Gmina Kowala

Artykuł sponsorowany

REMONTY I BUDOWY DRÓG GMINNYCH

Gmina Kowala
Gmina Kowala

Niezwykle ważnym aspektem funkcjonowania gminy jest dbanie o poprawę jakości lokalnych dróg. Przedstawiamy najważniejsze inwestycje na przestrzeni ostatnich lat.

Rok 2014
1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowościach Parznice i Romanów
• długość modernizowanego odcinka: 778,00 m; szerokość: 3,50 m;
• koszt inwestycji: 246 000,00 zł.

Rok 2015
1. Przebudowa i remont dróg gminnych nr 350605W i nr 350608W w miejscowościach Kowala-Maliszów-Grabina, poprawiających spójność komunikacyjną pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 733 i nr 744 w gminie Kowala
• długość przebudowanego odcinka: 3 200,00 m

Rok 2016
1. Rozbudowa drogi gminnej w m. Dąbrówka Zabłotnia w ramach przebudowy mostu na przepust przez rzekę Oronkę
• prace polegały na rozbudowie drogi gminnej w m. Dąbrówka Zabłotnia w ramach przebudowy przepustu przez rzekę Oronkę;
• koszt inwestycji: 613 875,71 zł.

Rok 2017
1. Budowa drogi gminnej w m. Kosów – etap I od km 0+855,00 do km 0+994,50
• prace polegały na budowie drogi gminnej w m. Kosów o długości 139,50 m o szerokości 5,00 m;
• koszt inwestycji: 178 350,00 zł.
2. Budowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Walentynów
• prace polegały na budowie drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Walentynów o długości 473,00 m o szerokości 5,00 m;
• koszt inwestycji: 455 537,11 zł.
3. Budowa drogi gminnej w m. Kowalówka – odcinek od istniejącego zjazdu z drogi gminnej nr 350602 do działki nr 1926/1 – etap I
• prace polegały na budowie drogi gminnej w m. Kowalówka o długości 495,50 m
o szerokości 5,00 m;
• koszt inwestycji: 332 577,37 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej nr 350603W w m. Młodocin Mniejszy (Kąty) – etap I
• prace polegały na budowie drogi gminnej w m. Młodocin Mniejszy Kąty o długości 550,00 m o szerokości 5,00 m.
• koszt inwestycji: 504 348,96 zł.

Rok 2018
1. Budowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Kowalówka
• prace polegały na budowie drogi gminnej w m. Kowalówka o długości 708,00 m
o szerokości 4,50 m;
• koszt inwestycji: 874 777,63 zł.
2. Rozbudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zabierzów
• prace polegały na rozbudowie drogi gminnej w m. Zabierzów o długości 290,00 m
o szerokości 5,00 m;
• koszt inwestycji: 524 657,73 zł;
• dofinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
• uzyskane dofinansowanie: 100 000,00 zł.
3. Budowa drogi gminnej Osiek – Grabina – Etap I
• prace polegały na budowie drogi gminnej w m. Osiek – Grabina o długości 440,00 m
o szerokości 5,00 m;
• koszt inwestycji: 867 809,40 zł.

Rok 2019
1. Rozbudowa drogi gminnej nr 350608W na odcinku 348,50 m w Grabinie – etap II:
• prace polegały na rozbudowie drogi gminnej w m. Grabina o długości 348,50 m
o szerokości 5,00 m;
• koszt inwestycji: 391 048,00 zł;
• dofinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020;
• uzyskane dofinansowanie: 248 510,78 zł.
2. Budowa drogi gminnej do gruntów rolnych w miejscowości Kosów – etap II:
• prace polegały na wykonaniu drogi o długości 155,00 m o szerokości 5,00 m;
• koszt inwestycji: 260 552,13 zł;
• dofinansowanie: dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
• uzyskane dofinansowanie: 128 123,56 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Mazowszańska:
• prace polegały na wykonaniu przebudowy drogi o dł. 164,00 m o szerokości 5,0 m;
• koszt inwestycji: 139 238,71 zł.

W grudniu 2017r. zakończono planowane remonty drogowe polegające na Remontach cząstkowych dróg gminnych w gminie Kowala w miejscowościach Romanów, Trablice, Parznice, Kotarwice, Rożki, Huta Mazowszańska Górna, Mazowszany, Dąbrówka Zabłotnia.

Gmina Kowala
Gmina Kowala

Remonty dotyczyły dróg gminnych: nr 350611W w miejscowości Kotarwice km 0+005 do km+190, Trablice (pętla autobusowa) km 0+004 do km 0+035, w miejscowości Kowalówka km 0+005 do km 0+245, w miejscowości Trablice, droga stanowiąca działkę nr ew.145/1 km 0+005 do km 0+195 (dojazd do cmentarza).

Wykonawcą remontów cząstkowych i remontów dróg gminnych było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowym INTERBUD sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom.

Na w/w prace z budżetu gminy zostały przeznaczone środki w wysokości 570 580,47zł.

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W MŁODOCINIE MNIEJSZYM

W 2019 roku rozpoczęły się prace związane z budową sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-technicznym i łącznikiem do budynku szkoły w Młodocinie Mniejszym. Koszt wykonywanych prac wynosi 2 302 778,96 zł. W 2020 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził dofinansowanie projektu w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie dofinansowania 1 381 667,38 zł w podziale na poszczególne lata: w roku 2020 – 450 000,00 zł, w roku 2021 – 415 833,69 zł, w roku 2022 – 515 833,69 zł.

Na obecnym etapie zakończono już wszelkie roboty murarskie oraz roboty związane z konstrukcją dachową. W trakcie wykonywania jest elewacja budynku, posadzki, montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż wszelkich instalacji i przyłączy. Zakończenie prac budowlanych przewidziane jest na 2022 rok.

FOTOWOLTAIKA W GMINIE KOWALA

Gmina Kowala
Gmina Kowala

Z końcem roku 2019 zakończyły się prace związane z zadaniem „Inwestycja w infrastrukturę kulturalną, rekreacyjną i turystyczną poprzez budowę trzech instalacji fotowoltaicznych (2 x świetlica wiejska i Dom Pamięci) oraz termomodernizację jednej świetlicy wiejskiej”. Wartość wykonanych prac wyniósł 423 000,00 zł.

W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Kowali, modernizację oświetlenia wewnętrznego w budynku świetlicy wiejskiej w Kowali, instalację fotowoltaiczną na budynku świetlicy wiejskiej w Kowali, instalację fotowoltaiczną na budynku świetlicy wiejskiej w Trablicach, instalację fotowoltaiczną na gruncie przy Domu Pamięci ks. Romana Kotlarza w Trablicach.

Koszt wykonanych robót wyniósł 423 000,00 zł. Inwestycja została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, mających na celu promocję i wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań i technologii w zakresie gospodarki niskoemisyjnej poprzez inwestycje w infrastrukturę kulturalną rekreacyjną i turystyczną poprzez budowę trzech instalacji fotowoltaicznych (2x świetlica wiejska i Dom Pamięci) oraz termomodernizację jednej świetlicy wiejskiej, w terminie do dnia 12.2019 r. Kwota dofinansowania przyznana dla całej operacji wynosi: 190 890,00 zł.

UROCZYSTE OTWARCIE HALI SPORTOWEJ W MAZOWSZANACH

Gmina Kowala
Gmina Kowala

14 października 2015 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach odbyła się niezwykła, długo oczekiwana przez społeczność szkolną, uroczystość oddania do użytku nowej sali gimnastycznej.

Sala o wymiarach 30 m na 15 m posiada pełne zaplecze sanitarne z szatniami i łącznikiem z budynkiem szkoły, boiska do piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej. Wzbogaca bazę dydaktyczną placówki i stanowi powód do dumy.

Na uroczystości pojawiło się wielu gości. Wśród nich byli:

Pan Dariusz Piątek – wicewojewoda mazowiecki, przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, Pani Izabela Gmur – wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu, władze gminy, Pan Tadeusz Osiński – wójt gminy Kowala, Pan Dariusz Bulski – zastępca wójta gminy Kowala, Pan Tadeusz Marczykowski - Przewodniczący Rady Gminy Kowala, Pani Alina Szczęśniak - sekretarz Urzędu Gminy, liczni przedstawiciele tejże rady, dyrektorzy placówek oświatowych, proboszczowie parafii, Rada Rodziców, uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji.

Otwierając uroczystość dyrektor szkoły – Irena Falkiewicz podkreśliła, że sala gimnastyczna powstała dzięki ogromnym staraniom byłych i obecnych władz gminy i podziękowała w imieniu własnym, nauczycieli, rodziców oraz uczniów wszystkim życzliwym osobom, które przyczyniły się do jej powstania.

Uroczystość składała się z dwóch części:

I część – wspaniały pokaz artystyczny – choreograficzno-wokalny uczniów szkoły, który wzbudził aplauz i owacje na stojąco zaproszonych gości.

W II części przedstawiciele Departamentu Biura Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie zorganizowali wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu kampanię społeczną „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” w ramach Konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”. W ramach kampanii uczniowie w grupach panelowych uczestniczyli w pokazie filmu – „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”, uczyli się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i trenowali bezpieczną jazdę na rowerze w miasteczku ruchu drogowego. Każdy uczeń otrzymał od organizatorów zestaw odblasków, które pomogą bezpiecznie poruszać się po drogach.

"Dokładajcie wszelkich starań kształcąc serce - cnotami, umysł - naukami, ciało - ćwiczeniami." Ks. Stanisław Konarski

SZATNIA SPORTOWA W MIEJSCOWOŚCI KOWALA

Gmina Kowala

W 2019 roku zakończyła się budowa szatni sportowej w miejscowości Kowala (teren przy boisku gminnym). Budynek ten posiada jedną kondygnację o powierzchni użytkowej 163,75 m2. W budynku zostały wydzielone trzy szatnie sportowe z własnymi prysznicami i WC, pokój sędziego z bezpośrednim wejściem z zewnątrz i własną łazienką, salę szkoleniową, zaplecze socjalne oraz własną kotłownie.

Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej pokryty blacho-dachówkową. Obiekt jest budynkiem całorocznym, ogrzewanym z kotłowni własnej na opał stały, z wentylacją mechaniczną. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego przez Urząd Gminy zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych najkorzystniejszą ofertę złożył „Zakład Budowlano – Usługowo -Handlowy” Jerzy Michalski, ul. Skłodowskiej 26-600 Radom za kwotę 774 886,22zł brutto. Na to zadanie Urząd Gminy pozyskał dofinansowanie w wysokości 50% wartości inwestycji z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Urząd Gminy w Kowali
Kowala 105A, 26-624 Kowala

tel.: 48 610 17 60
fax: 48 610 17 22
e-mail: kowala@kowala.pl

www.kowala.pl

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3