Fundusze Norweskie nareszcie dla Kozienic

Materiał informacyjny Gminy Kozienice
Tylko 6 wniosków z całej Polski zostało wybranych do realizacji i wspartych w ramach tzw. Funduszy Norweskich. Dla Gminy Kozienice to pierwsza taka dotacja w historii. Nasz wniosek uzyskał dofinansowanie w kwocie prawie 2,7 miliona złotych!

- Jestem niezwykle szczęśliwy z naszego osiągnięcia. Wnioski składały: Warszawa, Poznań, Łódź, Wrocław, Lublin, Bydgoszcz, Katowice, ale to nasz wniosek uzyskał pozytywną weryfikację i udało się! W kozienickich szkołach realizowanych będzie wiele działań inwestycyjno – ekologicznych, które podniosą świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków – komentuje burmistrz Piotr Kozłowski, dodając: Osobiście wierzę i liczę, że to dopiero początek pozyskiwania przez Kozienice środków w ramach Funduszy Norweskich.

W ciągu najbliższych dwóch lat na terenie Publicznych Szkół Podstawowych nr 1 i 4 powstaną m.in.: nowe tereny zielone, ogródki dydaktyczne, ścieżki ekoedukacyjne i sensoryczne, a także mała retencja i zagospodarowanie wód opadowych.

Kamień węgielny w Hospicjum

Fundusze Norweskie nareszcie dla Kozienic
Fundusze Norweskie nareszcie dla Kozienic
Fundusze Norweskie nareszcie dla Kozienic
Fundusze Norweskie nareszcie dla Kozienic

Przed niespełna trzema miesiącami poinformowaliśmy Państwa o zawarciu przez Gminę Kozienice z radomskim Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Arkada Dela” Emil Dygas umowy, zgodnie z którą wykonana zostanie rozbudowa budynku po Publicznej Szkole Podstawowej w Kociołkach. Inwestycja polegać będzie na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego parteru szkoły podstawowej oraz rozbudowie budynku dla potrzeb urządzenia centrum opiekuńczo-mieszkalnego. W ramach zadania przewidziano: rozbudowę infrastruktury towarzyszącej, budowę ciągów pieszych, jezdnych, parkingów i zjazdu, przebudowę ogrodzenia, montaż elementów małej architektury, założenie terenów zielonych i pielęgnację istniejącego drzewostanu. Pojawi się też siedem miejsc postojowych, w tym trzy dla osób niepełnosprawnych. W zmodernizowanym obiekcie znajdzie swą siedzibę Hospicjum im. Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej, które wstępnie ma przyjąć piętnaście osób leżących. Część budynku zostanie przeznaczona na potrzeby społeczności miejscowości Kociołki i Nowiny.

Tym razem z przyjemnością powiadamiamy, iż w poniedziałek, 26 lipca br. odbyła się uroczystość dająca sygnał do oficjalnego rozpoczęcia prac. Tego dnia podpisano bowiem akt erekcyjny budowy oraz wmurowano kamień węgielny pod Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kociołkach.

Uroczystości poprzedziła msza w kościele pw. Św. Krzyża w Kozienicach. Nabożeństwo odprawione o godz. 12.00 celebrował biskup Marek Solarczyk.

Po mszy uczestnicy przenieśli się do Kociołek, gdzie wydarzenie miało dalszy ciąg. Biskup Solarczyk poświęcił plac budowy, po czym nastąpiły okolicznościowe przemówienia. Głos jako pierwszy zabrał Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski, który podkreślił znaczenie inwestycji, zwłaszcza w kontekście powstającego stacjonarnego hospicjum. Zgodnie z jego słowami „inwestycja, którą dziś rozpoczynamy (…) w sposób znaczący poprawi stan opieki paliatywnej na terenie Gminy Kozienice, co bezpośrednio przyczyni się pomocy chorym i ich rodzinom, a także do poprawy warunków w jakich personel medyczny świadczy swoje usługi (…) ta inwestycja daje nam nowe możliwości do działania w starym budynku i będzie łączyła wiele pożytecznych i potrzebnych funkcji społecznych”. Wśród zaproszonych gości znajdowali się posłowie i posłanki do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej: Marek Suski, Andrzej Kosztowniak, Anna Kwiecień i Agnieszka Górska. Również oni wyrażali uznanie dla powstającej placówki, podkreślając jej znaczenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Na zakończenie przemawiał prezes Stowarzyszenia Kozienickie Hospicjum im. Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach, ksiądz Tomasz Pastuszka, mówiąc, iż „z wielkim wzruszeniem i z wielką wdzięcznością dziękuję Panu Bogu za ten dzień i wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego naszego wspólnego zadania i celu. Wielkie podziękowanie na ręce Pana Burmistrza, na ręce Rady Miejskiej w Kozienicach i wszystkich, którzy nas w tym dziele wspierają i nam pomagają”.

Po przemowach nastąpiło podpisanie aktu erekcyjnego. Swoje podpisy złożyli: Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski, biskup Marek Solarczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach Rafał Sucherman, zaproszeni posłowie i posłanki, Starosta Powiatu Kozienickiego Krzysztof Wolski, radny Rady Miejskiej w Kozienicach Mariusz Ptaszek, sołtys wsi Kociołki Grażyna Karaś, sołtys wsi Nowiny Krystyna Smolarczyk oraz ksiądz Tomasz Pastuszka i wykonawca inwestycji Emil Dygas. Po podpisaniu listu wmurowano kamień węgielny pod budowę.

Łączny planowany koszt budowy wynosi 2 425 836,75 zł. Zadanie jest przewidziane do finansowania ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” oraz z budżetu Gminy Kozienice. Planowany termin zakończenia prac to dzień 31 października 2022 roku.

Repatrianci w Kozienicach

Fundusze Norweskie nareszcie dla Kozienic
Fundusze Norweskie nareszcie dla Kozienic

Gmina Kozienice zaprosiła do siebie rodzinę repatriantów. Są nimi państwo Aleksander i Natalia Yagovkin wraz z dziećmi Aleną i Nikitą. 20 lipca zostali Oni oficjalnie przywitani przez burmistrza Piotra Kozłowskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej w Kozienicach Rafała Suchermana. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Miejskim w Kozienicach.

Z inicjatywą zaproszenia repatriantów do osiedlenia się na terenie gminy Kozienice wyszedł burmistrz Piotr Kozłowski. W ubiegłym roku, 6 lutego, Rada Miejska w Kozienicach podjęła uchwałę w sprawie zaproszenia jednej rodziny do osiedlenia się na terenie gminy. 15 września 2020 roku burmistrz Piotr Kozłowski podpisał porozumienie z wojewodą mazowieckim, w sprawie udzielenia gminie Kozienice dotacji z budżetu państwa w trybie przepisów o repatriacji. Realizując zapisy porozumienia, gmina zakupiła w Kozienicach mieszkanie o łącznej wartości ponad 250 tysięcy złotych. Mieszkanie to zostało wyposażone tak, aby rodzina mogła w nim zamieszkać.

Na początku 2021 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wytypowało czteroosobową rodzinę z Kazachstanu do osiedlenia się w Kozienicach. I tak, od 29 czerwca państwo Yagovkin wraz dziećmi, są nowymi mieszkańcami gminy Kozienice.

Podczas spotkania Burmistrz Piotr Kozłowski wręczył rodzinie Yagovkin klucze do ich mieszkania w Kozienicach. Repatrianci zostali także obdarowani prezentami od zaproszonych gości, otrzymali również wiele ciepłych i budujących słów.

– Oficjalnie i uroczyście możemy przywitać nowych mieszkańców Kozienic, Pana Aleksandra i Natalię Yagovkin wraz dziećmi – Nikitą i Aleną. To ludzie młodzi, zdeterminowani i odważni. Ludzie, którzy pozostawili swój dotychczasowy znany sobie świat po to, żeby przyjechać do Kozienic, do Polski, do kraju swoich przodków. Bardzo wielką pomoc i wsparcie otrzymaliśmy ze strony pana wojewody i polskich służb dyplomatycznych za co serdecznie dziękujemy. Te ostatnie miesiące są ważne nie tylko w życiu rodziny państwa Yagovkinów, ale także w moim życiu jako burmistrza i mieszkańca gminy Kozienice, gdyż starałem się razem ze swoimi współpracownikami i Radą Miejską uczynić wszystko co możliwe i potrzebne, aby jak najlepiej przygotować się na przyjęcie tej rodziny. Tworząc dom dla repatriantów z kazachstańskiego Atbasaru można powiedzieć, że otworzyliśmy serce dla potomków rodziny Chiżyńskich, którzy w 1936 roku byli deportowani z Kresów Wschodnich. W ten sposób nasze działanie naprawia tę dziejową niesprawiedliwość, a także spełniamy swój moralny obowiązek wobec rodaków, których los rzucił na koniec świata. Droga rodzino Yagovkin, z wielką radością i oficjalnie przyjmuję Państwa do grona społeczności ziemi kozienickiej. Mam nadzieję, że znajdziecie tutaj szczęście stabilizację, nowych przyjaciół i lepsze życie. Przed wami nauka języka polskiego i adaptacja do życia w nowej ojczyźnie. Pamiętajcie, że nie jesteście sami, otoczymy was opieką, należytą troską, pomożemy wam się zaaklimatyzować. Witamy w Polsce, witamy w Kozienicach, witamy Was w Waszym nowym domu – mówił burmistrz Piotr Kozłowski.

Kolejno z gratulacjami i życzeniami wystąpili senator Stanisław Karczewski, Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu Krzysztof Murawski oraz Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski.

Na zakończenie uroczystości głos zabrała Pani Natalia Yagovkin. Jej słowa przetłumaczyła tłumaczka Joanna Baryłowicz.

- Bardzo dziękujemy władzom gminy, burmistrzowi Piotrowi Kozłowskiemu, przewodniczącemu jak i całej Radzie Miejskiej za okazałe serce, przyjęcie i możliwość przybycia do Kozienic i zamieszkania tutaj. Jesteśmy bardzo wdzięczni, dziękujemy - mówiła Natalia Yagovkin.

Dostojnym Jubilatkom 200 lat!

Fundusze Norweskie nareszcie dla Kozienic
Fundusze Norweskie nareszcie dla Kozienic
Fundusze Norweskie nareszcie dla Kozienic

W dniu 9 lipca 2021 roku Urząd Stanu Cywilnego w Kozienicach gościł siostry bliźniaczki z terenu naszej Gminy. Być może nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że obie Panie właśnie w ten dzień wspólnie świętowały 100. rocznicę urodzin! Dostojne Jubilatki – Pani Stefania Kaczkowska i Weronika Kowalczyk - urodziły się dnia 9 lipca 1921 roku, ok. godz. 9.30 rano.

Pani Stefania ma dwóch synów, troje wnucząt i pięcioro prawnucząt, wśród prawnuków są dwie siostry bliźniaczki i trzech chłopców. Wcześniej mieszkała w Kępeczkach, swoje życie poświęcając rodzinie i pracy na roli, którą to pracę miłowała. To przywiązanie do ziemi zostało w Niej do dziś, ponieważ jeszcze w ubiegłym roku aktywnie pomagała w gospodarstwie. Obecnie przebywa u syna w Kozienicach.

Pani Weronika ma jednego syna, dwoje wnuków i pięcioro prawnuków: jedną dziewczynkę i czterech chłopców. Mieszka w Psarach wspólnie z synem i synową. Podobnie jak siostra swe życie poświęciła rodzinie i pracy w gospodarstwie rolnym, w wolnych chwilach wykonywała robótki ręczne m.in. szydełkowanie.

Przez całe życie mocno ze sobą związane, również w tym wyjątkowym dniu razem obchodziły swój wielki jubileusz. Towarzyszyły Im również rodziny, a ze strony władz samorządowych: Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Dorota Stępień i Zastępca Burmistrza ds. Technicznych Mirosław Pułkowski, Starosta Powiatu Kozienickiego Krzysztof Wolski, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, który odczytał także list od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Wicewojewoda Artur Standowicz. Obecni byli też kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu Krzysztof Murawski i przedstawicielki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Mirosława Romanowska oraz Renata Grabowska.

Była symboliczna lampka szampana, torty dla obu Jubilatek oraz wiele upominków i kwiatów. Dostojne Panie otrzymały również wiele życzeń i podziękowań, do których dołączamy i my!

Dodaj ogłoszenie