowego, ale także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Nie zawsze chciały one udostępnić dane dotyczące poziomów zysków. Podobnie zresztą jak spółki zarejestrowane w KRS, które na przykład do tej pory nie złożyły bilansów za rok 2010.

W przypadku niektórych firm dane pochodzą dopiero z roku 2009, a czasem pochodzą z tak zwanych okresów nierównych, kiedy rok obliczeniowy nie kończył się w grudniu 2010, albo trwał dłużej niż 12 miesięcy. Takie przypadki się zdarzają i oznaczaliśmy je gwiazdkami z wyjaśnieniem.

Skąd pochodzą dane?

Dane finansowe do naszego zestawienia pochodzą z dwóch źródeł. Pierwszym są bilanse firm dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym, a drugim ankiety, które wysyłaliśmy do firm. W tym roku odpowiedziało na nie znacznie więcej podmiotów gospodarczych niż w roku ubiegłym, za co bardzo im dziękujemy, bo znacznie ułatwiło nam to pracę.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby w pierwszej setce znalazły się wszystkie największe firmy województwa świętokrzyskiego i jak najwięcej osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Nie wszyscy jednak odesłali nam ankiety, nie wszyscy złożyli także bilanse do Krajowego Rejestru Sądowego. Część firm odmówiła przekazania jakichkolwiek danych i jeśli nie były one dostępne w jakimkolwiek innych źródle, odstąpiliśmy od ich publikowania i umieszczania danego podmiotu na naszej liście. Stąd nie znajdziemy w tym zestawieniu wielu dużych, znanych i szeroko rozpoznawalnych przedsiębiorstw.

Jak liczyliśmy?

W przypadku dużych spółek, często tworzących grupy kapitałowe, przychody za rok ubiegły podajemy jako przychody skonsolidowane, bez rozbijania ich na poszczególne spółki w ramach grupy. To oznacza, że poszczególne firmy danej grupy, jak na przykład spółki Kolportera, Echa Investment, Cersanitu czy grupy NSG w skład której wchodzą trzy firmy pod marką Pilkington, mogłyby mieć samodzielnie na tyle duże przychody, że jako osobne podmioty również zaistniałyby w rankingu. Nie ma ich jednak, gdyż jako całość przyjęliśmy dane spółki matki -grupującej podległe podmioty danego konglomeratu.

Podstawowe dane

W naszych tabelach znajdują się dane aktualne na dzień 31 grudnia 2010. To oznacza, że w rubryce dotyczącej nazwisk prezesów również podajamy nazwiska tych, którzy rządzili swoimi firmami na dzień 31 grudnia 2010, nawet jeśli potem w roku 2011 stracili swoje posady. A takich zmian było kilka. Podobnie ma się rzecz z nazwami. Niektóre przedsiębiorstwa w tym roku zdążyły zmienić nazwę, ale w tabelach występują pod taką, jaką miały na koniec 2010 roku.

Optymistyczny obraz

Trzeba przyznać, ze obraz świętokrzyskiej gospodarki wyłaniający się z naszego zestawienia w przypadku wielu branż wygląda optymistycznie. Po pierwsze, bardzo dobrze prezentują się spółki z branży budowlanej oraz usług budowlanych, które systematycznie zwiększają swoje przychody, ale tez wypracowują zysk na coraz wyższym, a jeśli to nie możliwe to przynajmniej stałym poziomie. Świetnie radzą też sobie firmy z branży produkcyjnej oraz handlowej, notując przy tym coraz większe zyski. Dobre wyniki mają też firmy z sektora spożywczego, których przychody są coraz większe. Co warto zaznaczyć, gronie tych największych znalazło się kilka spółdzielni.

Osiągnięcia spółek handlowych i branży górniczej mówią same za siebie, bo te firmy z naszego regionu od lat trzymają równy, wysoki poziom. Co znamienne, i warte podkreślenia, na prostą wychodzą też firmy z branży transportowej. Oprócz jednego giganta, który boryka się z problemami finansowymi, pozostałe firmy wypracowują często spory zysk. I tutaj jedna ważna uwaga - w podrankingu dla branży transportowej zamieściliśmy tylko 8 firm, ponieważ nie do wszystkich danych udało się nam dotrzeć.

Zobacz galerię Złota Setka 2011 - część oficjalna gali

Zobacz galerię Złota Setka 2011 - bankiet

Wielcy nieobecni

Niestety, są też pewne negatywy, które łatwo zauważyć patrząc na nasze zestawienie. W czołówce rankingu nie znajdziemy kilku bardzo potężnych przedsiębiorstw, które do tej pory plasowały się bardzo wysoko. Nie ma więc znanego giganta PGE ZEORK S.A. ze Skarżyska Kamiennej, które w wyniku zmian strukturalnych zmieniło też nazwę na PGE Obrót S.A. Oddział z Siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, który był gospodarczym filarem regionu. W zeszłym roku firma straciła osobowość prawną i w zeszłorocznym zestawieni „Złotej Setki” znalazła się po raz ostatni. Od września 2010 roku to firma lubelska, a nie świętokrzyska. Na liście nie ma też drugiego ogromnego przedsiębiorstwa ze Skarżyska-Kamiennej PGE ZEORK Dystrybucja, które w wyniku zmian w strukturze firmy nie jest już naszym przedsiębiorstwem.

Kolejny wielki nieobecny to Grupa Ożarów. A wszystko dlatego, że firma formalnie wyprowadziła się z naszego regionu i nie będzie już pojawiać się w naszych zestawieniach, choć fizycznie nadal działa i produkuje na ziemi świętokrzyskiej. Cementownia Ożarów była kiedyś osobnym zakładem produkcyjnym, dziś jednak należy do grupy nowoczesnych firm, złożonych z kilkudziesięciu znanych, cenionych i bardzo mocnych marek w skali kraju.

Do negatywów musimy też zaliczyć problemy finansowe dużych spółek, które nie znalazły się w tegorocznym zestawieniu. Niektóre z nich kategorycznie odmówiły ujawnienia swoich danych, a ich bilanse nie były dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku innych – okazało się, że ich przychody są zdecydowanie niższe niż w poprzednim roku i nie pozwalają im zakwalifikować się do grona 100 największych firm regionu świętokrzyskiego.

W rankingu nie pojawia się też Celsa Huta Ostrowiec, która w zeszłym roku uplasowała się na trzeciej pozycji. A stało się tak dlatego, że ostatnie dane finansowe firmy, które można znaleźć w Krajowym Rejestrze Sądowym są za rok obrachunkowy 2008. Później firma przestała składać sprawozdania finansowe i prawdopodobnie zostanie za to ukarana grzywną.

Diament za prestiż dla regionu

W tym roku podczas gali „Złotej Setki” wręczamy specjalne nagrody dla tych osób i przedsiębiorstw, które nie tylko przez swoje wyniki, ale też ogromną aktywność na wielu polach doskonale promują region świętokrzyski. Kryteria przyznania tej nagrody nie opierają się wiec tylko na suchych liczbach, rosnących przychodach czy zyskach netto. Diamentem postanowiliśmy wyróżnić więc te firmy, które miały osiągnięcia w swojej branży, ale również angażowały się w rozliczne przedsięwzięcia dla naszego regionu, wspierały sport, promowały kulturę czy swoimi nowatorskimi pomysłami i rozwiązaniami zachwycały resztę kraju.

Zobacz galerię Złota Setka - Diamenty

Przyznawany przez „Echo Dnia” Diament, statuetka wykonana przez znanego kieleckiego artystę-plastyka Sławomira Micka, jest z krzemienia. Jak mówi sam autor statuetki, krzemień pasiasty uznawany jest za nasz regionalny diament, silnie kojarzony z regionem świętokrzyskim. Artysta nawiązał formą do kształtu diamentu i uzupełnił kompozycję polerowaną bryłka przepięknego krzemienia pasiastego. Diament jest kamieniem wyjątkowym i dlatego przyznajemy go wyjątkowym w osobowościom i przedsiębiorstwom ziemi świętokrzyskiej.
 

Wyróżnienia otrzymali: Michał Sołowow, Bertus Servaas, Bogusław Wypychewicz, Mirosław Szczukiewicz, Tomasz Tworek, DEK Meble, Kopalnia Wapienia Morawica, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa.

Specjalne podziękowania

Dziękujemy wojewodzie świętokrzyskiej, Bożentynie Pałce-Korubie za ogromną pomoc w realizacji tego wielkiego projektu. Bez jej zaangażowania publikacja naszej listy nie nabrałaby takiego rozmachu. Dziękujemy również marszałkowi województwa świętokrzyskiego Adamowi Jarubasowi oraz prezydentowi Kielc Wojciechowi Lubawskiemu, którzy także wspierali publikację naszego ranking, jako miejsca, w którym świętokrzyskie i kieleckie firmy mogą się pochwalić swoimi osiągnięciami. Podczas przygotowywania tegorocznego zestawienia swoje wsparcie okazali nam także starosta kielecki Zdzisław Wrzałka, poseł na Sejm RP Konstanty Miodowicz, poseł na Sejm RP Artur Gierada orz Michał Cichocki, burmistrz Końskich.
 

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

NBP nowy do 14.07

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na echodnia.eu Echo Dnia