Wyniki wyborów 2018 do rady gminy Sękowa

  Poniższa lista przedstawia oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2018. Źródło PKW.

  – kandydat otrzymał mandat

  Okręg 1

  Sołectwo Sękowa (część): od granicy z Siarami i Gorlicami, tj. „osiedle za Kościołem”, „osiedle PGR” i „Pańskie Pola” do drogi gminnej przecinającej drogę wojewódzką Tarnów – Konieczna do budynków nr 22, 23 po prawej stronie drogi wojewódzkiej i budynku nr 398 po lewej stronie drogi wojewódzkiej

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Agnieszka Katarzyna Trajdos

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  40 (21,74%)

  Jan Andrzej Krygowski

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

  144 (78,26%)

  Okręg 2

  Sołectwo Sękowa (część): od drogi gminnej przecinającej drogę wojewódzką Tarnów – Konieczna od budynku nr 24 po prawej stronie drogi wojewódzkiej i budynków nr 321 i 423 po lewej stronie drogi wojewódzkiej do mostu po obydwu stronach drogi wojewódzkiej oraz wszystkie budynki wzdłuż drogi powiatowej Sękowa – Rozdziele do granicy sołectwa

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Damian Piotr Kukuła

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  122 (58,94%)

  Marta Grażyna Bączalska

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

  85 (41,06%)

  Okręg 3

  Sołectwo Sękowa (część): od granicy Siar tj. „Koźleniec”, „Puste Pole”, „Górki”, „Małe Górki”, „Centrum” – do drogi gminnej przecinającej drogę wojewódzką Tarnów – Konieczna tj. do budynku nr 173 po prawej stronie drogi wojewódzkiej i do budynku nr 177 po lewej stronie drogi wojewódzkiej

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Jadwiga Książek

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  42 (25,93%)

  Eugeniusz Aleksander Połeć

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

  120 (74,07%)

  Okręg 4

  Sołectwo Sękowa (część): od drogi gminnej przecinającej drogę wojewódzką Tarnów – Konieczna od budynku nr 172 po prawej stronie drogi wojewódzkiej i budynku nr 160 po lewej stronie drogi wojewódzkiej do granicy sołectwa z Ropicą Górną

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Robert Grzegorz Rybczyk

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  88 (40,18%)

  Bogusław Józef Moroń

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

  131 (59,82%)

  Okręg 5

  Sołectwo Siary (część): od granicy z Gorlicami ul. Węgierskiej po obu stronach drogi wojewódzkiej Tarnów – Konieczna, od ul. Łokietka wzdłuż drogi gminnej w „Granicach”, „Szlabant”, następnie po obu stronach drogi powiatowej Siary – Owczary do budynku nr 38 – po prawej stronie i budynku nr 37 po lewej stronie drogi oraz „Zawodzie” od „Szlabantu” do budynku nr 97

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Beata Zofia Stępień

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  56 (29,47%)

  Krystyna Prokop

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

  134 (70,53%)

  Okręg 6

  Sołectwo Siary (część): po obydwu stronach drogi powiatowej Siary – Owczary od budynku nr 162 po lewej stronie drogi i budynku nr 163 po prawej stronie drogi do granicy sołectwa Siary

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Edward Skuba

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  56 (33,33%)

  Anna Halina Bernasińska

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

  112 (66,67%)

  Okręg 7

  Sołectwo Owczary

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Krystyna Renata Nowak

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  23 (24,47%)

  Eugeniusz Wal

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

  71 (75,53%)

  Okręg 8

  Sołectwa: Bodaki, Bartne

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Julian Felenczak

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  48 (33,10%)

  Jan Bodak

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

  97 (66,90%)

  Okręg 9

  Sołectwo Ropica Górna (część): od granicy z sołectwem Sękowa w górę po obydwu stronach drogi wojewódzkiej Tarnów – Konieczna do drogi gminnej prowadzącej do świetlicy wiejskiej i do budynków nr 42 i 89

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Marta Teresa Deć

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  34 (26,36%)

  Beata Urszula Śliwa

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

  95 (73,64%)

  Okręg 10

  Sołectwo Ropica Górna (część): od drogi gminnej prowadzącej do świetlicy wiejskiej w górę sołectwa wzdłuż drogi wojewódzkiej Tarnów – Konieczna i wzdłuż drogi powiatowej Ropica Górna – Bartne do granicy sołectwa

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Jolanta Maria Wojteczek

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  33 (29,46%)

  Katarzyna Barbara Tokarz

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

  79 (70,54%)

  Okręg 11

  Sołectwo Małastów

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Bartosz Edmund Dziedzic

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  38 (23,75%)

  Zbigniew Marek Myślicki

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

  122 (76,25%)

  Okręg 12

  Sołectwo Krzywa: wsie Krzywa, Wołowiec, Nieznajowa, Czarne, Radocyna

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Jolanta Agata Kukuła

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  27 (38,57%)

  Maria Połeć

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

  43 (61,43%)

  Okręg 13

  Sołectwo Męcina Mała

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Zenon Wiesław Dusza

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  50 (43,48%)

  Marzena Aniela Liana

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

  65 (56,52%)

  Okręg 14

  Sołectwo Męcina Wielka (część): od początku tzw. "Góry" oraz budynki od nr 1 po obu stronach drogi powiatowej Sękowa – Rozdziele do budynku nr 15 – po lewej stronie i budynku nr 114 – po prawej stronie drogi

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Anita Agnieszka Ziemba

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  53 (53,54%)

  Tomasz Krzysztof Rybczyk

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

  46 (46,46%)

  Okręg 15

  Sołectwo Męcina Wielka (część): wzdłuż drogi powiatowej Sękowa – Rozdziele od budynku nr 16 – po lewej stronie i od budynku nr 19 po prawej stronie do granicy sołectwa; Sołectwo Wapienne

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Stanisław Myszkowski

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  63 (45,99%)

  Robert Wojciech Belczyk

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

  74 (54,01%)