PKN Orlen silniejszy z Grupą Energa, Lotos i PGNiG

Materiał informacyjny PKN Orlen
PKN Orlen z determinacją realizuje kolejne procesy akwizycyjne. Mają one na celu utworzenie silnej firmy multienergetycznej o zdywersyfikowanych źródłach przychodów, skutecznie konkurującej z europejskimi koncernami. Warunkowa zgoda Komisji Europejskiej na przejęcie Grupy Lotos i zainicjowanie procesu integracji z PGNiG przybliżają PKN Orlen do tego celu. Wcześniej pod skrzydła koncernu z Płocka trafiła Grupa Energa, której aktywa są niezwykle istotne pod kątem rozwoju nisko i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania. W przypadku realizacji wszystkich transakcji przychody połączonej Grupy wyniosłyby ok. 200 mld zł. Prowadzone procesy przejęć to też szansa na dalszy rozwój regionów i społeczności lokalnych.

Polski miks energetyczny będzie podlegał coraz większym zmianom. Dynamiczny wzrost zapotrzebowania na energię będzie zaspokajany głównie z Odnawialnych Źródeł Energii oraz gazu. To wymaga ogromnych inwestycji. Kolejnym wyzwaniem polskiej gospodarki jest konieczność unowocześnienia infrastruktury, wraz z siecią przesyłową i dystrybucyjną. To może wymagać nakładów w wysokości do 1,5 biliona złotych w ciągu najbliższych 30 lat (do 2050 r.) By sprostać tym wyzwaniom, potrzebna jest zmiana podejścia. Do tej pory w Polsce międzysektorowe wyzwania energetyczne próbowaliśmy rozwiązać w ramach poszczególnych segmentów. Osobno z wyzwaniami mierzyły się segment rafineryjny, segment gazu, segment elektroenergetyczny. PKN Orlen zmienił to podejście wychodząc z założenia, że tak wielkie wyzwanie wymaga aktywnego działania międzysektorowego.

PKN Orlen 14 lipca otrzymał zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie Grupy Lotos. To historyczny moment dla obu koncernów i polskiej gospodarki. Tego samego dnia podpisany został list intencyjny pomiędzy koncernem a Skarbem Państwa, reprezentowanym przez wicepremiera Jacka Sasina dotyczący przejęcia PGNiG. Wcześniej, w kwietniu, PKN Orlen w bardzo szybkim tempie zakończył jedną z największych transakcji w sektorze energetycznym – przejęcie Grupy Energa.

Odpowiedź na wyzwania przyszłości

Ta fuzja i kolejne zmiany na rynku, które oczywiście będą wymagały odpowiednich analiz i zgód korporacyjnych, także zgód instytucji antymonopolowych, to odważny kierunek rozwoju i budowy czempiona, już nie tylko polskiego, ale w skali całej Europy, z ambicjami wychodzenia na inne rynki - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji.

Jednocześnie szef rządu podkreślił, że „powiększony Orlen jest kluczowym podmiotem. Dla przeprowadzenia procesu niezbędna jest siła kapitałowa. Poprzez tego typu połączenia tworzy się możliwość wygenerowania dodatkowych synergii po stronie dochodowej i kosztowej”. Morawiecki zaznaczył także, że jest to „jeden z ważniejszych procesów dla kształtu polskiej gospodarki”.

Z kolei minister aktywów państwowych Jacek Sasin podczas spotkania w warszawskim biurze PKN Orlen zwracał uwagę na rolę działań akwizycyjnych w procesie transformacji energetycznej w Polsce. „Procesy konsolidacji spółek pokazują, że podejmujemy wyzwania, które stoją przed sektorem energetycznym i gospodarką, a jednocześnie zmierzamy w kierunku, w jakim idzie współczesny biznes i świat. Dzisiaj stoimy u progu wielkich zmian na rynku energii, transformacji energetycznej, a także dbałości o zielony ład, by wytwarzanie energii nie stanowiło zbyt dużego zagrożenia dla środowiska. Aby zrealizować te wyzwania, musimy dysponować odpowiednim potencjałem.

Wzmocniona Grupa Lotos to silniejszy region

Zgodnie z deklaracjami PKN Orlen, z punktu widzenia podatkowego, Grupa Lotos zachowa pełną odrębność. To oznacza dalsze wpływy do regionalnego budżetu. Wystarczy tu spojrzeć na historię przejęć Grupy Orlen w ostatnich latach. Zarówno włocławski Anwil, jak i czeski Unipetrol, zachowały swoją odrębność. Co więcej, są konsekwentnie rozwijane, a realizowane inwestycje znacząco wzmacniają ich rynkową pozycję.

Nie należy też spodziewać się zmian w podejściu do sponsoringu Grupy Lotos. Sam PKN Orlen już aktywnie działa w tym obszarze na Pomorzu. Najlepszym przykładem jest zorganizowanie w 2019 r. największej polskiej imprezy motoryzacyjnej
– VERVA Street Racing w Gdyni. Zresztą wszystkie spółki w ramach Grupy Orlen aktywnie angażują się w sport w lokalnym wymiarze. Anwil jest znany ze wsparcia koszykówki, podobnie jak litewska spółka Orlenu. Z kolei w Czechach tamtejsza firma aktywnie działa w hokeju, który jest tam sportem narodowym. To pokazuje, że działania Orlenu na rzecz lokalnych społeczności są przemyślane i ukierunkowane na faktyczne potrzeby regionu.

Korzyści biznesowe

W porównaniu do Lotosu, PKN Orlen posiada bardziej zdywersyfikowane źródła przychodów i zdecydowanie szersze portfolio produktowe. W obliczu zmieniających się trendów rynkowych daje to gwarancję długoterminowej, stabilnej działalności dla pomorskiej firmy. W związku z coraz ostrzejszymi regulacjami środowiskowymi coraz istotniejszy staje się przerób ropy na nowoczesne, zaawansowane tworzywa sztuczne. Rośnie też znaczenie segmentu petrochemii, a potencjał Grupy LOTOS nie był do tej pory wykorzystywany w tym obszarze. Po przejęciu to się zmieni.

Połączenie sił PKN Orlen i Grupy Lotos pozwoliłoby na potencjalne umożliwienie utworzenia w Gdańsku jednego z centrów kompetencyjnych pracujących na rzecz całej Grupy. W ramach Grupy Orlen, spółka Orlen Południe jest sukcesywnie przekształcana w centrum kompetencyjne w zakresie biopaliw dla całego koncernu. Z kolei czeskie instytuty badawcze będące własnością Unipetrol specjalizują się w badaniu plastików. Gdańsk potencjalnie mógłby stać się w ramach Grupy Orlen ośrodkiem odpowiedzialnym za rozwój nowej mobilności, projektów związanych z elektromobilnością oraz paliwami alternatywnymi (np. wodorem).

Połączony podmiot będzie miał zdecydowanie większy potencjał do wygospodarowania znaczących środków na badania, które są niezwykle istotne dla zrównoważonego rozwoju każdej gospodarki. PKN Orlen finalizuje obecnie w Płocku Centrum Badawczo-Rozwojowe, którego celem jest realizacja prac nakierowanych na wdrażanie nowych rozwiązań technicznych oraz prac nad nowymi produktami i technologiami. Lotos będzie mógł korzystać zarówno z doświadczeń, jak i infrastruktury PKN Orlen w Płocku (w tym z Centrum Badawczo-Rozwojowego) oraz ośrodków naukowo-badawczych w Czechach.

Rynki europejskie

Decyzję Komisji Europejskiej można traktować jako wyznaczenie kierunku w aktualnej polityce instytucji europejskich dotyczących łączenia przedsiębiorstw, szczególnie w sektorach kluczowych dla krajowych gospodarek.

Warto zauważyć, że za takim podejściem Komisji Europejskiej opowiadały się już inne kraje wspólnoty. Francuski TOTAL, norweski Equinor, hiszpański Repsol, portugalski GalpEnergia, włoskie ENI, austriackie OMV, czy węgierski MOL wykonały już ten krok. Polska do tej pory była ewenementem w Europie, gdzie konkurowały ze sobą dwie firmy z branży paliwowej, mające tego samego właściciela.

Wcześniejsze łączenie firm energetycznych w Europie nie tylko nie zaburzyło konkurencji, lecz dało impuls do wprowadzenia korzystnych zmian. Eksperci zwracają uwagę, że w Polsce można spodziewać się podobnych efektów. Fuzja nie zaburzy konkurencji ani w obszarze paliw, ani logistyki, ponieważ jest to zagwarantowane przez unijne prawo antymonopolowe. PKN Orlen nie otrzymałby pozytywnej decyzji, gdyby zachodziła jakakolwiek wątpliwość, że konkurencja nie zostanie utrzymana albo będzie osłabiona.

Po przejęciu wzrośnie niewykorzystany dotąd potencjał Grupy Lotos w segmencie petrochemii

W przypadku realizacji wszystkich procesów akwizycyjnych szacowany roczny zysk operacyjny Grupy Orlen wyniósłby ok. 20 mld zł. Potencjalna integracja umożliwi też zróżnicowanie EBITDA połączonego podmiotu

  • 40 proc. z rafinerii, petrochemii i produktów chemicznych,
  • 20 proc. z wydobycia (ok. 70 mln boe rocznej produkcji),
  • 15 proc. ze sprzedaży detalicznej (paliwa, gaz, energia)
  • 15 proc. regulowana dystrybucja gazu i energii, z potencjałem do dalszego wzrostu
  • 10 proc. wytwarzanie energii z potencjałem do podwojenia do 2030 r.

PKN Orlen rozpoczyna proces przejęcia PGNiG

Po akwizycji Grupy Energa i zgodzie Komisji Europejskiej na przejęcie Grupy Lotos, kolejnym elementem budowy koncernu multienerge-tycznego będzie integracja PKN Orlen z PGNiG. To szansa na rozwój obu firm, wzmocnienie dla polskiej gospodarki i istotne korzyści dla klientów.

Integracja Orlenu z PGNiG pomoże usprawnić zarządzanie zasobami paliw kopalnych w Polsce i wdrożyć najlepsze praktyki efektywności operacyjnej i inwestycyjnej. Dodatkowo pozwoli na stworzenie zintegrowanej platformy wytwórczej w kraju, opartej także o elektrownie gazowe oraz odnawialne źródła energii, w tym morską energetykę wiatrową. Dodatkowo potencjał jednostek gazowych będzie wpływał na łatwiejsze bilansowanie całego miksu energetycznego, obejmującego także mniej regularny profil wytwarzania energii z odnawialnych źródeł.

Doświadczenie PKN Orlen w zarządzaniu dwoma blokami gazowo-parowymi pozwoli PGNiG w najlepszy sposób zarządzać nowymi jednostkami w Stalowej Woli i Żeraniu oraz wykorzystać efekt skali w planach rozwojowych. Dzięki efektowi skali będzie można także optymalizować handel na hurtowym rynku energii elektrycznej.

PGNiG jest narażony na negatywne efekty zmian cen ropy i gazu w związku z dominującą rolą w jego działalności tzw. segmentu upstream (czyli poszukiwania i wydobycia ropy i gazu). Jego połączenie z tzw. segmentem downstream PKN Orlen (czyli mocnej pozycji w przetwarzaniu już wydobytych paliw), oznaczać będzie stabilizację osiąganych przez PGNiG wyników finansowych. Z kolei segment dystrybucji gazu PGNiG z potencjałem do dalszego wzrostu oferuje stabilne, nie uzależnione od koniunktury przepływy finansowe, zapewniając gotówkę niezbędną na finansowanie inwestycji.

Połączenie segmentu wydobycia w Polsce pozwoli na lepsze zarządzanie rezerwami. Możliwe będzie też osiągnięcie synergii kosztowych dzięki konsolidacji działalności operacyjnej, zakupów oraz zarządzania. Kolejnym zakładanym efektem będzie zwiększenie produkcji oraz optymalizacja wykorzystania zasobów w Polsce.

Niewątpliwie beneficjentami stworzenia multienergetycznego koncernu będą klienci. Połączenie kompetencji umożliwi wypracowanie rozszerzonej oferty handlowej w zakresie paliw, gazu i energii. To także duży potencjał do dalszego rozwoju programu lojalnościowego VITAY, opartego o szereg kolejnych, kompleksowych usług dla klientów.

Szansa dla pracowników

Przejęcia realizowane przez PKN Orlen to szansa dla pracowników wszystkich spółek. Zwiększą się bowiem ich możliwości rozwojowe, dzięki zatrudnieniu w silnej, zdywersyfikowanej, międzynarodowej Grupie. Pamiętajmy też, że na rynku obecnie mocno odczuwalny jest deficyt pracowników branży paliwowo-energetycznej. Dlatego zatrudnieni w Enerdze, Lotosie i PGNiG naturalnie uzupełnią zespół specjalistów pracujących w Grupie Orlen.

Warunki dla przejęcia Grupy Lotos na tle innych decyzji Komisji Europejskiej

Środki zaradcze uzgodnione z Komisją Europejską obejmują zobowiązania PKN Orlen i Grupy LOTOS w obszarach: produkcji paliw i działalności hurtowej, logistyki paliw, działalności detalicznej, paliwa lotniczego oraz asfaltu. Sposób spełnienia tych warunków i szczegóły wynikających z nich transakcji będą ustalane z potencjalnymi partnerami zewnętrznymi w odrębnych negocjacjach i będą zatwierdzane przez Komisję. Decyzje o wyborze partnerów do negocjacji podejmie PKN Orlen, a warunki wszystkich umów będą negocjowane przy uwzględnieniu wszelkich standardów rynkowych oraz interesu PKN Orlen.

Środki zaradcze przewidują m.in. zmianę modelu biznesowego rafinerii w Gdańsku, na bazie której powstanie spółka joint venture. PKN Orlen będzie operatorem takiej wyodrębnionej rafinerii, co gwarantuje bezpieczeństwo paliwowe Polski. Ze względu na skalę i skomplikowanie fuzji, Komisja oczekiwała początkowo sprzedaży całej rafinerii. PKN Orlen udało się wypracować i uzyskać zgodę KE na alternatywne, korzystne dla koncernu i polskich interesów rozwiązanie. Ostatecznie do zewnętrznego partnera trafi 30 proc. udziałów w nowej spółce joint venture.

Zgoda KE przewiduje także zobowiązanie do sprzedaży części sieci detalicznej, co jest standardową praktyką Komisji w podobnych postępowaniach. Na przykład, gdy Statoil przejmował kontrolę nad Dansk Fuels w 2016 r., do sprzedaży zostało przeznaczonych ok. 70 procent stacji paliw kontrolowanych przez przejmowaną firmę. Ostatecznie do zewnętrznego nabywcy ma trafić ok. 30 procent sieci firmy z Danii.

Potencjał połączonych PKN Orlen i Grupy Lotos w zakresie posiadanych pojemności magazynowych zmniejszy się o zaledwie 10 proc. W porównaniu do wcześniejszych tego typu transakcji w Europie to bardzo duże osiągnięcie. W postępowaniu dotyczącym przejęcia kontroli przez TotalFina nad Elf w 2000 r., podjęte zobowiązania sprzedaży obejmowały ok. 14 terminali paliwowych w całej Francji.

Materiał oryginalny: PKN Orlen silniejszy z Grupą Energa, Lotos i PGNiG - Polska Times

Dodaj ogłoszenie