ECHO GMINY WOLANÓW

Materiał informacyjny Gminy Wolanów
DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ECHO GMINY WOLANÓW
fot.A Mitura MSWiA
ECHO GMINY WOLANÓW
ECHO GMINY WOLANÓW

W dniu 27 maja, w rocznicę pierwszych wolnych wyborów samorządowych, które symbolicznie rozpoczęły najnowszą historię polskiej samorządności, obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego.

W roku ubiegłym przypadała 30. rocznica tego ważnego wydarzenia. Chcieliśmy ją w Gminie Wolanów uczcić w sposób szczególny - w planach była uroczysta sesja z podsumowaniem trzech dekad wyzwań, problemów i sukcesów w tworzeniu i rozwijaniu gminnej samorządności. Niestety możliwość spotkań i organizacji wydarzeń ograniczyła pandemia, ale wówczas z inicjatywy Wójt Gminy – dr Ewy Markowskiej- Bzducha powstał pomysł upamiętnienia wszystkich Tych Osób, które przez 30 lat pełniły funkcje Radnych i Wójtów w Gminie Wolanów. Jak podkreśla Pani Wójt, która zawsze z szacunkiem wyraża się o poprzednikach - często jako mieszkańcy i wyborcy poddajemy krytyce działania naszych lokalnych liderów a tak rzadko dziękujemy za ich pracę. Na ostatniej sesji Rady Gminy Wolanów, która miała miejsce 27 maja odbyła się oficjalna prezentacja tabla poświęconego Liderom Samorządu Gminy Wolanów w latach 1990-2020. Tablo jest docenieniem Ich wkładu w rozwój Gminy Wolanów.

Tego dnia również Wójt Gminy Wolanów dr Ewa Markowska-Bzducha otrzymała szczególne podziękowanie - z rąk Premiera RP Mateusza Morawieckiego odebrała honorową odznakę „Za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego”. Zasługi te nie ograniczają się wyłącznie do działalności jako Wójta Gminy, ale również dotyczą pracy w samorządzie gminnym w latach 1998-2006, w samorządzie powiatowym w latach 2010-2014 oraz dorobku naukowego Pani Wójt z zakresu finansów samorządu terytorialnego, zawartego w ponad 70 publikacjach.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego została ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 czerwca 2015 roku. Odznaczenia nadawane są przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. To zaszczytne wyróżnienie, które jest nadawane za szczególne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego:

  • w działalności w organach jednostek samorządu terytorialnego, związkach i stowarzyszeniach jednostek samorządu terytorialnego,
  • związane z wykonywaniem zadań dotyczących samorządu terytorialnego w urzędach administracji publicznej oraz w urzędach organów władzy publicznej,
  • w pracy naukowej i badawczej dotyczącej zagadnień związanych z jego działalnością.

Uhonorowanie odznaką za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego jest podziękowaniem ze strony rządu za pełną poświęceń służbę dla dobra wspólnego.

CZYSTE POWIETRZE” w Gminie Wolanów

ECHO GMINY WOLANÓW

Od 1 czerwca w Urzędzie Gminy Wolanów rusza Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”.

Dzięki podpisanemu w dniu 25 maja b.r. porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Mieszkańcy Gminy Wolanów nie muszą już jeździć do radomskiego oddziału WFOŚiGW, ale wszelkie formalności związane z Programem Czyste Powietrze mogą załatwić na miejscu w swoim urzędzie. Takie rozwiązanie ma na celu ułatwienie wnioskowania o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i kompleksowej termomodernizacji domów jednorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Wszystko po to, by poprawić jakość powietrza, którym oddychamy, a tym samym komfort życia Mieszkańców.

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny znajduje się w Urzędzie Gminy Wolanów - II piętro pok. 24. Zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu: 48 380 36 43, email: [email protected] lub osobiście w godzinach pracy Urzędu – najlepiej po wcześniej uzgodnionym terminie, celem uniknięcia kolejki.

Dodaj ogłoszenie