Wyniki wyborów 2018 do rady powiatu - hajnowski

  Poniższa lista przedstawia oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2018. Źródło PKW.

  – kandydat otrzymał mandat

  Okręg 1

  Miasto Hajnówka

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

  kandydatliczba głosów

  1. 4 Bożena Maria Markiewicz
   118 (1,43%)
  2. 2 Olga Rygorowicz
   477 (5,77%)
  3. 1 Eugeniusz Saczko
   520 (6,28%)
  4. 3 Alla Gryc
   605 (7,31%)
  5. 8 Alicja Iwaniuk
   56 (0,68%)
  6. 5 Piotr Oniszczuk
   172 (2,08%)
  7. 7 Jarosław Marek Trochimczyk
   144 (1,74%)
  8. 6 Lucyna Ruszuk
   198 (2,39%)
  9. 9 Bazyl Stepaniuk
   205 (2,48%)
  10. 10 Anatol Łapiński
   386 (4,67%)

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  kandydatliczba głosów

  1. 2 Anna Urszula Dźwilewska
   30 (0,36%)
  2. 3 Krystyna Kośko
   230 (2,78%)
  3. 4 Magdalena Niesteruk
   55 (0,66%)
  4. 9 Aleksy Sacharuk
   24 (0,29%)
  5. 5 Dorota Agnieszka Rudnicka
   17 (0,21%)
  6. 8 Tadeusz Gawryluk
   65 (0,79%)
  7. 7 Ireneusz Niczyporuk
   44 (0,53%)
  8. 10 Jarosław Kiślak
   81 (0,98%)
  9. 6 Katarzyna Grygoruk
   29 (0,35%)
  10. 1 Joanna Kojło
   212 (2,56%)

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  kandydatliczba głosów

  1. 8 Marzanna Kowalska
   34 (0,41%)
  2. 1 Henryk Łukaszewicz
   263 (3,18%)
  3. 2 Lech Jan Michalak
   283 (3,42%)
  4. 3 Bogusław Szczepan Łabędzki
   859 (10,38%)
  5. 4 Anna Kozłowska
   39 (0,47%)
  6. 5 Anna Olejniczak
   31 (0,37%)
  7. 6 Rafał Kruszewski
   42 (0,51%)
  8. 7 Adam Marek Berk
   70 (0,85%)
  9. 9 Iwona Dawidziuk
   56 (0,68%)
  10. 10 Krzysztof Osipiuk
   38 (0,46%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT HAJNÓWKA

  kandydatliczba głosów

  1. 10 Roman Kicel
   31 (0,37%)
  2. 9 Michał Mateusz Rybiński
   42 (0,51%)
  3. 1 Mirosław Romaniuk
   800 (9,67%)
  4. 2 Anna Muskała
   86 (1,04%)
  5. 3 Anna Lasota
   124 (1,50%)
  6. 5 Alla Suprun
   47 (0,57%)
  7. 4 Daniel Piotr Miszczuk
   61 (0,74%)
  8. 8 Dorota Frankowska-Sajewicz
   64 (0,77%)
  9. 6 Paweł Doliński
   44 (0,53%)
  10. 7 Maria Kowalik
   27 (0,33%)

  KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

  kandydatliczba głosów

  1. 9 Angelina Masalska
   75 (0,91%)
  2. 8 Irena Martyniuk
   78 (0,94%)
  3. 10 Mikołaj Aleksiuk
   206 (2,49%)
  4. 3 Jerzy German
   166 (2,01%)
  5. 5 Piotr Iwaniuk
   97 (1,17%)
  6. 4 Czesław Kazimierz Młodzianowski
   178 (2,15%)
  7. 2 Alina Miszczuk
   95 (1,15%)
  8. 1 Piotr Rybak
   435 (5,26%)
  9. 6 Walentyna Tyszko-Dubow
   116 (1,40%)
  10. 7 Grzegorz Surel
   119 (1,44%)

  Okręg 2

  Gminy Białowieża, Czyże, Hajnówka

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

  kandydatliczba głosów

  1. 1 Stefan Sadowski
   215 (5,63%)
  2. 2 Jan Adamczuk
   287 (7,51%)
  3. 3 Krzysztof Eugeniusz Petruk
   305 (7,98%)
  4. 4 Alina Ginszt
   223 (5,84%)
  5. 5 Halina Nikołajuk
   30 (0,79%)

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  kandydatliczba głosów

  1. 1 Barbara Leoniuk
   170 (4,45%)
  2. 3 Włodzimierz Golonko
   150 (3,93%)
  3. 2 Sergiusz Kojło
   125 (3,27%)
  4. 5 Piotr Filimoniuk
   357 (9,34%)
  5. 4 Walentyna Biryłko
   76 (1,99%)

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  kandydatliczba głosów

  1. 4 Robert Sawicki
   41 (1,07%)
  2. 1 Mariusz Agiejczyk
   245 (6,41%)
  3. 2 Andrzej Łukasiewicz
   141 (3,69%)
  4. 3 Anna Nikitiuk
   0 (0%)
  5. 5 Irena Osipiuk
   31 (0,81%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT HAJNÓWKA

  kandydatliczba głosów

  1. 5 Łukasz Chaniło
   36 (0,94%)
  2. 1 Mirosława Szpilko
   251 (6,57%)
  3. 2 Sergiusz Niczyporuk
   76 (1,99%)
  4. 3 Andrzej Piotr Dackiewicz
   72 (1,88%)
  5. 4 Halina Chodakowska
   227 (5,94%)

  KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

  kandydatliczba głosów

  1. 5 Tamara Osipiuk
   21 (0,55%)
  2. 1 Mateusz Damian Gutowski
   342 (8,95%)
  3. 2 Eugenia Kondraciuk
   116 (3,04%)
  4. 3 Marek Bagrowski
   237 (6,20%)
  5. 4 Maria Chrościelewska
   47 (1,23%)

  Okręg 3

  Gminy Czeremcha, Kleszczele, Dubicze Cerkiewne

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

  kandydatliczba głosów

  1. 3 Agata Katarzyna Rychcik-Skibińska
   66 (1,91%)
  2. 2 Stefan Niczyporuk
   133 (3,85%)
  3. 1 Jan Korcz
   712 (20,58%)
  4. 4 Mariusz Niczyporuk
   63 (1,82%)
  5. 5 Marzanna Konobrocka
   38 (1,10%)

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  kandydatliczba głosów

  1. 4 Ewelina Kendyś
   63 (1,82%)
  2. 3 Jan Kuptel
   250 (7,23%)
  3. 5 Mirosław Łukianiuk
   339 (9,80%)
  4. 1 Jarosław Gerasimiuk
   429 (12,40%)
  5. 2 Monika Aleksiejuk
   217 (6,27%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT HAJNÓWKA

  kandydatliczba głosów

  1. 2 Alina Snarska
   100 (2,89%)
  2. 5 Leon Pszczołak
   79 (2,28%)
  3. 1 Irena Paszkowska
   219 (6,33%)
  4. 3 Łukasz Iwacik
   99 (2,86%)
  5. 4 Irena Łogwiniuk
   91 (2,63%)

  KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

  kandydatliczba głosów

  1. 4 Justyna Tymoszewicz
   60 (1,73%)
  2. 3 Marek Tyczyno
   192 (5,55%)
  3. 2 Małgorzata Klimowicz
   128 (3,70%)
  4. 1 Grzegorz Badowiec
   91 (2,63%)
  5. 5 Helena Mojsewicz
   90 (2,60%)

  Okręg 4

  Gminy Narew, Narewka

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

  kandydatliczba głosów

  1. 1 Andrzej Skiepko
   399 (11,96%)
  2. 2 Agnieszka Jarmocik
   277 (8,30%)
  3. 3 Anna Simończuk
   355 (10,64%)
  4. 4 Jerzy Oniskiewicz
   175 (5,24%)

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  kandydatliczba głosów

  1. 4 Justyna Jarmocik
   108 (3,24%)
  2. 5 Barbara Bielawska
   79 (2,37%)
  3. 1 Mirosław Kulbacki
   229 (6,86%)
  4. 2 Roman Ostapczuk
   289 (8,66%)
  5. 3 Krzysztof Niemcunowicz
   66 (1,98%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT HAJNÓWKA

  kandydatliczba głosów

  1. 1 Tamara Moroz
   210 (6,29%)
  2. 2 Dariusz Malisz
   55 (1,65%)
  3. 5 Kamila Jakimiuk
   194 (5,81%)
  4. 3 Andrzej Ostaszewski
   55 (1,65%)
  5. 4 Sergiusz Birycki
   186 (5,57%)

  KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

  kandydatliczba głosów

  1. 4 Elżbieta Kabać
   89 (2,67%)
  2. 3 Sylwia Iwanowska
   29 (0,87%)
  3. 5 Grzegorz Skiepko
   15 (0,45%)
  4. 1 Łukasz Zasim
   484 (14,50%)
  5. 2 Konstanty Wawrzeniuk
   43 (1,29%)