ECHO GMINY WARKA

Materiał informacyjny Miasta i Gminy Warka

ZAAWANSOWANE PRACE PRZY NAJWAŻNIEJSZYCH INWESTYCJACH

Warka, ul. Lotników - wiadukt

Zbliżają się do końca prace związane z budową wiaduktu drogowego przy ul.
Lotników w Warce. Po dwóch jego stronach wybudowane zostaną ronda. Położono
nawierzchnię bitumiczną oraz wykonano oświetlenie uliczne. Zakończenie
budowy wiaduktu oraz dopuszczenie do użytku zgodnie z harmonogramem
przewidywane jest na koniec czerwca 2021 r.

Warka -Zagospodarowanie brzegów rzeki Pilicy

Trwają również intensywne prace związane z realizacją zadania „Zagospodarowanie brzegów rzeki Pilicy”. W ramach inwestycji zaplanowano m.in. budowę ciągu pieszo-rowerowego na koronie wału wraz z oświetleniem, strefą wypoczynkową i elementami małej architektury. W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu przy strzelnicy, zniwelowano teren pod przyszłą plażę, na ścieżce pieszo – rowerowej wykonano nawierzchnię z kostki brukowej. W ostatnim czasie ogłoszono przetargu na zaprojektowanie placu zabaw i zagospodarowanie zielenią. Gmina Warka pozyskała na realizację ww. zadania dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.497.057,00 zł.

4 MLN ZŁ Z SAMORZĄDU WOJ. MAZOWIECKIEGO NA DROGĘ POWIATOWĄ WARKA – CHYNÓW

W niedzielę 23 maja, Starosta Grójecki Krzysztof Ambroziak wspólnie z Wicestarostą Jolantą Sitarek oraz Skarbnikiem Powiatu Witoldem Kępką podpisali umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 1672W Warka - Chynów o łącznej długość ponad 10,5 km w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego”.

W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli także: Poseł na Sejm RP Mirosław Maliszewski, Radny Sejmiku Mazowieckiego Leszek Przybytniak, Przewodniczący Rady Powiatu Janusz Karbowiak, Członkowie Zarządu Powiatu – Marzena Kołacz-Rosołowska i Andrzej Zaręba, Radni Powiatowi – Adam Balcerowicz i Jan Madej oraz Burmistrz Warki Dariusz Gizka wraz z Wiceburmistrz Teresą Knyzio.

Wysokość dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego to aż 4.000.000 zł. Ponadto, ta bardzo duża inwestycja będzie realizowana dzięki dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wysokości 50% kosztów kwalifikowanych zadania oraz ze środków pochodzących z Powiatu oraz Gmin Warka i Chynów.

Zarząd Powiatu Grójeckiego składa podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w pozyskanie dotacji: Parlamentarzystom z terenu powiatu, Samorządowi Województwa Mazowieckiego wraz z Marszałkiem, Radnym Powiatu Grójeckiego, Radzie Gminy Chynów wraz z Wójtem, Radzie Miejskiej w Warce wraz z Burmistrzem oraz wszystkim osobom, które swoimi działaniami wspierały Powiat Grójecki w staraniach o uzyskanie dofinansowania.

ŚRODKI NA OPIEKĘ WYTCHNIENIOWĄ
W dniu 5 maja 2021 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a gminą Warka reprezentowaną prze wiceburmistrz Teresę Knyzio została podpisana umowa na realizację programu społecznego „Opieka Wytchnieniowa”– edycja 2021. Opieka wytchnieniowa to forma wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Jej istotą jest zapewnienie opieki osobie niesamodzielnej, dzięki czemu jej opiekun może odpocząć od codziennych obowiązków, załatwić swoje sprawy czy skorzystać z poradniczego wsparcia w zakresie pielęgnacji czy rehabilitacji. W ramach zadania dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami z orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniem niepełnosprawności będzie świadczona doraźna pomoc w formie usługi opieki wytchnieniowej. Realizatorem programu będzie Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce.
Pozyskane przez gminę środki na realizację programu to 96 000 zł.

Dodaj ogłoszenie