Blisko 4 miliony dofinansowania dla Gminy Kowala

Materiał informacyjny Gminy Kowala

Projekt pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Kowala” W ramach konkursu RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”, został wpisany na listę projektów skierowanych do dofinansowania.

Kwoty w ramach projektu kształtują się następująco:

  • Kwota brutto całości inwestycji wynosi: 6 814 471,83 zł
  • Kwota dofinansowania: 3 997 960,02 zł
  • Wkład własny Gminy Kowala: 2 816 511,81 zł

Projekt obejmuje prace związane z termomodernizacją następujących budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kowala:

  • PSP w Młodocinie Mniejszym,
  • PSP w Mazowszanach,
  • PSP w Bardzicach,
  • Urząd Gminy w Kowali.

- W związku z powyższym pragnę podziękować Sejmikowi Województwa Mazowieckiego za pozytywne rekomendacje dotyczące naszego projektu. Szczególne podziękowania dedykuję Panu Adamowi Struzikowi Marszałkowi Województwa Mazowieckiego oraz Panu Rafałowi Rajkowskiemu Wicemarszałkowi Województwa Mazowieckiego – mówi Dariusz Bulski, Wójt Gminy Kowala.

Zakończyła się budowa nowej sali gimnastycznej przy PSP w Młodocinie Mniejszym

Nowa Sala Gimnastyczna w Młodocinie Mniejszym

Miejmy nadzieję, że mimo pandemii, już niedługo dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej w Młodocinie Mniejszym będą mogły ćwiczyć i bawić się w nowej sali, która spełnia wszelkie standardy zarówno techniczne, użytkowe jak i bezpieczeństwa. To obiekt na miarę XXI wieku. Ta inwestycja odmieni oblicze szkoły i gminy i poprawi warunki prowadzonych zajęć sportowo – rekreacyjnych z uczniami.

Sala będzie mogła być wykorzystywana także poza godzinami lekcyjnymi. Wszystkie zajęcia sportowe będą realizowane w nowym obiekcie sportowym. Dzieci mogą na sali grać w wiele gier drużynowych, uczyć się nowych sportów bądź doskonalić swoje ulubione dyscypliny. Na sali można np. grać w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną i ćwiczyć przy użyciu drabinek. Planowany jest również zakup profesjonalnego sprzętu sportowego, który udoskonali i poszerzy ofertę edukacyjno-sportową Naszej szkoły.

Przypomnijmy, że bardzo ważnym czynnikiem decydującym o całej inwestycji – jest dofinansowanie w wysokości 1 381 667,38 zł, jakie Gmina Kowala otrzymała z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Bez tak dużego dofinansowania nie można byłoby wybudować sali gimnastycznej w tak krótkim czasie, a wręcz istniałoby ryzyko przesunięcia w czasie całej inwestycji ze względu na koszt. Dzięki dofinansowaniu możemy cieszyć się profesjonalną salą gimnastyczną. Miejmy nadzieję, iż dzieci niebawem wrócą do szkoły i będą przyjemnie spędzać czas podczas zajęć lekcji W-F oraz rekreacyjnie poza lekcjami.

- Jeszcze raz pragnę podziękować Sejmikowi Województwa Mazowieckiego za pozytywne rekomendacje dotyczące naszego projektu. Szczególne podziękowania dedykuję dla Pana Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Pana Rafała Rajkowskiego Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego – mówi Dariusz Bulski, Wójt Gminy Kowala.

Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Podgórskiej w m. Romanów

Oświetlenie ulicy Podgórskiej w m. Romanów (Stawki)

Zakończyły się prace budowlane przy budowie oświetlenia ulicznego na ulicy Podgórskiej w m. Romanów (Stawki). W ramach zadania wybudowano linię oświetleniową składającą się z 5 słupów o łącznej dł. ok. 200 m.

Koszt wykonanych prac wyniósł 19 926,00 zł. Inwestycja została zrealizowana w ramach Funduszu Sołeckiego.

Konkurs informatyczno – ekologiczny „Przywróć naszą Ziemię”

W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi uczniowie klas 4-8 brali udział w konkursie informatyczno- ekologicznym „Przywróć naszą Ziemię”. Uczestnicy konkursu wykonali plakaty w MS PAINT (kl.4-5) oraz przy pomocy programu GIMP (kl.6-8).

Celem konkursu było pogłębienie i poszerzenie wiedzy i umiejętności z informatyki, wdrażanie uczniów do troski o otaczające środowisko i kształtowanie postaw proekologicznych.

Organizatorzy konkursu p. Iwona Stefańska-Stanik i p. Beata Wójcik wszystkim uczestnikom składają podziękowania za zaangażowanie i aktywny udział w konkursowych zmaganiach.

Oto wyniki i galeria nagrodzonych prac:

Klasy 6-8:

  1. Julia Wydra kl.7c
  2. Kamila Woźniak kl.8b
  3. Jakub Sosnowski kl.7b

Klasy 4-5: wyróżnienie otrzymuje Dawid Wydra, kl.4a

Dodaj ogłoszenie