Miasto Kielce

Artykuł sponsorowany

Bogdan Wenta
prezydent Kielc

Zdrowie mieszkańców Kielc jest dla mnie najważniejsze, dlatego każdego roku przeznaczamy z budżetu miasta znaczne środki na prowadzenie polityki zdrowotnej. Wiadomo, że w przypadku wielu chorób zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego stawiamy na profilaktykę. Wiemy też, że w ciągu ostatnich lat prowadzone w Kielcach szczepienia przyniosły szybkie i policzalne efekty.
Spadła zachorowalność na zapalenie płuc czy ospę wietrzną. Dbamy również o zdrowie osób starszych, którzy co roku mogą liczyć na darmowe szczepienia przeciw grypie. Ze swojej strony mogę zapewnić, że nadal będziemy prowadzić te działania, z myślą o zdrowiu mieszkańców naszego pięknego miasta.

Kolejnym laureatem nagrody gospodarczej
Liderzy Regionu 2019 jest Miasto Kielce.
Otrzymało statuetkę w kategorii Zdrowie.

Ponad 2 miliony złotych każdego roku
samorząd Kielc przeznacza na profilaktykę
zdrowotną. Stolica regionu świętokrzyskiego
uważana jest za krajowego lidera w prowadzeniu
polityki zdrowotnej. Miasto było
za to wielokrotnie nagradzane. Programy
darmowych szczepień dla dzieci i seniorów
finansowane są z budżetu miasta od 2006
roku. Obecnie prowadzone są szczepienia
prewencyjne przeciw ospie wietrznej, zakażeniom
meningokokowym, wirusom grypy i
HPV.

Kielce jako pierwsze w kraju wprowadziły
program profi laktyki zakażeń pneumokokowych
dla dzieci. Program realizowany był
od 2006 roku, aż do czasu, gdy wszystkie
nowo narodzone dzieci szczepione są bezpłatnie
z budżetu Ministerstwa Zdrowia.

Program przyniósł korzyści, których obserwację
rozpoczęto już w 2007 roku. Na
podstawie analizy dokumentacji medycznej
dotyczącej zapaleń płuc okazało się, że w
grupie dzieci w wieku 0-1 lat liczba hospitalizacji
obniżyła się ze 136 do 53. Korzyści
były odczuwalne również dla dorosłych.
Dzieci przestały zarażać swoich dziadków,
w związku z tym zaobserwowano wyraźny
spadek zachorowań na zapalenie płuc w
grupie osób po 65. roku życia o około 45
procent.

W latach 2006-2019 z programu profilaktyki
zakażeń pneumokokowych skorzystało
20 559 dzieci.

Program profilaktyki zakażeń meningokokowych
realizowany jest od 2008 roku,
kiedy to na terenie województwa świętokrzyskiego
powstało ognisko choroby meningokokowej,
natomiast w Kielcach odnotowano
kilka przypadków zachorowań
na inwazyjną chorobę meningokokową.
W ramach programu szczepione są dwie
grupy ryzyka dzieci 16-18 miesięczne oraz
13-latki. Od czasu wprowadzenia szczepień
w Kielcach nie odnotowuje się przypadków
zachorowania na inwazyjną chorobę meningokokową
grupy C.

Od maja 2018 roku w Kielcach rozpoczęły
się szczepienia przeciwko meningokokom
grupy B.

Kielce w 2012 roku wprowadziły bezpłatne
szczepienia przeciw wirusowi HPV,
wywołującego m.in. raka szyjki macicy.
Ten nowotwór jest drugą co do częstości
przyczyną zgonów u kobiet z chorobami onkologicznymi.
Mimo prostej i powszechnie
dostępnej diagnostyki, corocznie umiera z
tego powodu od ok. 1700 do 1900 Polek,
czyli dziennie średnio 5 kobiet. Udowodniono,
ze czynnikiem wywołującym raka szyjki
macicy jest ludzki wirus brodawczaka ludzkiego.

Od początku programu profilaktyki raka
szyjki macicy finansowanego przez gminę
Kielce, z darmowych szczepień skorzystało
ponad 3 i pół tysiąca dziewcząt.

Miasto Kielce finansuje również szczepienia
przeciw ospie wietrznej dla dzieci.
Szczepienia mogą w istotny sposób przyczynić
się do zmniejszenia liczby zachorowań
na tę wysoce zakaźną chorobę. Z
bezpłatnych szczepień można skorzystać
w przychodniach na terenie całego miasta.

Szczepienia przeciwko ospie wietrznej
znajdują się w wykazie szczepień zalecanych,
niefinansowanych ze środków znajdujących
się w budżecie Ministra Zdrowia.

Zgodnie z informacją zamieszczoną
przez Państwowego Inspektora Sanitarnego,
w Kielcach w 2018 roku zapadalność na
ospę w Kielcach spadła o 38% przy stałym
średnim poziomie w Polsce, co jest związanie
z bezpłatnymi szczepieniami.

Rocznie na szczepienia przeciw grypie
dla kielczan powyżej 55. roku życia miasto
przeznacza około 400 tysięcy złotych. Za
ten rodzaj profilaktyki Kielce były kilkukrotnie
nagradzane m.in. przez Fundację „Nadzieja
dla Zdrowia”. Program darmowych
szczepień przeciw grypie dla seniorów realizowany
jest od 2006 roku.

Infekcje grypowe są szczególnie groźne
dla osób w podeszłym wieku. W tej grupie
pacjentów są one najczęstszą przyczyną
zaostrzeń chorób układu oddechowego,
mogą także prowadzić do powikłań ze
strony pozostałych układów, w tym układu
sercowo-naczyniowego. Dlatego tak ważna
jest profilaktyka. Rocznie z tej formy profilaktyki
korzysta około 10 tysięcy kielczan.
Zaszczepić się przeciw grypie można od
września do marca w przychodniach na terenie
całego miasta.

Miasto Kielce
Dodaj ogłoszenie