Wyniki wyborów 2018 do rady dzielnicy Warszawa Ursynów

  Poniższa lista przedstawia oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2018. Źródło PKW.

  – kandydat otrzymał mandat

  Okręg 1

  zachodnia granica dzielnicy-północna granica dzielnicy-ul. Puławska – ul. Romera – główna aleja parku im. Jana Pawła II do al. Komisji Edukacji Narodowej – al. Komisji Edukacji Narodowej-ul. Ciszewskiego – ul. Pileckiego – przedłużenie ul. Pileckiego na południe do lasu Kabackiego – granica Lasu Kabackiego – ul. Nowoursynowska – ul. Rydzowa-wschodnia granica dzielnicy-południowa granica dzielnicy

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY PROJEKT URSYNÓW - LOKALNIE NAJLEPSI

  kandydatliczba głosów

  1. 1 Piotr Andrzej Wajszczuk
   450 (2,68%)
  2. 3 Michał Stanisław Lenarczyk
   331 (1,97%)
  3. 2 Łukasz Ciołko
   955 (5,69%)
  4. 4 Elżbieta Ewa Piotrowska
   134 (0,80%)
  5. 5 Ewa Katarzyna Molak
   261 (1,55%)
  6. 6 Olga Patrycja Kokosińska
   116 (0,69%)
  7. 7 Dominik Karol Mazur
   57 (0,34%)

  KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

  kandydatliczba głosów

  1. 7 Małgorzata Ewa Szymańska
   883 (5,26%)
  2. 1 Michał Patryk Matejka
   2 402 (14,30%)
  3. 2 Olga Górna
   1 862 (11,09%)
  4. 3 Andrzej Zbigniew Trzeciakowski
   547 (3,26%)
  5. 4 Marek Kwiatkowski
   487 (2,90%)
  6. 5 Małgorzata Maria Łagowska
   844 (5,03%)
  7. 6 Kamil Krzemkowski
   132 (0,79%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15

  kandydatliczba głosów

  1. 3 Jacek Robert Wójcik
   46 (0,27%)
  2. 6 Tomasz Ziółek
   45 (0,27%)
  3. 4 Małgorzata Maria Hemerling - Kowalczyk
   47 (0,28%)
  4. 1 Lech Marek Łuczyński
   321 (1,91%)
  5. 2 Bartłomiej Sebastian Szyperski
   32 (0,19%)
  6. 5 Katarzyna Małecka
   51 (0,30%)
  7. 7 Agnieszka Ewa Krawczyk
   73 (0,43%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA ŚPIEWAKA - WYGRA WARSZAWA

  kandydatliczba głosów

  1. 5 Artur Piotr Karpiński
   66 (0,39%)
  2. 3 Aneta Helena Reluga
   35 (0,21%)
  3. 1 Maciej Frączak
   433 (2,58%)
  4. 4 Magdalena Anna Wójcik
   60 (0,36%)
  5. 2 Anna Maria Horoszkiewicz
   174 (1,04%)

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  kandydatliczba głosów

  1. 2 Iwona Maria Jaskółowska
   296 (1,76%)
  2. 6 Iwona Grażyna Wilczyńska-Bączyk
   63 (0,38%)
  3. 7 Grażyna Joanna Łaska
   275 (1,64%)
  4. 4 Marcin Paweł Chmiel
   121 (0,72%)
  5. 3 Ireneusz Marek Dzik
   207 (1,23%)
  6. 1 Piotr Krzysztof Świątkowski
   1 790 (10,66%)
  7. 5 Irena Kuczyńska
   130 (0,77%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ URSYNÓW + OTWARTY URSYNÓW

  kandydatliczba głosów

  1. 1 Paweł Stanisław Nowocień
   787 (4,69%)
  2. 2 Kinga Dorota Sydrych-Stolarek
   631 (3,76%)
  3. 3 Leszek Lenarczyk
   906 (5,40%)
  4. 6 Ewa Krystyna Rowińska-Synówka
   139 (0,83%)
  5. 5 Ewa Monika Wiśniewska
   262 (1,56%)
  6. 7 Piotr Grzegorz Machaj
   139 (0,83%)
  7. 4 Małgorzata Alina Jagiełło-Tacik
   203 (1,21%)

  Okręg 2

  północna granica dzielnicy od Al. Komisji Edukacji Narodowej-wschodnia granica dzielnicy – ul. Ciszewskiego – ul. Rosoła – ul. Gandhi – Al. Komisji Edukacji Narodowej – główna aleja parku im. Jana Pawła II-ul. Romera – ul. Puławska do północnej granicy dzielnicy

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY PROJEKT URSYNÓW - LOKALNIE NAJLEPSI

  kandydatliczba głosów

  1. 5 Ewa Halina Cygańska
   313 (2,01%)
  2. 4 Michalina Anna Jaczewska
   268 (1,72%)
  3. 7 Mirosław Robert Kilijańczyk
   57 (0,37%)
  4. 1 Michał Dariusz Zenka
   593 (3,81%)
  5. 2 Bartosz Kamil Zawadzki
   625 (4,02%)
  6. 3 Piotr Antosiuk
   230 (1,48%)
  7. 6 Beata Małgorzata Błaszczyk
   125 (0,80%)

  KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

  kandydatliczba głosów

  1. 3 Magdalena Grażyna Rogozińska
   777 (5,00%)
  2. 6 Wiesław Józef Klusek
   157 (1,01%)
  3. 4 Witold Wojciech Kon
   111 (0,71%)
  4. 5 Irena Małgorzata Wuttke-Miszczak
   221 (1,42%)
  5. 1 Karolina Zdrodowska
   3 564 (22,92%)
  6. 2 Tomasz Wojciech Krasowski
   625 (4,02%)
  7. 7 Jan Sobota
   333 (2,14%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15

  kandydatliczba głosów

  1. 7 Beata Jolanta Piskorek
   52 (0,33%)
  2. 6 Piotr Zbigniew Bryczkowski
   31 (0,20%)
  3. 5 Iwona Agnieszka Dąbrowska
   58 (0,37%)
  4. 3 Andrzej Zygmunt Samerek
   50 (0,32%)
  5. 4 Stanisław Marian Stachowicz
   29 (0,19%)
  6. 1 Wanda Barbara Reutt-Osińska
   168 (1,08%)
  7. 2 Andrzej Jan Wereszczyński
   91 (0,59%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA ŚPIEWAKA - WYGRA WARSZAWA

  kandydatliczba głosów

  1. 3 Piotr Tadeusz Piber
   55 (0,35%)
  2. 1 Katarzyna Anna Władyka
   434 (2,79%)
  3. 2 Agnieszka Maria Gomułka
   98 (0,63%)
  4. 4 Ewa Stanisława Dąbrowska-Szulc
   72 (0,46%)
  5. 5 Jan Marian Władyka
   13 (0,08%)

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  kandydatliczba głosów

  1. 2 Wojciech Stefan Krysztofiak
   356 (2,29%)
  2. 3 Jakub Roguski
   254 (1,63%)
  3. 6 Barbara Miecznikowska
   122 (0,78%)
  4. 1 Marcin Stefan Szadowiak
   1 611 (10,36%)
  5. 5 Jadwiga Małgorzata Brzozowska - Lipczyńska
   111 (0,71%)
  6. 4 Dorota Beata Jaśkowska
   288 (1,85%)
  7. 7 Andrzej Maciej Zabłocki
   280 (1,80%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ URSYNÓW + OTWARTY URSYNÓW

  kandydatliczba głosów

  1. 2 Paweł Lenarczyk
   1 523 (9,79%)
  2. 1 Klaudia Joanna Żuber Wigurska
   911 (5,86%)
  3. 3 Ewa Maria Majdrowicz
   101 (0,65%)
  4. 4 Andrzej Guział
   286 (1,84%)
  5. 6 Iwonna Anna Grodzka
   67 (0,43%)
  6. 5 Piotr Rychcik
   175 (1,13%)
  7. 7 Piotr Adam Ciara
   316 (2,03%)

  Okręg 3

  ul. Ciszewskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej – ul. Belgradzka – ul. Stryjeńskich-ul. Stryjeńskich do ul. Małej Łąki-na zachód od ul. Moczydłowskiej-ul. Ziemska-ul. Rolna-ul. Żołny – na północ do ul. Pileckiego – ul. Pileckiego

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY PROJEKT URSYNÓW - LOKALNIE NAJLEPSI

  kandydatliczba głosów

  1. 3 Sylwia Migut
   233 (1,57%)
  2. 6 Elżbieta Stefania Nowak
   68 (0,46%)
  3. 1 Maciej Krzysztof Antosiuk
   1 843 (12,41%)
  4. 4 Natalia Marta Kamińska
   198 (1,33%)
  5. 5 Jacek Orzeł
   126 (0,85%)
  6. 7 Piotr Pieńkosz
   259 (1,74%)
  7. 2 Maciej Jan Mackiewicz
   652 (4,39%)

  KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

  kandydatliczba głosów

  1. 3 Anna Wiesława Polarczyk
   618 (4,16%)
  2. 2 Halina Maria Kupiecka
   1 155 (7,77%)
  3. 4 Piotr Karczewski
   1 239 (8,34%)
  4. 1 Ryszard Wawrzyniec Zięciak
   1 946 (13,10%)
  5. 6 Piotr Kulik
   252 (1,70%)
  6. 5 Wiesława Regina Bonisławska
   236 (1,59%)
  7. 7 Grażyna Wójtowicz
   686 (4,62%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15

  kandydatliczba głosów

  1. 2 Andrzej Cezary Rybiec
   42 (0,28%)
  2. 3 Barbara Jastrzębska
   41 (0,28%)
  3. 6 Anna Justyna Zarębska - Słomka
   41 (0,28%)
  4. 7 Paweł Radziejewski
   79 (0,53%)
  5. 1 Grażyna Elżbieta Magdziarz
   183 (1,23%)
  6. 4 Jan Kazimierz Wawrzyńczyk
   41 (0,28%)
  7. 5 Jarosław Marek Habecki
   23 (0,15%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA ŚPIEWAKA - WYGRA WARSZAWA

  kandydatliczba głosów

  1. 2 Bartosz Roman Podlewski
   81 (0,55%)
  2. 1 Beata Barbara Nowak
   357 (2,40%)
  3. 3 Ada Patrycja Tymińska
   51 (0,34%)
  4. 7 Jakub Andrzej Bazylak
   54 (0,36%)
  5. 4 Agnieszka Murawska
   54 (0,36%)
  6. 5 Grzegorz Zieliński
   32 (0,22%)
  7. 6 Zuzanna Ida Podlewska
   61 (0,41%)

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  kandydatliczba głosów

  1. 1 Katarzyna Maria Polak
   1 563 (10,52%)
  2. 5 Iwona Napiórkowska
   135 (0,91%)
  3. 6 Leonard Michał Skarbek
   136 (0,92%)
  4. 2 Barbara Rylska
   475 (3,20%)
  5. 3 Kinga Dominika Jaśkowska
   127 (0,85%)
  6. 4 Jan Tadeusz Malewski
   184 (1,24%)
  7. 7 Andrzej Marcin Brzozowski - Oleksiak
   225 (1,51%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ URSYNÓW + OTWARTY URSYNÓW

  kandydatliczba głosów

  1. 2 Halina Antonina Kosicka
   110 (0,74%)
  2. 1 Piotr Andrzej Guział
   699 (4,71%)
  3. 5 Małgorzata Joanna Olborska
   82 (0,55%)
  4. 3 Krzysztof Aleksander Schnitzer
   131 (0,88%)
  5. 4 Michał Tomasz Szostak
   112 (0,75%)
  6. 7 Daniel Mieniewski
   61 (0,41%)
  7. 6 Małgorzata Zimińska
   165 (1,11%)

  Okręg 4

  Al. Komisji Edukacji Narodowej – ul. Gandhi – ul. Rosoła – ul. Ciszewskiego – wschodnia granica dzielnicy – wlot ul. Nowoursynowskiej w ul. Rosoła – ul. Rosoła – ul. Jeżewskiego

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY PROJEKT URSYNÓW - LOKALNIE NAJLEPSI

  kandydatliczba głosów

  1. 4 Barbara Alina Tukendorf
   59 (0,38%)
  2. 3 Krzysztof Michał Góra
   77 (0,50%)
  3. 5 Daria Stawrowska
   120 (0,77%)
  4. 6 Jacek Zbigniew Ambroziak
   52 (0,33%)
  5. 1 Antoni Pomianowski
   969 (6,23%)
  6. 2 Goretta Agnieszka Szymańska
   889 (5,72%)
  7. 7 Mariusz Walus
   178 (1,15%)

  KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

  kandydatliczba głosów

  1. 1 Tomasz Sieradz
   2 843 (18,29%)
  2. 3 Kamil Oździński
   170 (1,09%)
  3. 7 Mariola Elżbieta Kietlińska
   499 (3,21%)
  4. 6 Bartłomiej Łukasz Niemczyk
   255 (1,64%)
  5. 2 Karolina Anna Mioduszewska
   2 234 (14,37%)
  6. 5 Radosław Jan Dębiec
   186 (1,20%)
  7. 4 Katarzyna Grażyna Gaik
   556 (3,58%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15

  kandydatliczba głosów

  1. 5 Aleksandra Katarzyna Szala
   44 (0,28%)
  2. 1 Piotr Roman Klonowski
   151 (0,97%)
  3. 2 Jakub Kuczyński
   61 (0,39%)
  4. 4 Ewa Wójcik
   72 (0,46%)
  5. 7 Thanh Thuy Nguyen
   72 (0,46%)
  6. 3 Remigiusz Michał Kamiński
   36 (0,23%)
  7. 6 Konrad Mateusz Żurawski
   46 (0,30%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA ŚPIEWAKA - WYGRA WARSZAWA

  kandydatliczba głosów

  1. 1 Marta Ewelina Krawczyk
   409 (2,63%)
  2. 5 Katarzyna Anna Kowalska-Ziętara
   56 (0,36%)
  3. 2 Wojciech Konrad Stępniewski
   47 (0,30%)
  4. 6 Jan Krzysztof Kuśmirski
   56 (0,36%)
  5. 3 Beata Anna Urbańska
   94 (0,60%)
  6. 4 Cezary Paweł Piwowarczyk
   36 (0,23%)

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  kandydatliczba głosów

  1. 2 Wojciech Sławomir Mróz
   256 (1,65%)
  2. 3 Ewa Peret
   270 (1,74%)
  3. 7 Sławomir Mateusz Kreczmański
   125 (0,80%)
  4. 1 Mateusz Konrad Rojewski
   1 448 (9,32%)
  5. 5 Alicja Jolanta Wiśniewska
   207 (1,33%)
  6. 6 Wanda Maria Rucińska
   111 (0,71%)
  7. 4 Monika Barbara Stadnicka
   212 (1,36%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ URSYNÓW + OTWARTY URSYNÓW

  kandydatliczba głosów

  1. 1 Piotr Paweł Skubiszewski
   1 687 (10,85%)
  2. 5 Maria Helena Karnowska-Werner
   97 (0,62%)
  3. 2 Daniel Franciszek Głowacz
   118 (0,76%)
  4. 4 Piotr Hubert Gąsowski
   113 (0,73%)
  5. 3 Marta Joanna Ziółkowska
   253 (1,63%)
  6. 7 Tomasz Grzegorz Zając
   253 (1,63%)
  7. 6 Ewa Grażyna Stefańska
   126 (0,81%)

  Okręg 5

  wschodnia granica dzielnicy – ul. Rydzowa – ul. Nowoursynowska – granica Lasu Kabackiego do ul. Perkalowej – na północ do ul. Żołny –ul. Rolna-ul. Ziemska do ul. Moczydłowskiej-na wschód do ul. Stryjeńskich wlot ul. Małej Łąki-ul. Stryjeńskich-ul. Belgradzka-Al. Komisji Edukacji Narodowej – ul. Jeżewskiego – ul. Rosoła – ul. Nowoursynowska

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY PROJEKT URSYNÓW - LOKALNIE NAJLEPSI

  kandydatliczba głosów

  1. 2 Łukasz Błaszczyk
   687 (3,93%)
  2. 1 Kamil Orzeł
   2 271 (12,99%)
  3. 7 Bernard Rejniak
   186 (1,06%)
  4. 5 Melania Joanna Karaś-Tęcza
   165 (0,94%)
  5. 3 Bartłomiej Piotr Dąbal
   115 (0,66%)
  6. 4 Maria Antonina Pomianowska
   187 (1,07%)
  7. 6 Aleksandra Pieńkosz
   110 (0,63%)

  KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

  kandydatliczba głosów

  1. 2 Krystian Jerzy Malesa
   2 352 (13,45%)
  2. 3 Agnieszka Magdalena Pająk-Czech
   372 (2,13%)
  3. 4 Włodzimierz Bohdan Dębski
   196 (1,12%)
  4. 5 Marek Jacek Tomaszewski
   226 (1,29%)
  5. 6 Małgorzata Bożena Wójcik
   333 (1,90%)
  6. 7 Robert Marcin Wojciechowski
   720 (4,12%)
  7. 1 Sylwia Krajewska
   4 450 (25,45%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15

  kandydatliczba głosów

  1. 4 Katarzyna Aneta Janicka
   28 (0,16%)
  2. 7 Adam Wojciechowski
   56 (0,32%)
  3. 2 Katarzyna Elżbieta Adamczyk
   43 (0,25%)
  4. 1 Krzysztof Piotr Grybski
   164 (0,94%)
  5. 3 Thanh Trung Pham Nguyen
   62 (0,35%)
  6. 5 Przemysław Świecki
   16 (0,09%)
  7. 6 Milena Kinga Kunicka
   30 (0,17%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA ŚPIEWAKA - WYGRA WARSZAWA

  kandydatliczba głosów

  1. 1 Agata Wanda Wiśniewska-Zaleska
   446 (2,55%)
  2. 2 Maciej Artur Kasprzak
   45 (0,26%)
  3. 3 Zuzanna Ewa Kowalska
   52 (0,30%)
  4. 4 Jeremi Tadeusz Czarnecki
   51 (0,29%)
  5. 5 Alicja Anna Żebruń
   40 (0,23%)
  6. 6 Krzysztof Jakub Nadratowski
   21 (0,12%)

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  kandydatliczba głosów

  1. 2 Anna Lew-Starowicz
   362 (2,07%)
  2. 1 Karol Roman Radziwiłł
   1 710 (9,78%)
  3. 4 Agnieszka Tutak
   102 (0,58%)
  4. 3 Krzysztof Fido
   74 (0,42%)
  5. 5 Czesław Mirosław Andrusiewicz
   73 (0,42%)
  6. 6 Teresa Maria Polak
   133 (0,76%)
  7. 7 Wojciech Bobrowski
   145 (0,83%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ URSYNÓW + OTWARTY URSYNÓW

  kandydatliczba głosów

  1. 1 Cezary Tadeusz Holdenmajer
   430 (2,46%)
  2. 6 Jarosław Sebastian Płaskociński
   47 (0,27%)
  3. 7 Agnieszka Natalia Kik-Głowacz
   172 (0,98%)
  4. 3 Angelika Izabela Jasik
   224 (1,28%)
  5. 4 Tadeusz Porębski
   175 (1,00%)
  6. 5 Dorota Makarewicz
   138 (0,79%)
  7. 2 Lech Wojciech Królikowski
   273 (1,56%)