2020 – rok inny niż wszystkie

Materiał informacyjny Gminy Mirów

Szanowni Państwo

2020 – rok inny niż wszystkie

Praktycznie od pierwszych miesięcy 2020 roku żyjemy w otoczeniu pandemii. Istniejąca sytuacja zmusiła nas wszystkich do zmiany planów, zachowań, przyzwyczajeń…. Niewątpliwie zmiany nastąpiły również w funkcjonowaniu samorządów. Dotyczy to sfer kulturalnej, edukacyjnej ale również inwestycyjnej. Niestety pierwszy raz od wielu lat nie mogliśmy uczestniczyć w cyklicznych wydarzeniach kulturalnych, nauka zdalna w placówkach szkolnych stała się normą a z uwagi na zmniejszone wpływy do budżetu należało zmodyfikować plany inwestycyjne. Niemniej jednak mijający rok można uznać za pracowity. Pomimo przeszkód udało się zrealizować wiele ciekawych projektów, a duża cześć z nich uzyskała dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Korzystając z okazji pragnę podziękować Mieszkańcom Gminy Mirów za cierpliwość
i samodyscyplinę dzięki czemu mimo tak dużego zagrożenia epidemiologicznego udaje nam się bezpiecznie funkcjonować. Należy również podziękować wolontariuszom, którzy przy współpracy z urzędem gminy wykazali ogromne zaangażowanie w szyciu maseczek ochronnych dla naszych mieszkańców.

Z samorządowymi pozdrowieniami
Artur Siwiorek
Wójt Gminy Mirów

ZAKUPIONO LAPTOPY DLA UCZNIÓW DO PRACY ZDALNEJ

2020 – rok inny niż wszystkie

Przekazanie dyrektorom szkół komputerów do nauki zdalnej

Sytuacja epidemiologiczna wymusiła decyzje na szczeblu rządowym o zamknięciu placówek oświatowych na terenie całego kraju. W związku z przejściem na system pracy zdalnej należało przygotować uczniów do takiej formy edukacji. Niestety nie wszystkie rodziny mogły sobie pozwolić na doposażenie gospodarstw domowych w komputery umożliwiające naukę najmłodszym mieszkańcom gminy. Wychodząc naprzeciw potrzebom Urząd Gminy Mirów przygotował dwa wnioski o dofinansowanie zakupu komputerów przenośnych w programie Zdalna Szkoła +. W związku z tym, że wnioski zostały pozytywnie ocenione otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 115 tys. zł, co umożliwiło zakup 40 komputerów wraz z oprogramowaniem. Sprzęt został przekazany placówkom szkolnym i jest wypożyczany najbardziej potrzebującym uczniom.

ŻŁOBEK GMINNY W MIROWIE JUŻ DZIAŁA

2020 – rok inny niż wszystkie
2020 – rok inny niż wszystkie

Otwarcie żłobka gminnego w Mirowie

Z dniem 1 września rozpoczął działalność Żłobek Gminny w Mirowie „Kolorowa Kraina”. Oficjalnego otwarcia dokonali przedstawiciele samorządu, pracownicy placówki oraz rodzice. Siedziba placówki mieści się w rozbudowanym i kompleksowo wyremontowanym budynku szkolnym. Obiekt został przygotowany do przyjęcia siedemnaścioro najmłodszych mieszkańców gminy. Realizacja inwestycji trwała blisko rok i pochłonęła 952.627,08 zł. Należy wspomnieć, że Gmina Mirów na realizację zadania pozyskała środki zewnętrzne z dwóch źródeł: 518.000,00 zł. z rządowego programy Maluch + oraz 800.000,00 zł. z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego.

BUDOWA OCZYSZCZALNI PRZYZAGRODOWYCH KOLEJNYM PROEKOLOGICZNYM PROJEKTEM REALIZOWANYM PRZEZ GMINĘ MIRÓW

2020 – rok inny niż wszystkie

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mirowie

Od wielu lat samorząd Gminy Mirów inwestuje w projekty proekologiczne. Na przestrzeni ostatnich lat przy wsparciu środków zewnętrznych w domach prywatnych instalowane były systemy solarne oraz fotowoltaiczne. Kolejnym dużym projektem była budowa oczyszczalni przyzagrodowych w indywidualnych gospodarstwach domowych. Projekt otrzymał dofinansowanie z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dzięki czemu mieszkańcy pokrywali tylko małą część kosztów realizacji inwestycji. W ramach działania wybudowano w sumie 37 urządzeń o łącznej wartości 523.365,00 zł. Należy również wspomnieć, że nowa, zbiorcza oczyszczalnia ścieków powstała przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mirowie Starym. Urządzenie odbiera ścieki komunalne z kilku budynków użyteczności publicznej. Koszt zadania to ponad 100.000,00 zł.

DBAMY RÓWNIEŻ O CZYSTE POWIETRZE

Kolejną inwestycją proekologiczną jest wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych, w ramach projektu pn. Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Mirów”. W projekcie ogółem uczestniczy pięćdziesiąt siedem gospodarstw domowych. Docelowo w pięćdziesięciu z nich zostaną zainstalowane nowoczesne kotły centralnego ogrzewania na pellet. Kolejne siedem gospodarstw będzie wyposażone w pompy ciepła. Obecnie realizowana jest pierwsza część zadania polegająca na wymianie kotłów. Ogólna wartość zadania wynosi 954 007,20 zł. brutto. Dzięki dofinansowaniu z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego mieszkańcy będą pokrywać jedynie 22 % całkowitych kosztów inwestycji. Zadanie ma się zakończyć w czerwcu 2021 r.

RUSZYŁA BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZBIJOWIE DUŻYM

2020 – rok inny niż wszystkie

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zbijowie Dużym

Rozpoczął się pierwszy etap budowy Świetlicy Wiejskiej w Zbijowie Dużym. Powstaje budynek o powierzchni zabudowy 187 m2 i swoją konstrukcją będzie przylegał do istniejącego budynku wielorodzinnego, w którym znajduje się obecnie świetlica wiejska. Po zakończeniu inwestycji obydwa obiekty zostaną ze sobą połączone, zostanie również wykonana jednolita elewacja. Jeszcze w tym roku obiekt ma być wykonany w stanie surowym zamkniętym. Drugi etap prac zaplanowano na 2021 r. Wykonawcą pierwszego etapu jest firma Albud z Gąsaw Rządowych. Koszt prac wyniesie 350.000,00 zł.

SOŁECTWA GMINY MIRÓW REALIZOWAŁY PROJEKTY W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

2020 – rok inny niż wszystkie

Zaplecze kuchenne w Świetlicy Wiejskiej w Bieszkowie Górnym zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 r.

Samorząd Gminy Mirów stawia na oddolne inicjatywy. Od wielu lat nieprzerwanie Rada Gminy Mirów podejmuje uchwały o przyjęciu Funduszu Sołeckiego na kolejne okresy budżetowe. Dzięki temu mieszkańcy mają większy wpływ na to, co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu. A jest o co zabiegać, dlatego, że w tym roku do dyspozycji mieszańców było 256.520,00 zł. W 2020 roku w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano wiele ciekawych inicjatyw. Przeważały te związane z modernizacją przestrzeni publicznej, dofinansowania organizacji pozarządowych, wydarzeń kulturalno rozrywkowych oraz wyposażenia świetlic wiejskich.

Dodaj ogłoszenie