reklama

Air Show Radom 2013 - jak dojechać? - parkingi i zmiany w ruchu (mapa)

(dyb)Zaktualizowano 
W związku z pokazami Air Show 2013, w dniach 24 i 25 sierpnia 2013 roku (sobota i niedziela) wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu kołowego. Ulice w okolicach lotniska będą zamknięte (oprócz pojazdów upoważnionych). Dla widzów powstaną parkingi.

ORGANIZACJA RUCHU KOŁOWEGO

W dniach 24 i 25 sierpnia 2013 roku aleja Wojska Polskiego od ronda Matki Bożej Fatimskiej do ronda Popiełuszki będzie wyłączona z ruchu samochodów osobowych i ciężarowych. Dopuszczony będzie na niej tylko ruch autobusów komunikacji miejskiej, pojazdów dowozu osób niepełnosprawnych, rowerów (z logiem MZDiK) i innych upoważnionych pojazdów.

Dla ruchu będą w tych dniach zamknięte odcinki ulic: Porannej (wzdłuż terenu jednostki wojskowej), Ogrodniczej (od alei Wojska Polskiego do ulicy Reymonta), Reymonta (od ulicy Ogrodniczej do ulicy Skaryszewskiej), Odrodzenia (od ulicy Litewskiej do alei Wojska Polskiego) oraz Skaryszewskiej (od ulicy Słowackiego do granicy miasta). Dopuszczony będzie dojazd do okolicznych posesji, ruch pojazdów upoważnionych, a na ulicach Odrodzenia i Skaryszewskiej także autobusów miejskich. Ze względów bezpieczeństwa cała ulica Skaryszewska będzie objęta zakazem parkowania - pod rygorem odholowania pojazdów. Na odcinku ulicy Odrodzenia od alei Wojska Polskiego do ulicy Długojowskiej będzie wprowadzony ruch jednokierunkowy (w kierunku ulicy Długojowskiej). Jezdnią tą będą kursowały autobusy miejskie.

W związku z zamknięciem alei Wojska Polskiego zostaną wyznaczone objazdy dla ruchu tranzytowego (drogi krajowe nr 9 i 12). Będą one poprowadzone przez centrum Radomia. Trasy objazdów zostaną oznakowane żółtymi tablicami.

PŁATNE PARKINGI DLA WIDZÓW

Parkingi główne:

01 (około 2000 miejsc parkingowych - organizator: miasto Radom, obsługa: Zakład Usług Komunalnych w Radomiu):
- ulica Małęczyńska od ulicy Lubelskiej do końca,
- ulica Wrocławska od ulicy Małęczyńskiej do ulicy Chorzowskiej,
- ulica Chorzowska od ulicy Lubelskiej do wiaduktu nad aleją Wojska Polskiego
(parking dla pojazdów osób niepełnosprawnych będzie zlokalizowany na początku ulicy),
- teren Giełdy Rolnej przy ulicy Lubelskiej - parking dla autokarów;

02 (około 1500 miejsc parkingowych - organizator: miasto Radom, obsługa: Zakład Usług Komunalnych w Radomiu):
- ulica Mierzejewskiego od ulicy Chrobrego do końca,
- tereny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego przy ulicach Chrobrego i Mierzejewskiego;

03 (około 1500 miejsc parkingowych - organizator: miasto Radom, obsługa: Zakład Usług Komunalnych w Radomiu):
- ulica Zubrzyckiego od ulicy Kozienickiej do ulicy Rodziny Ziętalów,
- ulica Rodziny Ziętalów od ulicy Żółkiewskiego do Domu Pomocy Społecznej,
- ulica Kędzierskiego od ulicy Kozienickiej do granicy administracyjnej miasta;

04 (około 2000 miejsc parkingowych - organizator: miasto Radom, obsługa: Zakład Usług Komunalnych w Radomiu):
- ulica Maratońska od ulicy Dębowej do ronda Łaskiego,
- ulica Bulwarowa od Maratońskiej do ulicy Nizinnej,
- ulica Dębowa od ulicy Maratońskiej wraz z parkingiem za cmentarzem,
- teren obok zalewu przy ulicy Bulwarowej;

05 (około 700 miejsc parkingowych - organizator: miasto Radom, obsługa: Zakład Usług Komunalnych w Radomiu):
- ulica Jana Pawła II od ronda Dmowskiego do ulicy Południowej,
- ulica Wyścigowa od ulicy Jana Pawła II do Domu Weterana Walki i Pracy,
- tereny SM Ustronie przy ulicach Jana Pawła II i Wyścigowej (po stronie południowej i zachodniej);

06 (około 300 miejsc parkingowych - organizator: spółka Feniks, obsługa: pracownicy spółki Feniks):
- teren Galerii Feniks przy alei Grzecznarowskiego - wjazd od ulicy Białej;

07 (około 1200 miejsc parkingowych - organizacja i obsługa: właściciele terenów):
- tereny prywatne w miejscowości Sadków, wzdłuż lotniska.

Parkingi rezerwowe:

08 (około 200 miejsc parkingowych - organizator: miasto Radom, obsługa: Zakład Usług Komunalnych w Radomiu):
- ulica Chrobrego od ulicy 11 Listopada do ulicy Mierzejewskiego;

09 (około 300 miejsc parkingowych - organizator: miasto Radom, obsługa: Zakład Usług Komunalnych w Radomiu):
- ulica Szarych Szeregów od ulicy Różanej do mostu nad Potokiem Północnym.

Mapka lokalizacji parkingów podczas Air Show 2013 znajduje się na dole niniejszego komunikatu.

W pierwszej kolejności będą zapełniane parkingi główne. Po wyczerpaniu miejsc na nich pojazdy będą kierowane na pobliskie parkingi rezerwowe. Trasy dojazdowe do parkingów zostaną oznakowane tabliczkami z symbolem parkingu oraz napisem Air Show. Żeby ułatwić kierowanie ruchem na skrzyżowaniach przez policjantów i strażników miejskich, prosimy wszystkie osoby przyjezdne o umieszczenie za przednimi szybami samochodów białej kartki formatu A-4.

Bilet parkingowy kosztuje 20 złotych. Parkingi będą obsługiwali pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu (oprócz parkingów głównych nr 06 i 07, których obsługą zajmą się zarządcy lub właściciele poszczególnych terenów).

Bilety parkingowe z parkingów organizowanych wyłącznie przez miasto Radom będą uprawniać do przejazdów autobusami komunikacji miejskiej na odcinkach z parkingów do lotniska i z powrotem, jedynie w dniu ich wystawienia.

Wszystkich kierowców autokarów, wiozących zorganizowane grupy widzów, prosimy o kierowanie się na wyznaczony dla nich parking na terenie Giełdy Rolnej przy ulicy Lubelskiej (dojazd tylko od strony centrum miasta, przez wiadukt u zbiegu ulic Żeromskiego i Lubelskiej). Stamtąd jest możliwe dojście do lotniska pieszo. Prosimy nie stawiać autokarów na parkingach dla samochodów osobowych! Mogą bowiem wystąpić problemy z przewożeniem takich grup autobusami miejskimi na pokazy (nie wszyscy mogą zmieścić się do autobusu razem z innymi pasażerami i grupy mogą się rozbijać).

Miejsca parkingowe dla rowerów będą zorganizowane przy ulicy Lubelskiej, w okolicach bramy wejściowej na lotnisko.

POŁĄCZENIA Z LOTNISKIEM

Z myślą o osobach przyjezdnych, dojeżdżających do Radomia swoimi pojazdami, jak też tych, którzy wybiorą podróż pociągami lub autobusami PKS, podajemy informacje o możliwościach dojazdu do lotniska z parkingów oraz dworców. Proponujemy je wydrukować i nosić przy sobie. Wsiadając do autobusu, warto też zapisać sobie nazwę przystanku.

Z dworca PKP:
- linią P1 z przystanku Dworzec PKP (w zatoce obok poczty przy ulicy Beliny-Prażmowskiego)
lub Poniatowskiego / Dworzec PKP (drugi przystanek w zatoce, obok zakładu fotograficznego),
powrót do przystanku Dworzec PKP (w zatoce obok poczty przy ulicy Beliny-Prażmowskiego);
- linią 11 z przystanku Dworzec PKP (na zewnętrznej wysepce na placu Dworcowym)
lub Poniatowskiego / Dworzec PKP (drugi przystanek w zatoce, obok zakładu fotograficznego),
powrót do przystanku Dworzec PKP (przy budynku stacji paliw na placu Dworcowym)
lub Poniatowskiego / Dworzec PKP (pierwszy przystanek w zatoce, obok hotelu Poniatowski);
- linią 14 z przystanku Dworzec PKP (na zewnętrznej wysepce na placu Dworcowym),
powrót do przystanku Poniatowskiego / Dworzec PKP (pierwszy przystanek w zatoce, obok hotelu).

Z dworca PKS:
- linią P1 z przystanków Beliny-Prażmowskiego / Dw. PKS (po obu stronach ulicy),
powrót do przystanku Dworzec PKP (w zatoce obok poczty przy ulicy Beliny-Prażmowskiego).

Z parkingu nr 02 na Mierzejewskiego i terenach Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego:
- liniami P2 i 21 z przystanku Chrobrego / Rapackiego (obok sklepu Żak)
lub Chrobrego / Mierzejewskiego (po stronie Wydziału Ekonomicznego UTH),
powrót do przystanku Chrobrego / Mierzejewskiego (naprzeciw Wydziału Ekonomicznego UTH)
lub Chrobrego / Rapackiego (obok wieżowców osiedla Akademickiego);
- linią P6 z przystanku Chrobrego / Mierzejewskiego (po stronie Wydziału Ekonomicznego UTH),
powrót do przystanku Chrobrego / Mierzejewskiego (naprzeciw Wydziału Ekonomicznego UTH)
lub Rapackiego / Chrobrego (obok kościoła za wieżowcami osiedla Akademickiego).
- linią 11 z przystanku Chrobrego / Rapackiego (obok sklepu Żak)
lub Chrobrego / Mierzejewskiego (po stronie Wydziału Ekonomicznego UTH),
powrót do przystanku Chrobrego / Mierzejewskiego (naprzeciw Wydziału Ekonomicznego UTH)
lub Rapackiego / Chrobrego (obok kościoła za wieżowcami osiedla Akademickiego).

Z parkingu nr 03 na ulicy Zubrzyckiego:
- linią P3 z przystanku Gołębiów / Rodziny Ziętalów (pętla końcowa przy ciepłowni) lub Zubrzyckiego
(po stronie jednostki Straży Pożarnej) lub Gołębiów / Zubrzyckiego (po stronie bloku mieszkalnego),
powrót do przystanku Gołębiów / Zubrzyckiego (naprzeciw bloku mieszkalnego) lub Zubrzyckiego
(naprzeciw jednostki Straży Pożarnej) lub Gołębiów / Rodziny Ziętalów (pętla końcowa przy ciepłowni).

Z parkingu nr 03 na ulicy Rodziny Ziętalów:
- linią P3 z przystanku Gołębiów / Rodziny Ziętalów (pętla przy ciepłowni), powrót do tego samego przystanku.

Z parkingu nr 03 na ulicy Kędzierskiego:
- linią P3 z przystanku Gołębiów / Zubrzyckiego (po stronie bloku mieszkalnego)
lub Kozienicka / Zubrzyckiego (po stronie obiektów Strefy Ekonomicznej),
powrót do przystanku Gołębiów / Zubrzyckiego (naprzeciw bloku mieszkalnego).

Z parkingu nr 04 na ulicy Maratońskiej:
- linią P4 z przystanku Maratońska / Podhalańska (przed mostem) lub Maratońska / Dębowa (obok Biedronki),
powrót do przystanku Maratońska / Dębowa (za cmentarzem) lub Maratońska / Podhalańska (za mostem).

Z parkingu nr 04 na ulicy Bulwarowej i terenie obok zalewu przy ulicy Bulwarowej:
- linią P4 z przystanku Bulwarowa / Długa (obok hotelu) lub Maratońska / Podhalańska (przed mostem),
powrót do przystanków Maratońska / Podhalańska (za mostem) lub Bulwarowa / Długa (naprzeciw hotelu).

Z parkingu nr 04 na ulicy Dębowej:
- linią P4 z przystanku Maratońska / Dębowa (obok Biedronki),
powrót do przystanku Maratońska / Dębowa (za cmentarzem).

Z parkingu nr 05 na ulicach Jana Pawła II i Wyścigowej oraz na terenach SM Ustronie:
- liniami P5 i 21 z przystanków Młodzianowska / Cisowa (naprzeciw wieżowca) lub Jana Pawła II / Sandomierska
(za kładką dla pieszych, przy kwiaciarni) lub Grzecznarowskiego / Jana Pawła II (za rondem, po stronie kościoła),
powrót do przystanków Jana Pawła II / Grzecznarowskiego (obok stacji paliw) lub Jana Pawła II / Sandomierska
(za kładką dla pieszych, obok pawilonu handlowego) lub Młodzianowska / Cisowa (przed wieżowcem).

Z parkingu nr 06 na terenie Galerii Feniks przy alei Grzecznarowskiego:
- liniami P1, P4, P5, 11 i 21 z przystanku Grzecznarowskiego / Świerkowa (po stronie stacji paliw),
powrót do przystanku Grzecznarowskiego / Galeria Feniks (za rondem, przed światłami).

Z parkingu nr 08 na ulicy Chrobrego:
- liniami P2, P6, 11 i 21 z przystanku Chrobrego / Mierzejewskiego (po stronie Wydziału Ekonomicznego UTH),
powrót do przystanku Chrobrego / Mierzejewskiego (naprzeciw Wydziału Ekonomicznego UTH).

Z parkingu nr 09 na ulicy Szarych Szeregów:
- linią 11 z przystanku Szarych Szeregów / Warszawska (NŻ) (po stronie budowanego kościoła)
lub Szarych Szeregów / Wernera (przed mostem, po stronie wytwórni betonów),
powrót do przystanków Szarych Szeregów / Wernera (przed mostem, obok dworca autobusowego)
lub Szarych Szeregów / Warszawska (NŻ) (naprzeciw budowanego kościoła, przed wiaduktem);
- linią 17 z przystanku Wernera / Mireckiego (obok marketu OBI),
powrót do przystanku Mireckiego / Wernera (obok parku, naprzeciw marketu OBI).

Z pola namiotowego w Rajcu Poduchownym:
- linią 26 z przystanku Rajec / Szkoła (po stronie pola namiotowego) do przystanku Kozienicka / Zubrzyckiego
(za światłami, obok Strefy Ekonomicznej) i tam przesiadka do linii P3 lub do przystanku Kozienicka / Żółkiewskiego
(za rondem), przejście na przystanek po drugiej stronie ulicy, a następnie przesiadka do linii P2, P6, 1, 17 i 21,
powrót linią P3 do przystanku Gołębiów / Zubrzyckiego (naprzeciw bloku), przejście na przystanek Kozienicka /
Zubrzyckiego (za światłami, obok osiedla domów jednorodzinnych), a następnie przesiadka w autobus linii 26
lub powrót liniami P2, P6, 1, 17 i 21 do przystanku Kozienicka / Żółkiewskiego (za rondem), przejście na
przystanek Kozienicka / Żółkiewskiego (po drugiej stronie ulicy, przed rondem), a następnie przesiadka do linii 26.

Z parkingów na ulicach Chorzowskiej, Wrocławskiej, Małęczyńskiej, na terenie Giełdy Rolnej oraz na terenach prywatnych w Sadkowie: dojście do lotniska pieszo (odległości od 100 metrów do około 1,5 kilometra).

TRANSPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dowóz osób niepełnosprawnych na pokazy będzie odbywał się komunikacją miejską (większość radomskich autobusów to pojazdy niskopodłogowe) i busami do przewozu osób niepełnosprawnych, będącymi w dyspozycji Działu do spraw Transportu Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu. Przejazdy busami MZDiK będą odbywały się po uprzednich zgłoszeniach, dokonanych pod numerem 48 363-10-82 (w dni powszednie w godzinach 7:30-15:30). Zgłoszenia powinny zostać dokonane najpóźniej jeden dzień przed imprezą - do 23 sierpnia 2013 roku.

Przejazd busami Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu jest płatny i wynosi 1,10 zł za kilometr (brutto), ale nie mniej niż 7 zł. Dojazd do niepełnosprawnego pasażera w granicach administracyjnych Radomia jest bezpłatny.

Na terenie parkingu na ulicy Chorzowskiej będą wyznaczone osobne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Flesz - nowi marszałkowie Sejmu i Senatu, sukces opozycji

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3