Ministerstwo Infrastruktury: Jedna ze stu obwodnic w kraju zostanie zbudowana w Nowej Dębie [ZDJĘCIA]

Marcin Radzimowski
Marcin Radzimowski
Rafał Weber/Facebook
Udostępnij:
Nowa Dęba, obok Brzoska i Kołaczyc, Kolbuszowej, Jasła, Miejsca Piastowego, Pilzna, Przemyśla oraz Sanoka, znalazła się na liście podkarpackich miejscowości, które do 2030 roku będą miały obwodnice. Ich budowę zaplanowano w rządowym programie. W całym kraju ma powstać w tym czasie sto obwodnic.

"Bezpieczeństwo na polskich drogach, a także większa jakość życia są dla rządu Prawa i Sprawiedliwości priorytetem. Dlatego budujemy kolejne kilometry nowych dróg! Dziś z Ministrem Andrzejem Adamczykiem ogłosiliśmy zapowiadany przez Premiera Mateusza Morawieckiego program budowy 100 obwodnic w ciągach dróg krajowych. Chcemy w ten sposób wyeliminować z centrów miast uciążliwości związane z korkami, nadmiernym hałasem i dużą emisją spalin. Zwiększymy komfort życia mieszkańców oraz poprawimy płynność w ruchu drogowym" - napisał w sobotę na swoim facebookowym profilu poseł Rafał Weber ze Stalowej Woli, wiceminister infrastruktury.

Uruchomienie wartego ponad 28 miliardów złotych programu ogłosiło Ministerstwo Infrastruktury. - Ruch pojazdów przez środek miejscowości i uciążliwości z tym związane: korki, zanieczyszczenie powietrza, hałas, to codzienność wielu Polaków. Aby zwiększył się komfort życia mieszkańców zatłoczonych dziś miast i miasteczek, wybudujemy w ciągu 10 lat 100 obwodnic, które wyprowadzą ruch tranzytowy poza tereny zabudowane i przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach - mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Wśród zaplanowanych dróg, osiem powstanie na Podkarpaciu. To ulice obwodowe Brzostka i Kołaczyc, Kolbuszowej, Jasła, Miejsca Piastowego, Nowej Dęby, Pilzna, Przemyśla i drugi etap obwodnicy Sanoka. Część z tych inwestycji jest już w przygotowaniu. Na przykład dla Jasła fachowcy pracują już nad wyborem najlepszych wariantów przebiegu drogi. Przetarg na jej budowę ma być ogłoszony pod koniec 2022 roku, podobnie jak na obwodnice Pilzna. Dla Kolbuszowej, Nowej Dęby, Przemyśla i Miejsca Piastowego przetargi są planowane dopiero na 2024 rok.

Oto szczegóły dotyczące planów budowy poszczególnych obwodnic na Podkarpaciu:

Obwodnica Brzostka i Kołaczyc w ciągu drogi krajowej numer 73
Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze mające na celu wybór potencjalnych wariantów przebiegu obwodnic w ciąg DK 73. Oprócz tego planowana jest równolegle przebudowa drogi krajowej numer 73 pomiędzy Pilznem a Jasłem na odcinkach pomiędzy obwodnicami. Planowana data ogłoszenia przetargu: IV kwartał 2022 roku.
Inwestycja ma na celu wyprowadzenie ruchu z obu miejscowości. Dzięki budowie obwodnic ruch tranzytowy na osi północ-południe, w kierunku Pilzna i Jasła oraz drogi krajowej numer 94, drogi krajowej numer 28 i autostrady A4, zostanie wyprowadzony z obu miejscowości. Dzięki realizacji zadania nastąpi poprawa bezpieczeństwa na drogach i ograniczenie emisji spalin i hałasu. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Jasła w ciągu drogi krajowej numer 73

Prowadzone są prace przygotowawcze mające na celu wybór potencjalnych wariantów przebiegu obwodnicy. Inwestycja stanowi element większego zamierzenia związanego z poprawą przepustowości całego ciągu DK numer 73 pomiędzy Pilznem a Jasłem. Planowana data ogłoszenia przetargu: IV kwartał 2022 roku.
Inwestycja ma na celu wyprowadzenie ruchu, jaki koncentruje się w mieście z kierunków południowo wschodniego i zachodniego, czyli drogi krajowej numer 28, stanowiącej główny kręgosłup komunikacyjny południowej części województwa podkarpackiego i małopolskiego. Dzięki realizacji tej obwodnicy, ruch tranzytowy powinien się znacząco zmniejszyć w centrum miejscowości. Dzięki realizacji obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości dróg w Jaśle. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Kolbuszowej w ciągu drogi krajowej numer 9
Dla inwestycji nie przeprowadzono jeszcze prac przygotowawczych. Planowana data ogłoszenia przetargu: I kwartał 2024 roku. Celem budowy obwodnicy Kolbuszowej jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej numer 9. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa trasa ułatwi tranzyt w ciągu drogi krajowej numer 9 Rzeszów - Radom i będzie stanowiła jedną z dwóch nowych obwodnic w ciągu DK 9 (Oprócz tego przewidziana jest realizacja obwodnicy Nowej Dęby). Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu drogi krajowej numer 28
Dla inwestycji nie są obecnie prowadzone prace przygotowawcze. Z uwagi na planowaną budowę nowego korytarza S19, konieczne jest kompleksowe rozwiązanie układu komunikacyjnego w ciągu drogi krajowej numer 28. Planowana data ogłoszenia przetargu: I kwartał 2024 roku. Celem budowy obwodnicy Miejsca Piastowego jest wyprowadzenie ruchu, jaki koncentruje się w mieście w układzie wschód-zachód w ciągu drogi krajowej numer 28, stanowiącej główny kręgosłup komunikacyjny południowej części województwa podkarpackiego i małopolskiego. Dzięki realizacji tej obwodnicy ruch tranzytowy w centrum miejscowości powinien się znacząco zmniejszyć. Planowane jest docelowe wytyczenie nowego przebiegu drogi krajowej numer 28, co powinno również poprawić sytuację w miejscowościach sąsiednich i poprawić dostępność do planowanej drogi ekspresowej S19. Dzięki realizacji obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Miejscu Piastowym. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na drodze krajowej numer 28. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Nowej Dęby w ciągu drogi krajowej numer 9
Dla niniejszej inwestycji nie przeprowadzono jeszcze prac przygotowawczych. Planowana data ogłoszenia przetargu: I kwartał 2024 roku. Celem budowy obwodnicy Nowej Dęby jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa obwodnica ułatwi tranzyt w ciągu drogi krajowej numer 9 Rzeszów - Radom i będzie stanowiła jedną z dwóch nowych obwodnic w ciągu DK9 (planowana jest również realizacja obwodnicy Kolbuszowej). Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Pilzna w ciągu drogi krajowej numer 73
Dla inwestycji prowadzone są obecnie prace przygotowawcze mające na celu wybór potencjalnych wariantów przebiegu obwodnic w ciągu drogi krajowej 73. Oprócz tego planowana jest równolegle przebudowa drogi krajowej numer 73 pomiędzy Pilznem a Jasłem. Planowana data ogłoszenia przetargu: IV kwartał 2022 roku. Celem budowy obwodnicy Pilzna jest wyprowadzenie z miasta ruchu, jaki koncentruje się z kierunków wschodniego i zachodniego (droga krajowa nr 94 i autostrada A4) oraz w kierunku południowym. Przebieg drogi krajowej 73 łączy korytarz transportowy droga krajowa 94/A4 z drogą krajową numer 28 stanowiącą główny kręgosłup komunikacyjny południowej części województwa podkarpackiego i małopolskiego. Dzięki realizacji obwodnicy ruch tranzytowy powinien się znacząco zmniejszyć w centrum miejscowości. Dzięki realizacji obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości dróg w Jaśle. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na osi północ-południe. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Przemyśla w ciągu drogi krajowej numer 28/77
Dla inwestycji nie rozpoczęto prac przygotowawczych. Planowana data ogłoszenia przetargu: I kwartał 2024 roku. Celem budowy obwodnicy Przemyśla jest wyprowadzenie z miasta ruchu tranzytowego w ciągu dróg krajowych numer 28 oraz 77. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa inwestycja ułatwi tranzyt w ciągu drogi krajowej numer 28 w kierunku polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Medyce. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Sanoka w ciągu drogi krajowej numer 84 (II etap)

Jest to kolejny etap inwestycji polegającej na dokończeniu obejścia Sanoka. I etap udostępniono kierowcom 31.01.2020 roku. Inwestycja posiada decyzję środowiskową. Planowana data ogłoszenia przetargu: IV kwartał 2021 roku. Celem rozbudowy obwodnicy Sanoka jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego w ciągu dróg krajowych numer 28 oraz numer 84 z centrum miejscowości. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa trasa poprawi dostępność komunikacyjną i ułatwi wyjazd w kierunku Przemyśla. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, koszt realizacji wszystkich 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 miliardów złotych. Budowa będzie finansowana z pieniędzy Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do Funduszu wpływają pieniądze z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek, głównie od międzynarodowych instytucji finansowych oraz z obligacji. Konto zasilają ponadto wpływy z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Istotnym źródłem wpływów do Funduszu będą również będą pieniądze Unii Europejskiej pochodzące z programów operacyjnych w ramach perspektyw 2014-2020 oraz 2021-2027.

100 obwodnic miast. Gdzie powstaną obwodnice? Te miasta będą miały obwodnice:

Województwo dolnośląskie
Głogów, Kaczorów, Legnica, Międzybórz, Milicz, Oława, Złoty Stok

Województwo kujawsko-pomorskie
Brześć Kujawski, Kowalewo Pomorskie, Kruszwica, Lipno, Nowa Wieś Wielka, Strzelno

Województwo lubelskie
Dzwola, Gorajec, Janów Lubelski, Łęczna, Łuków, Szczebrzeszyn, Zamość

Województwo łódzkie
Błaszki, Brzeziny, Łowicz, Srock, Wieluń

Województwo lubuskie
Dobiegniew, Kostrzyn nad Odrą, Krosno Odrzańskie, Przytoczna, Strzelce Krajeńskie, Wschowa i Dębowa Łęka

Województwo małopolskie
Trzebinia, Limanowa, Maków Podhalański, Nowy Targ, Piwniczna, Tarnów (wsch. obwodnica), Wadowice

Województwo mazowieckie
Ciechanów, Lipsko, Łąck, Ostrołęka, Pułtusk, Siedlce, Skaryszew, Sokołów Podlaski, Zwoleń

Województwo opolskie
Brzeg, Lędziny, Prudnik, Sidzina

Województwo podkarpackie
Brzostek i Kołaczyce, Kolbuszowa, Jasło, Miejsce Piastowe, Nowa Dęba, Pilzno, Przemyśl, Sanok (II etap)

Województwo podlaskie
Augustów, Białobrzegi, Suchowola, Sztabin, Zambrów

Województwo pomorskie
Brzezie, Człuchów, Słupsk i Kobylnica, Starogard Gdański, Sztum

Województwo śląskie
Blachownia i Herby, Kroczyce, Nakło Śląskie i Świerklaniec, Pradła, Szczekociny i Goleniowy

Województwo świętokrzyskie
Starachowice, Wąchock, Chmielnik i Osiek

Województwo warmińsko-mazurskie
Dywity i Olsztyn, Gąski, Pisz, Smolajny, Szczytno

Województwo wielkopolskie
Gostyń, Grzymiszew, Kalisz, Kamionna, Koźmin Wielkopolski, Krotoszyn Zduny i Cieszków, Strykowo, Żodyń

Województwo zachodniopomorskie
Człopa, Gryfino, Kołbaskowo, Rusinowo, Stargard, Szczecinek, Szwecja, Wałcz i Strączno, Złocieniec

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Prezydent Duda w ukraińskim parlamencie

Wideo

Komentarze 25

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
9 lutego, 20:55, e-zybi:

Tarnobrzescy Irokezi wybrali na prezydenta historyka popieranego przez wszystkie ugrupowania i organizacje poza PiSem i Solidarnością. Efekty widać gołym okiem. Prezydent wraz ze swoim zastępcą nie ma żadnego wejścia na Podkarpaciu i w Polsce, gdzie rządzi PiS. W tej sytuacji prezydent Tarnobrzega może najwyżej uczestniczyć w kabaretowych imprezach a o pozyskaniu środków na rozwój miasta mieszkańcy mogą pomarzyć. Panie Prezydencie, fotki z paniami w wieku i o figurach rubensowskich to nie wystarczy. Forsa, którą pan trzepie na pierdz*niu w stołek to zbyt mało by można Pana zapamiętać, chyba jako najgorszego Prezydenta w historii, Panie historyku.

Przez to ciągłe siedzenie na stołku pierdy nie mają ujścia, tylko się kumulują i kłębią idąc w górne części ciała, aż dotrą do głowy i wówczas powstają najbardziej gówniane pomysły w historii tego miasta. To są efekty siedzenia na stołku włodarzy, a raczej ich brak !!!

G
Gość
10 lutego, 9:02, Gość:

Tak tak ludzi z pół usuną a gdzie będzie zboże rosło chłop uprawiac ziemię wszystko zdrozeje żywność najpierw niech się nauczą jeździć z kulturą a potem drogi

W Tarnobrzegu jest taki dobrobyt, że ziemia leży odłogiem. Praktycznie same ugory. Pseudo rolnicy pobierają z tego tytułu dopłaty, bo urzędnikom ciężko wyjść za biurka i przeprowadzić przynajmniej wyrywkową kontrolę.

G
Gość
9 lutego, 18:03, al donna:

Przez tyle lat radni Nowej Dęby na wszystkie znane im sposoby, nawet te nieformalne starali się zainteresować odpowiednich kolesi we władzach o konieczności takiej inwestycji , i zawsze była ta sama odmowna odpowiedź. A tu teraz, za pstryknięciem paluszkami pojawia sie nie tyle możliwość, ale wręcz konieczność wybudowania takiej obwodnicy... Oczywiście już zapewne ktoś dostał cynk że tędy i tędy będzie przebiegała, ze trzeba wyciąć tyle a tyle lasu i takie tam.... Wystarczyło pstryknąć palcami....

9 lutego, 21:23, Gość:

7 lat rządów pisu co doprowadził do degrengolady w każdej dziedzinie życia kraju, a wy dalej wierzycie, że coś ktoś kiedyś wybuduje choć inwestycje drogowe leżą odłogiem bo brak pieniędzy nie tylko na infrastrukturę, ale na wszystko

10 lutego, 23:00, Xd 3T:

Osiem ciężkich lat rządów PO- PSL, miało być tyle dróg na EURO 2012, a się okazało, że nawy A2 pomiędzy Łodzią, a Warszawą nie ukończono !!! Więc proPOnuję idź dalej broń wolnych Sądów, negocjuj z kornikiem drukarzem i porozmawiaj z dziką świnią, która może Cię zrozumie w sprawie afrykańskiego pomoru świń i nie będzie przekraczać od zachodu granicy !!! A może leć z tym do Brukseli, tylko koniecznie z OLP Express !!! POwodzenia.

11 lutego, 11:14, Gość:

to nie nasza wina, że pisie i ich zwolennicy przez lata nie potrafią dokończyć autostrad dróg obwodnic itp. rozłożyli na łopatki sądownictwo, a za wroga uznali drzewa, kornika drukarza i brukselę. jedynie co potrafią to wydać nasze pieniądze tam gdzie nie trzeba, a to co niepodzielne przytulić dla siebie bo nam się po prostu należy

Proponuję zapoznać się z funduszami, jakie w tamtym czasie, a mowa o EURO 2012 były przeznaczone na budowę dróg i ile kilometrów powstało. A nie klepiesz jak pacierze i powtarzasz te bzdury, które POplatają politycy opozycji donosząc do Brukseli, gdyż są tak nieudolni i nieporadni w swoich działaniach, jak małe dzieci, które potrafią się tylko skarżyć i mazać z byle powodu !!!

G
Gość
9 lutego, 18:03, al donna:

Przez tyle lat radni Nowej Dęby na wszystkie znane im sposoby, nawet te nieformalne starali się zainteresować odpowiednich kolesi we władzach o konieczności takiej inwestycji , i zawsze była ta sama odmowna odpowiedź. A tu teraz, za pstryknięciem paluszkami pojawia sie nie tyle możliwość, ale wręcz konieczność wybudowania takiej obwodnicy... Oczywiście już zapewne ktoś dostał cynk że tędy i tędy będzie przebiegała, ze trzeba wyciąć tyle a tyle lasu i takie tam.... Wystarczyło pstryknąć palcami....

9 lutego, 21:23, Gość:

7 lat rządów pisu co doprowadził do degrengolady w każdej dziedzinie życia kraju, a wy dalej wierzycie, że coś ktoś kiedyś wybuduje choć inwestycje drogowe leżą odłogiem bo brak pieniędzy nie tylko na infrastrukturę, ale na wszystko

10 lutego, 23:00, Xd 3T:

Osiem ciężkich lat rządów PO- PSL, miało być tyle dróg na EURO 2012, a się okazało, że nawy A2 pomiędzy Łodzią, a Warszawą nie ukończono !!! Więc proPOnuję idź dalej broń wolnych Sądów, negocjuj z kornikiem drukarzem i porozmawiaj z dziką świnią, która może Cię zrozumie w sprawie afrykańskiego pomoru świń i nie będzie przekraczać od zachodu granicy !!! A może leć z tym do Brukseli, tylko koniecznie z OLP Express !!! POwodzenia.

to nie nasza wina, że pisie i ich zwolennicy przez lata nie potrafią dokończyć autostrad dróg obwodnic itp. rozłożyli na łopatki sądownictwo, a za wroga uznali drzewa, kornika drukarza i brukselę. jedynie co potrafią to wydać nasze pieniądze tam gdzie nie trzeba, a to co niepodzielne przytulić dla siebie bo nam się po prostu należy

G
Gość
9 lutego, 18:41, Gość:

Już to widzę hahaha kolejny zwód propagandowo-wyborczy! no ale ciemny lud to kupi! podejrzewam iż niedługo pojawi się w Dębie niejaki minister wojska i powie że będzie budowana obwodnica w ramach współpracy polsko-amerykańskiej wspomnicie moje słowa doda też że miasto zyska na funkcjonalności i przejezdności ale nie okaże szacunku dla wyborców i nie powie kiedy bo zaznaczy że to amerykanie będą o tym decydować, naczynia połączone jedni promują drugich i nic z tego nie wynika!

W Tarnobrzegu wybudowano ekskluzywny sracz za około 800 000 zł., tak drogi bo wysadzany kryształami S.......... !!! Kryształy z uwagi na wysokie ciśnienie wody w sraczach wypłukało i zostało, jak się to potocznie mówi g...o !!! Niesamowite osiągnięcie władz miasta !!! A teraz nie zdążysz nawet do tego przybytku bo będziesz musiał/a, iść do parkometru i zapłacić za tą przyjemność. Straż miejska już czeka, a może ten nowy wóz SM za około 150 000 zł., będzie posiadał stosowną aplikację i sam wyłapie intruzów, którzy nie zdążą z potrzebą !!!!

X
Xd 3T
9 lutego, 18:03, al donna:

Przez tyle lat radni Nowej Dęby na wszystkie znane im sposoby, nawet te nieformalne starali się zainteresować odpowiednich kolesi we władzach o konieczności takiej inwestycji , i zawsze była ta sama odmowna odpowiedź. A tu teraz, za pstryknięciem paluszkami pojawia sie nie tyle możliwość, ale wręcz konieczność wybudowania takiej obwodnicy... Oczywiście już zapewne ktoś dostał cynk że tędy i tędy będzie przebiegała, ze trzeba wyciąć tyle a tyle lasu i takie tam.... Wystarczyło pstryknąć palcami....

9 lutego, 21:23, Gość:

7 lat rządów pisu co doprowadził do degrengolady w każdej dziedzinie życia kraju, a wy dalej wierzycie, że coś ktoś kiedyś wybuduje choć inwestycje drogowe leżą odłogiem bo brak pieniędzy nie tylko na infrastrukturę, ale na wszystko

Osiem ciężkich lat rządów PO- PSL, miało być tyle dróg na EURO 2012, a się okazało, że nawy A2 pomiędzy Łodzią, a Warszawą nie ukończono !!! Więc proPOnuję idź dalej broń wolnych Sądów, negocjuj z kornikiem drukarzem i porozmawiaj z dziką świnią, która może Cię zrozumie w sprawie afrykańskiego pomoru świń i nie będzie przekraczać od zachodu granicy !!! A może leć z tym do Brukseli, tylko koniecznie z OLP Express !!! POwodzenia.

G
Gość
10 lutego, 11:12, Gość:

Pracownicy dojeżdżający do pracy i dowożący dzieci do szkoły, przedszkola nieraz zarabiający niewiela jak większość w Tarnobrzegu zostaną dodatkowo opodatkowani bo pracodawca za nich nie zapłaci. Pomimo zakupu karty nie mają żadnej gwarancji zaparkowania. Z arogackiej wypowiedzi prezydenta wynika, że sprawa jest już dograna. Mieszkańcy Tarnobrzega zapamiętają tą lekcję i na pryszłość nie ulegną złudzeniu, że nauczyciel to najlepsza opcja dla prezydenta i rady miasta. Nic nie zrobią przy reorganizacji szkół bo tak mają wszystko ma się kręcić wokół ich osoby. Widać po osiągnięciach, Nowa Dęba i Kolbuszowa zakfalikowane do obwodnic w systemie rządowym.

Co nauczyciel historii może wiedzieć o życiu ??? Nic !!! Więc teraz uczy się na żywym organizmie, czyli mieszkańcach, którzy są jaj króliki doświadczalne, co widać po likwidacji programu bonu rodzinnego i sposobie zarządzania miastem.

G
Gość
10 lutego, 15:52, Gość:

Wstyd panie Bożek a raczej panie Pluta, do roboty a nie piękne wierszyki wygłaszać i zamiast mówic czas robic

Panie V- ce prezydencie kiedyś Pan rozdawał nie Swoje karpie na Święta i obiecywał niesamowite rzeczy, które to będą miały miejsce w Tarnobrzegu !!! Był pan posłem, a teraz jest pan V- ce prezydentem za sprawą Swojego bezpartyjnego kolegi. Wszyscy zainteresowani dobrem Tarnobrzega wiedzą o kogo chodzi ???? Obecnie Tarnobrzeg pikuje w dół po równi pochyłej, a pan z panem P......, robi niezłe interesy w Tarnobrzegu !!! Pytanie więc nasuwa się samo, co Pan robi dla Tego biednego i upadającego już miasteczka, bo nawet nie miasta! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Wprowadzając strefę płatnego parkowania ??? To może być dobry pomysł, ale w Baranowie Sandomierskim.

w
wasyl

Z kim i czym do wyższej władzy , trzeba pokazać,że pracuje się dla mieszkańców . Rzeszów ma nas w d...e , radźcie sobie sami , z czy pojadą , z tym,że spłacili ZUS, bo więcej nic nie zrobione. Dalej nic się nie dzieje , trzeba mieć efekty pracy / brawo panie Ordon/ jak Nowa Dęba , tam będzie obwodnica jest poligon , rozwój zapewniony .po co mają jechać do Urzędu Marszałkowskiego jak naszych nie stać nawet na dobry plan rozwoju / oprócz nagród / , a może nawet nie wiedzą gdzie się znajduje . Będziemy takim miastem jak pokazują biedę z Ukrainy , miasto _ baza ludzi wymarłych , niedługo nawet powiatu nie będzie .

G
Gość

Wstyd panie Bożek a raczej panie Pluta, do roboty a nie piękne wierszyki wygłaszać i zamiast mówic czas robic

G
Gość

dziwnym nie jest w końcu to strefa wolna od lgbt ;) wolan lubi to

G
Gość

Pracownicy dojeżdżający do pracy i dowożący dzieci do szkoły, przedszkola nieraz zarabiający niewiela jak większość w Tarnobrzegu zostaną dodatkowo opodatkowani bo pracodawca za nich nie zapłaci. Pomimo zakupu karty nie mają żadnej gwarancji zaparkowania. Z arogackiej wypowiedzi prezydenta wynika, że sprawa jest już dograna. Mieszkańcy Tarnobrzega zapamiętają tą lekcję i na pryszłość nie ulegną złudzeniu, że nauczyciel to najlepsza opcja dla prezydenta i rady miasta. Nic nie zrobią przy reorganizacji szkół bo tak mają wszystko ma się kręcić wokół ich osoby. Widać po osiągnięciach, Nowa Dęba i Kolbuszowa zakfalikowane do obwodnic w systemie rządowym.

d
dzikowiak

Jak w Tarnobrzegu mają być inwestycje jak Bożek ani razu nie był w Urzędzie Marszałkowskim i chyba nawet nie wie gdzie się mieści.

G
Gość

Tak tak ludzi z pół usuną a gdzie będzie zboże rosło chłop uprawiac ziemię wszystko zdrozeje żywność najpierw niech się nauczą jeździć z kulturą a potem drogi

G
Gość
9 lutego, 18:03, al donna:

Przez tyle lat radni Nowej Dęby na wszystkie znane im sposoby, nawet te nieformalne starali się zainteresować odpowiednich kolesi we władzach o konieczności takiej inwestycji , i zawsze była ta sama odmowna odpowiedź. A tu teraz, za pstryknięciem paluszkami pojawia sie nie tyle możliwość, ale wręcz konieczność wybudowania takiej obwodnicy... Oczywiście już zapewne ktoś dostał cynk że tędy i tędy będzie przebiegała, ze trzeba wyciąć tyle a tyle lasu i takie tam.... Wystarczyło pstryknąć palcami....

7 lat rządów pisu co doprowadził do degrengolady w każdej dziedzinie życia kraju, a wy dalej wierzycie, że coś ktoś kiedyś wybuduje choć inwestycje drogowe leżą odłogiem bo brak pieniędzy nie tylko na infrastrukturę, ale na wszystko

Przejdź na stronę główną Echo Dnia Podkarpackie
Dodaj ogłoszenie