Cyberbezpieczeństwo i ochrona infrastruktury krytycznej na IX Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego 9-10 października w Ryni k/Warszawy

Artykuł sponsorowany
Darwin Laganzon z Pixabay
Bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo, ochrona infrastruktury krytycznej, obowiązki dla operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych, ochrona danych szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli, oraz tych o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym będą tematami dyskutowanymi na IX konferencji bezpieczeństwa narodowego.

Konferencja odbędzie się w dniach 9-10 października br. w Ryni koło Warszawy.

Co roku odnotowujemy około 20 tys. ataków na kluczowe dla bezpieczeństwa Polski systemy. Przestrzeń informacyjna i cyberprzestrzeń są równie ważnym polem działań wojennych, jak tradycyjna przestrzeń lądowa – mówi doktryna bezpieczeństwa informacyjnego zarówno Federacji Rosyjskiej, jak i Stanów Zjednoczonych. Amerykanie i Rosjanie kładą nacisk na zabezpieczenie się w cyberprzestrzeni i wykorzystanie jej jako jednego z kluczowych elementów ekspansji międzynarodowej od co najmniej 20 lat.

IX konferencja Bezpieczeństwa Narodowego skierowana jest do kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw oraz jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe i cyberbezpieczeństwo, a także zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, porządku publicznego i obrony cywilnej.

Polska Press Grupa udzieliła patronatu nad tym wydarzeniem. Patronat honorowy objęło Ministerstwo Cyfryzacji.

Gościem honorowym konferencji będzie Aleksander Kwaśniewski, prezydent Polski w latach 1995-2005. Wśród prelegentów będą ministrowie, politycy, generałowie, szefowie wywiadu i kontrwywiadu, byli pracownicy ABW, pracownicy Wojska Polskiego oraz izraelskiego wywiadu, m.in. Ilan Mizrahi, były funkcjonariusz Mossadu, szef wywiadu, zastępca dyrektora agencji i doradca ds. bezpieczeństwa narodowego premiera Izraela oraz Sharon Nimirovsky, założyciel i dyrektor generalny White Hat, ekspert mrocznych sekretów internetowych w sieci darknet.

Organizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Komitet Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej oraz Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

Wydarzenie wpisane jest do oficjalnych Narodowych Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Wśród uczestników konferencji będą: pełnomocnicy ds. ochrony infrastruktury krytycznej, dyrektorzy i kierownicy działów IT, osoby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo, pracownicy pionów bezpieczeństwa, ochrony fizycznej i technicznej, osób i mienia, pracownicy ds. spraw obronnych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

Dostawcy usług cyfrowych są odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych przez nich usług. Mają zarządzać ryzykiem i zawiadamiać o cyberincydentach CSIRT-y, czyli Zespoły Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego, takie, jak: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (CSIRT GOV), Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (CSIRT NASK) oraz Ministerstwo Obrony Narodowej (CSIRT MON). Prawo nakłada na nich także obowiązek podjęcia odpowiednich środków zapobiegających i minimalizowanie wpływu zaistniałych incydentów. Za niedopełnienie swoich obowiązków zarówno operatorzy usług kluczowych, jak i dostawcy usług cyfrowych mogą być karani.

Cele konferencji:

Pokazanie międzynarodowych i krajowych determinantów narodowego bezpieczeństwa.
Diagnoza zmieniającego się świata, 4.0 rewolucji przemysłowej, nowych wyzwań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo państwa.
Podniesienie poziomu świadomości, wiedzy i kompetencji osób zarządzających bezpieczeństwem.
Wymiana doświadczeń wynikających z realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem narodowym, ochroną infrastruktury krytycznej i cyberbezpieczeństwem.
Aktualności dot. opracowania planów ochrony fizycznej i technicznej obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.
Analiza i ocena stanu potencjalnych zagrożeń, rozpoznawanie, wykrywanie i zapobieganie zagrożeniom chronionej jednostki organizacyjnej.
Zapoznanie z najlepszymi praktykami i procedurami mającymi na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym.
Wymiana myśli i poglądów z zaproszonymi ekspertami nt. naszego wspólnego bezpieczeństwa.

Materiał oryginalny: Cyberbezpieczeństwo i ochrona infrastruktury krytycznej na IX Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego 9-10 października w Ryni k/Warszawy - Polska Times

Dodaj ogłoszenie