Projekt "Asystent Seniora" w Tarnobrzegu bardzo pomoże...

  Projekt "Asystent Seniora" w Tarnobrzegu bardzo pomoże niesamodzielnym seniorom, którzy wymagają stałej opieki i pomocy

  Zdjęcie autora materiału

  Marcin Radzimowski

  Echo Dnia Podkarpackie

  Echo Dnia Podkarpackie

  Projektem w Tarnobrzegu objętych zostanie 26 seniorów, którzy z uwagi na choroby lub niepełnosprawność wymagają pomocy

  Projektem w Tarnobrzegu objętych zostanie 26 seniorów, którzy z uwagi na choroby lub niepełnosprawność wymagają pomocy ©Fot. Polskapress

  Projekt „Asystent Seniora” mający na celu pomoc w funkcjonowaniu niesamodzielnych osób starszych, ruszy 1 maja tego roku. Objętych zostanie nim 26 osób po 60. roku życia.
  Projektem w Tarnobrzegu objętych zostanie 26 seniorów, którzy z uwagi na choroby lub niepełnosprawność wymagają pomocy

  Projektem w Tarnobrzegu objętych zostanie 26 seniorów, którzy z uwagi na choroby lub niepełnosprawność wymagają pomocy ©Fot. Polskapress

  Projekt skierowany jest do tarnobrzeskich seniorów, którzy mieszkają samotnie lub ze względu na stan zdrowia potrzebują stałego nadzoru i pomocy innych - na przykład borykają się z problemami zaburzenia pamięci, incydentami kardiologicznymi i neurologicznymi.

  - Bardzo się cieszę, że udało się nam pozyskać unijne fundusze na ten bardzo istotny społecznie cel. W ramach projektu opieką zostanie objętych 21 kobiet i 5 mężczyzn z terenu miasta, usługi opiekuńcze w ramach projektu świadczone będą do końca 2020 roku - wyjaśnia Grzegorz Kiełb, prezydent Tarnobrzega.

  Jak będzie działał projekt „Asystent Seniora” w praktyce?
  10 osób zakwalifikowanych do projektu, objętych zostanie „sąsiedzkimi usługami opiekuńczymi” - będą mogli korzystać z pomocy osób blisko zamieszkujących (pomoc w codziennych zakupach, w pracach porządkowych w domu, w przygotowaniu i podaniu posiłków, uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek, urzędów i tym podobne. Usługi - jedna godzina każdego dnia, w nagłych przypadkach także w nocy. 10 osób realizujących sąsiedzkie usługi opiekuńcze zostanie zatrudnionych na umowy zlecenie.

  Dla kolejnych sześciu seniorów zakwalifikowanych do projektu przewidziano „usługi opiekuńcze” w miejscu ich zamieszkania z uwzględnieniem bliskiego otoczenia. Zostanie zatrudniona jedna osoba na umowę zlecenie. Osoby objęte wsparciem zapewnioną będą miały usługę opiekuńczą 7 dni w tygodniu w godzinach 8 - 20. Indywidualny wymiar i zakres dostosowany będzie do potrzeb seniorów. Wsparcie to przewidziane jest dla osób, które wymagają codziennego wsparcia w czynnościach higienicznych, pielęgnacyjnych, pomoc w spożywaniu posiłków, utrzymaniu porządku, w załatwianiu spraw urzędowych, w dostępie do świadczeń zdrowotnych, zapewnienia kontaktów z otoczeniem.

  Kolejnych pięcioro seniorów zostanie objętych „teleopieką”. Wsparcie to skierowane dla osób z zaburzeniami pamięci, choroby otępienne, demencją, chorobami Alzheimera i Parkinsona, osób po udarach, incydentach kardiologicznych, neurologicznych, mających problem z poruszaniem się. Seniorzy otrzymają specjalne opaski na rękę, które działać będą także poza miejscem zamieszkania.

  Z takiej opaski będą mogli korzystać w momencie zagrażającym ich życiu (w sytuacji upadku i bezruchu opaska automatycznie sama wyśle powiadomienie alarmowe na platformę, aplikację mobilną oraz drogą SMS do opiekunów).
  Posiadać będzie również przycisk SOS pozwalający szybkie wezwanie pomocy - po wciśnięciu przycisku wyzwalany będzie alert na platformę mobilną, aplikację mobilną i wskazane numery kontaktowe opiekunów. Z kolei dzięki funkcji GPS – opiekun będzie znał obszar przebywania osoby bliskiej w sytuacji zagrożenia życia.

  „Usługi asystenckie” zaplanowano dla kolejnych pięciu seniorów z Tarnobrzega, niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Do pomocy w ramach umowy zlecenia zatrudniona zostanie jedna osoba (asystent osoby niepełnosprawnej).
  Pięciu seniorów będzie miało usługę każdego dnia w godzinach 8-20 - wymiar godzin dostosowany będzie do potrzeb osób, którzy wymagają wsparcia: w codziennych czynnościach, dotarciu do lekarza, punktów usługowych, miejsc publicznych. Wsparcie obejmuje spędzanie czasu wolnego.

  W ramach projektu „Asystent Seniora” dla wszystkich 26 uczestników zakupione zostaną również detektory czadu i dymu, w zależności od potrzeb.
  Projekt realizowany będzie w ramach działania „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020” kosztował będzie blisko 540 tysięcy złotych, z czego około 512 tysięcy złotych pokryje dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej a wkład własny gminy Tarnobrzeg wyniesie 27 tysięcy złotych.


  POLECAMY RÓWNIEŻ:

  Komentarze (11)

  Dodaj komentarz
  Wszystkie komentarze (11) forum.echodnia.eu

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Wideo

  Galerie zdjęć

  Studniówki

  Miss Studniówki 2019| Zobacz kandydatki [ZDJĘCIA]

  Miss Studniówki 2019| Zobacz kandydatki [ZDJĘCIA]

  Mister Studniówki 2019| Zobacz kandydatów [ZDJĘCIA]

  Mister Studniówki 2019| Zobacz kandydatów [ZDJĘCIA]