Bony dla seniorów w Radomiu

Materiał informacyjny Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości
Udostępnij:

Tu podaj tekst alternatywny

„Bony dla seniorów II” to realizowany przez Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” projekt skierowany do seniorów i środowisk senioralnych na terenie całego Mazowsza, za pomocą którego wdrażany jest regionalny system wsparcia projektów senioralnych w formule bonów społecznych. Celem projektu jest wzrost rozwoju zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych, zwiększających samodzielność społeczną i aktywność osób starszych.

Wsparcie finansowe w formie bonu społecznego w wysokości do 2000 zł udzielane jest na realizację mikroprojektów, które odpowiadają na potrzeby seniorów, wspierają ich samodzielność oraz aktywność społeczną. Przedmiotem przedsięwzięć wspierających środowiska senioralne mogą być m.in. działania kulturalne, edukacyjne, aktywizacja fizyczna, pielęgnacja tradycji lokalnych i wiele innych.

O bony społeczne mogą się ubiegać minimum pięcioosobowe grupy seniorów, zamieszkujących wyłącznie na terenie województwa mazowieckiego, które wyłonią spośród siebie Lidera, reprezentującego grupę wobec Organizatora. Nabór wniosków o bony społeczne dla seniorów prowadzony jest w systemie ciągłym. Wnioski mogą być składane zarówno w wersji elektronicznej jak też papierowej, na adres Stowarzyszenia RCP.

W okresie 01.06.2021 – 30.11.2023 planowane jest udzielenie minimum 277 bonów społecznych na rzecz środowisk senioralnych na terenie całego Mazowsza. Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY. Zadanie sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach zadania publicznego pod nazwą „Bony społeczne dla seniorów”.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie seniorów oraz środowiska senioralne na Mazowszu zapraszamy do współpracy.

Szczegółowe Informacje:

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
Ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
Tel. 48 360 00 46, e-mail: [email protected]
www.srcp.radom.pl

Tu podaj tekst alternatywny

Dodaj ogłoszenie