Wyniki wyborów 2018 do rady gminy Ropa

  Poniższa lista przedstawia oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2018. Źródło PKW.

  – kandydat otrzymał mandat

  Okręg 1

  Sołectwo Klimkówka

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Paweł Piotr Kulka

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  64 (65,31%)

  Maria Lazarowicz

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  34 (34,69%)

  Okręg 2

  Sołectwo Łosie (część): budynki po prawej stronie drogi powiatowej nr 1499K Bielanka – Łosie – Ropa oraz po prawej stronie potoku Łosianka od jego skrzyżowania z drogą powiatową w centrum miejscowości i po prawej stronie rzeki Ropa aż do granic administracyjnych miejscowości

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Wacław Piotr Rubicz

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

  29 (14,72%)

  Mieczysław Sylwester Lisowicz

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  26 (13,20%)

  Adam Jan Maczuga

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  106 (53,81%)

  Gabriel Mikołaj Szlanta

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA KULKI

  36 (18,27%)

  Okręg 3

  Sołectwo Łosie (część): budynki po lewej stronie drogi powiatowej nr 1499K Bielanka – Łosie – Ropa oraz po lewej stronie potoku Łosianka od jego skrzyżowania z drogą powiatową w centrum miejscowości i po lewej stronie rzeki Ropa aż do granic administracyjnych miejscowości

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Andrzej Wojciech Górski

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

  40 (23,26%)

  Daniel Jan Korzeń

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  51 (29,65%)

  Roman Doszna

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  33 (19,19%)

  Krzysztof Franciszek Kulka

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA KULKI

  48 (27,91%)

  Okręg 4

  Sołectwo Ropa (część): granice okręgu wyznaczają od strony wschodniej granica z miejscowością Łosie, od strony południowo – zachodniej rzeka Ropa, od strony północno – zachodniej okręg ograniczony ciekiem wodnym obejmującym działki nr 1794 i 1786/2, drogą powiatową nr 1498K Ropa – Wysowa, drogą gminną nr 3599, drogą gminną nr 3601/1 oraz drogą gminną nr 3601/3

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Cecylia Łukaszyk

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

  96 (73,85%)

  Marzena Magdalena Trojanowicz

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  34 (26,15%)

  Okręg 5

  Sołectwo Ropa (część): granice okręgu wyznaczają od strony zachodniej rzeka Ropa, od strony południowo – wschodniej okręg ograniczony ciekiem wodnym obejmującym działki nr 1794 i 1786/2, drogą powiatową nr 1498K Ropa – Wysowa, drogą gminną nr 3599, drogą gminną nr 3601/1 oraz drogą gminną nr 3601/3, od strony wschodniej granica z miejscowością Łosie, od strony północnej okręg ograniczony drogami gminnymi nr 3620, 3618, 3616, 3605, 3607 i 3608

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Jan Łukaszyk

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

  104 (62,65%)

  Katarzyna Magdalena Gambal

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  41 (24,70%)

  Bartłomiej Leon Święs

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD - ROPA 2018

  21 (12,65%)

  Okręg 6

  Sołectwo Ropa (część): granice okręgu wyznaczają od strony północno – zachodniej rzeka Ropa, od strony południowej okręg ograniczony drogami gminnymi nr 3620, 3618, 3616, 3605, 3607 i 3608, od strony północno – wschodniej granica z miejscowością Łosie oraz miejscowością Szymbark

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Krzysztof Zygmunt Kawa

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

  75 (46,30%)

  Mariusz Alfred Wójcik

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  61 (37,65%)

  Wojciech Prorok

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD - ROPA 2018

  26 (16,05%)

  Okręg 7

  Sołectwo Ropa (część): granice okręgu wyznaczają od strony południowo-wschodniej rzeka Ropa, od strony północno – wschodniej granica z miejscowością Szymbark, od strony północno – zachodniej granica z miejscowością Gródek, od strony południowo – zachodniej drogi gminne nr 3460, 3439/1, droga krajowa nr 28 Zator – Medyka, droga gminna nr 3442/1, droga powiatowa nr 1498K Ropa – Wysowa oraz droga gminna nr 3645

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Maria Anna Deć

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

  33 (29,20%)

  Iwona Małgorzata Turek

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  36 (31,86%)

  Grzegorz Adam Smoła

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD - ROPA 2018

  3 (2,65%)

  Piotr Obszarski

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  41 (36,28%)

  Okręg 8

  Sołectwo Ropa (część): granice okręgu wyznaczają od strony północno – zachodniej granica z miejscowością Gródek, od strony północno – wschodniej drogi gminne nr 3460, 3439/1, droga krajowa nr 28 Zator – Medyka, droga gminna nr 3442/1, droga powiatowa nr 1498K Ropa – Wysowa oraz droga gminna nr 3645, od strony południowo – zachodniej droga krajowa nr 28, ciek wodny nr 3653/3, droga powiatowa nr 1498K Ropa – Wysowa oraz droga gminna nr 3645

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Rafał Mariusz Orchel

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

  34 (29,57%)

  Krzysztof Jan Liszka

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  30 (26,09%)

  Maria Barbara Białoń

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  51 (44,35%)

  Okręg 9

  Sołectwo Ropa (część): granice okręgu wyznaczają od strony północno – wschodniej droga krajowa nr 28, ciek wodny nr 3653/3, droga powiatowa nr 1498K Ropa – Wysowa oraz droga gminna nr 3645, od strony wschodniej rzeka Ropa, od strony południowej droga gminna nr 3464 i ciek wodny nr 3652, od strony zachodniej granica z Lasami Państwowymi wzdłuż działki nr 3663 oraz granica z miejscowością Gródek

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Tomasz Wojciech Tomaśko

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

  44 (24,18%)

  Agnieszka Jadwiga Szurek

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  75 (41,21%)

  Wojciech Koszyk

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD - ROPA 2018

  36 (19,78%)

  Jadwiga Dorota Smoła

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  27 (14,84%)

  Okręg 10

  Sołectwa Ropa (część): granice okręgu wyznaczają od strony północno – zachodniej droga gminna nr 3464 i ciek wodny nr 3652, od strony zachodniej granica z Lasami Państwowymi wzdłuż działki nr 3663 oraz granica z miejscowością Wawrzka, od strony południowo – zachodniej droga powiatowa nr 1504K Ropa – Wawrzka – Florynka, od strony wschodniej rzeka Ropa

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Bogusław Andrzej Łukaszyk

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

  102 (51,78%)

  Marian Bolesław Wisłocki

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  21 (10,66%)

  Aneta Ilona Trojanowicz

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD - ROPA 2018

  50 (25,38%)

  Alicja Ewa Trojanowicz

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  24 (12,18%)

  Okręg 11

  Sołectwo Ropa (część): granice okręgu wyznaczają od strony północno – zachodniej droga powiatowa nr 1504K Ropa – Wawrzka –Florynka, od strony wschodniej rzeka Ropa, od strony południowej drogi gminne nr 3485/2, 3488, 3491, 3492, 3493, 3501/2, 3501/1, 3625/1 i 3625/2

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Barbara Magdalena Sarnecka

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

  47 (34,56%)

  Paweł Józef Sitar

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  65 (47,79%)

  Anna Janina Wajda

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD - ROPA 2018

  7 (5,15%)

  Anna Małgorzata Prorok

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  17 (12,50%)

  Okręg 12

  Sołectwo Ropa (część): granice okręgu wyznaczają od strony północnej drogi gminne nr 3485/2, 3488, 3491, 3492, 3493, 3501/2, 3501/1, 3625/1 i 3625/2, od strony wschodniej rzeka Ropa, od strony południowej drogi gminne nr 3527, 3517, 3520, 3522, 3521 i 3510 oraz wzdłuż południowej granicy działki nr 2305/2, od strony południowo – zachodniej granica z miejscowością Wawrzka

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Kazimierz Trojanowicz

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

  82 (51,25%)

  Halina Grażyna Kłapacz

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  56 (35,00%)

  Krzysztof Piotr Korzeń

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD - ROPA 2018

  22 (13,75%)

  Okręg 13

  Sołectwo Ropa (część): granice okręgu wyznaczają od strony północnej drogi gminne nr 3527, 3517, 3520, 3522, 3521 i 3510 oraz wzdłuż południowej granicy działki nr 2305/2, od strony wschodniej rzeka Ropa, od strony południowo – wschodniej drogi gminne nr 3526, 3543, ciek wodny nr 3649 oraz działka nr 3540, od strony południowo – zachodniej granica z miejscowością Wawrzka

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Anastazja Joanna Korzeń

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

  27 (24,77%)

  Tomasz Krzysztof Lisowicz

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  18 (16,51%)

  Grzegorz Korzeń

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD - ROPA 2018

  8 (7,34%)

  Stanisława Maria Poręba

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  56 (51,38%)

  Okręg 14

  Sołectwo Ropa (część): granice okręgu wyznaczają od strony północno – zachodniej drogi gminne nr 3526, 3543, ciek wodny nr 3649 oraz działka nr 3540, od strony północno – wschodniej rzeka Ropa, od strony południowo – wschodniej droga powiatowa nr 1500K Ropa – Brunary, droga gmina nr 3708, północno – wschodnia granica z Lasami Państwowymi wzdłuż działki leśnej nr 1402, ponownie droga powiatowa Ropa – Brunary i dalej drogi gminne nr 3551, 3553, 3559, 3558 i 3557, od strony południowo – zachodniej granica z miejscowością Brunary

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Jerzy Jantas

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

  40 (23,12%)

  Adam Tomasz Mituś

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  82 (47,40%)

  Aleksandra Deć

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD - ROPA 2018

  51 (29,48%)

  Okręg 15

  Sołectwa Ropa (część) granice okręgu wyznaczają od strony północno – zachodniej granica z miejscowością Brunary, droga powiatowa nr 1500K Ropa – Brunary, droga gmina nr 3708, północno – wschodnia granica z Lasami Państwowymi wzdłuż działki leśnej nr 1402, ponownie droga powiatowa Ropa – Brunary i dalej drogi gminne nr 3551, 3553, 3559, 3558 i 3557, od strony północno – wschodniej Rzeka Ropa, od strony południowo – wschodniej granica z miejscowościami Łosie i Klimkówka.

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Rafał Michał Cymbała

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

  36 (21,43%)

  Albert Józef Kuziów

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  30 (17,86%)

  Anna Wiesława Zagórska

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD - ROPA 2018

  56 (33,33%)

  Zdzisław Ogiela

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  46 (27,38%)