30-LECIE SAMORZĄDU W GMINIE SZYDŁOWIEC

Materiał informacyjny
Budowa największej w Szydłowcu szkoły
30-LECIE SAMORZĄDU W GMINIE SZYDŁOWIEC
Burmistrz SzydłowcaArtur Ludew
Burmistrz Szydłowca
Artur Ludew

Dzisiaj samorząd terytorialny jest czymś oczywistym i nie wyobrażamy sobie funkcjonowania kraju bez zaangażowania mieszkańców w sprawy, szczególnie te lokalne i bez wpływu na to, co dzieje się w naszym najbliższym otoczeniu. A przecież, jeszcze 30 lat temu było inaczej. 30 lat temu, dokładnie 8 marca 1990r. sejm uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym, a następnie – 27 maja odbyły się pierwsze demokratyczne wybory do rad gmin i powiatów. W krótkim czasie okazało się, że scedowanie zarządzania terenem na ludzi będących jego mieszkańcami jest dobrym rozwiązaniem, czego dowody są widoczne w gminach i powiatach.

Na przestrzeni 30 lat od powstania samorządu terytorialnego, zarówno miasto Szydłowiec jak i cała gmina zmieniły się nie do poznania. Zmiany zaczęto od najpilniejszych prac. Sukcesywnie rozbudowywano sieć wodociągową, kanalizacyjną i ciepłowniczą, powstawały budynki szkolne oraz remontowano istniejące, budowano nowe drogi gminne i ulice miejskie. Szydłowiec, ale także sołectwa zaczęły się zmieniać.

Obecnie dużą wagę przywiązujemy do wizerunku miasta, którego zabytki są niekwestionowanym walorem turystycznym. Dbamy o naszych mieszkańców, stawiamy na rozwój aktywnego wypoczynku, zwłaszcza młodzieży. Aby zaspokajać kulturalne ambicje mieszkańców organizujemy liczne wydarzenia kulturalne o różnorakim charakterze. Pielęgnujemy tradycję i lokalne zwyczaje.

Dzięki pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich, obraz miasta z roku na rok pięknieje, a przestrzeń publiczna staje się przyjaźniejsza. Wiele inwestycji i przedsięwzięć konsultujemy z mieszkańcami poprzez spotkania, ankiety i media społecznościowe.
Zachęcamy do aktywnych postaw obywatelskich i partycypacji w zarządzaniu gminą. Na tym polega samorządowość, że to mieszkańcy decydują, w jakim kierunku będzie rozwijać się ich mała ojczyzna. Znaczącą rolę odgrywa tu wprowadzony w roku 2015 Budżet Obywatelski, a na terenach wiejskich także Fundusz Sołecki, aby mieszkańcy poszczególnych wiosek mogli decydować, jakie zadania będą realizowane w pierwszej kolejności. Trudno jest zaspokoić wszystkie potrzeby, tym bardziej, że te nigdy się nie kończą, dlatego przed samorządami każdego roku stają nowe, kolejne wyzwania i nie ukrywajmy, także problemy. Ale wspólna praca na rzecz naszego najbliższego otoczenia przynosi efekty. Gmina się rozwija, powstaje nowa infrastruktura, dzięki której ludziom żyje się lepiej, a nasze najbliższe otoczenie jest coraz bardziej przyjazne dla mieszkańców, turystów i gości.

Burmistrz Szydłowca
Artur Ludew

30-LECIE SAMORZĄDU W GMINIE SZYDŁOWIEC

Urząd Miejski w Szydłowcu
pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec

tel. 48 617-86-30
tel. 48 617-05-10

www.bip.szydlowiec.pl

30-LECIE SAMORZĄDU W GMINIE SZYDŁOWIEC
Dodaj ogłoszenie