Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Prawie 7 miliardów złotych dla województwa świętokrzyskiego! Rozpoczął się cykl konsultacji społecznych (WIDEO)

Paula Goszczyńska
Paula Goszczyńska
Wideo
od 16 lat
Rozpoczął się cykl konsultacji społecznych. Województwo świętokrzyskie ma do wykorzystania ogromną kwotę 1 miliarda 403 milionów euro, czyli prawie 7 miliardów złotych. Te pieniądze przez najbliższe kilka lat będą służyły rozwojowi naszego regionu oraz wpasują się w potrzeby mieszkańców.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął projekt programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. Na czwartkowej, 30 września, konferencji prasowej marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik, przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś oraz radny Sejmiku Grzegorz Banaś zaprezentowali dokument, który stanowić będzie odpowiedź na wyzwania stojące przed naszym regionem.

– Prezentujemy dziś dokument, który stanowić będzie odpowiedź na wyzwania, stojące przed naszym regionem. Chcemy, by dzięki wsparciu środków unijnych i mądremu ich wykorzystaniu, w naszym województwie zostały stworzone odpowiednie warunki do zrównoważonego, inteligentnego rozwoju we wszystkich istotnych obszarach – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

- Przez najbliższe siedem lat województwo świętokrzyskie ma do wykorzystania ogromne środki finansowe w wysokości 1 miliarda 403 milionów euro. Mają one posłużyć przede wszystkim rozwojowi naszego regionu, ale także spełnianiu oczekiwań naszych mieszkańców – podkreśliła Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego. - Zachęcamy wszystkie środowiska, aby aktywnie włączyły się do konsultacji społecznych zarówno samorządowców, jak i przedsiębiorców, organizacje pozarządowe. Ale co ważne, włączyć się w nie może każdy z nas, po to by jak najbardziej dopasować zawartość programu do rzeczywistych potrzeb – mówi wicemarszałek i dodaje: – Malejąca liczba mieszkańców regionu, starzejąca się populacja – to jedne z największych problemów. Głównie na nich skupimy się w przedsięwzięciach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego mamy do dyspozycji 338 mln euro. Musimy uatrakcyjnić rynek pracy, aby zatrzymać w regionie młodych ludzi, wzmocnić system opieki nad osobami starszymi, podnieść jakość świętokrzyskiej edukacji, czy zapewnić potrzebującym profesjonalną profilaktykę i opiekę zdrowotną na najwyższym poziomie. Wyzwań jest dużo, ale wierzymy, że wspólnie jesteśmy w stanie opracować dobry program i nasz region będzie się rozwijał i będzie atrakcyjnym miejscem dla młodego pokolenia, a jego mieszkańcy będą żyć na lepszym poziomie.

– Priorytety programu muszą być spójne ze strategią Unii Europejskiej, na przykład Zielonym Ładem. Mam nadzieję, że w trakcie konsultacji nie zabraknie owocnych, budujących dyskusji z samorządowcami, mieszkańcami, czy przedsiębiorcami – mówił przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś. – Zainteresowanie konsultacjami będzie rosło. Wiem, że Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego chce zaznaczyć w konsultacjach swoją obecność. Młodzież ma swoje oczekiwania i propozycje związane z programami stypendialnymi – mówił Andrzej Pruś.

– Ponad 220 mln euro jest przewidziane na wspomaganie przedsiębiorstw i przedsiębiorców w regionie. Te pieniądze będą koncentrować się w firmach, które będą prowadziły badania, będą innowacyjne i będą potrafiły odpowiedzieć na wyzwania dzisiejszych czasów – dodał radny Sejmiku Grzegorz Banaś.

Program regionalny na lata 2021-2027 skupia się na:
– sześciu priorytetach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 • Konkurencyjna gospodarka – 223,5 mln EUR, m. in. prace badawczo-rozwojowe, transformacja cyfrowa gospodarki, usługi w zakresie e-zdrowia, promocja gospodarcza regionu, kapitał dla przedsiębiorców, transformacja kluczowych branż regionu i rozwój instytucji otoczenia biznesu,
 • Region przyjazny dla środowiska – 352,8 mln EUR, m. in. efektywność energetyczna, zielona energia (budowa lub rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE), gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, infrastruktura wodno-ściekowa, gospodarowanie odpadami, ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej,
 • Mobilność miejska – 40 mln EUR, m. in. wsparcie miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze wraz z ich obszarami funkcjonalnymi – Jędrzejów, Busko-Zdrój, Staszów, Sandomierz, tzw. miast północy tj. Końskie, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, działania na rzecz rozwoju transportu zbiorowego,
 • Dostępne świętokrzyskie – 140 mln EUR, m. in. budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg wojewódzkich, obwodnic, a także połączeń służących budowie kluczowych powiązań transportowych, działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu (m.in. poprzez budowę ciągów pieszo-rowerowych), Infrastruktura ładowania/tankowania paliw bezemisyjnych, zakup taboru kolejowego, budowa i modernizacja dworców kolejowych, węzłów przesiadkowych oraz parkingów P&R,
 • Świętokrzyskie dla mieszkańców – 104,5 mln EUR, m. in. infrastruktura edukacyjna (inwestycje wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu oraz wyposażeniem gwarantującym wysoką jakość kształcenia; zakup niezbędnego sprzętu i pomocy dydaktycznych), społeczna (m.in. placówki opieki całodobowej, mieszkania o charakterze wspomaganym), ochrony zdrowia (m.in. wzmocnienie roli POZ-ów, inwestycje w nowoczesne formy świadczenia usług medycznych i opiekuńczych, rozwój i modernizacja zasobów infrastruktury zdrowia w tym sprzętu i aparatury medycznej) oraz w turystyce i kulturze,
 • Wspólnota i przestrzeń – 150,0 mln EUR, m. in. rozwój miast i miejskich obszarów funkcjonalnych (ZIT), rewitalizacja miast, wzmacnianie lokalnych potencjałów, działania skierowane do lokalnych grupy działania.

Na przedsięwzięcia z tych obszarów zarezerwowano łączną kwotę – 1 mld  51 mln euro.

– czterech priorytetach Europejskiego Funduszu Społecznego+:

 • Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców – 37,4 mln EUR, m. in. wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników, poprawa dostępu do profilaktyki i rehabilitacji ułatwiająca powrót na rynek pracy, podniesienie kwalifikacji kadr medycznych (z wyłączeniem lekarzy) oraz przedstawicieli innych zawodów związanych z ochroną zdrowia, program stypendialny dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim,
 • Edukacja na wszystkich etapach życia – 79,3 mln EUR, m. in. kształcenie kadr systemu edukacji, wsparcie edukacji przedszkolnej, podnoszenie jakości kształcenia podstawowego, wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej, rozwój szkolnictwa branżowego, kompetencje i kwalifikacje osób dorosłych,
 • Usługi społeczne i zdrowotne – 108,6 mln EUR, m. in. aktywna integracja społeczna i zawodowa osób biernych zawodowo, kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej, wsparcie rodziny oraz pieczy zastępczej, zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych, programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci i młodzieży, aktywna integracja społeczna i zawodowa społeczności zmarginalizowanej i obywateli państw trzecich,
 • Aktywni na rynku pracy – 112,8 mln EUR, m. in. aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy (projekty PUP/MUP), wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy (projekty OHP), zwiększenie możliwości zawodowych osób ubogich pracujących, kompetentne kadry instytucji rynku pracy w regionie, konkurencyjne kadry świętokrzyskich pracodawców i przedsiębiorstw, działania na rzecz osób zagrożonych utratą pracy
 • Na przedsięwzięcia z tych obszarów zarezerwowano łączną kwotę –  352 mln euro.

Program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego będzie skoncentrowany przede wszystkim na wsparciu przedsiębiorczości i innowacji oraz inwestycjach przyjaznych środowisku. Dzięki środkom unijnym wspierany będzie proces budowy gospodarki opartej na wiedzy oraz stwarzane warunki umożliwiające współpracę przedsiębiorstw i nauki. Nie zabraknie inwestycji w mieszkańców regionu, ich edukację, wiedzę, zdrowie i rozwój.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Prawie 7 miliardów złotych dla województwa świętokrzyskiego! Rozpoczął się cykl konsultacji społecznych (WIDEO) - Echo Dnia Świętokrzyskie

Wróć na echodnia.eu Echo Dnia