Gmina Kozienice – Mała Ojczyzna

Materiał informacyjny Gminy Kozienice

Tradycją jest, że na łamach „Echa Dnia” prezentujemy Samorząd Gminy Kozienice w rocznym podsumowaniu.

Początek tego roku prognozował dużą skalę przedsięwzięć inwestycyjnych, projektów społecznych oraz imprez i wydarzeń. W wyjątkowy sposób miała być obchodzona 30. rocznica powstania jednostek samorządu terytorialnego oraz 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II, zaplanowane były nowe imprezy. Niestety pandemia koronawirusa, skutecznie pokrzyżowała wiele planów, a jej skutki dotknęły wszystkich, na całym świecie.

- Od pierwszych chwil pandemii, po chwilowym paraliżu i totalnym zaskoczeniu, rozpoczęła się nasza stuprocentowa mobilizacja. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego stanął na wysokości zadania – przekazuje Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski. Bardzo szybko rozpoczęliśmy współpracę z batalionem WOT w zakresie pomocy potrzebującym. Wyraziłem zgodę na skoszarowanie w PSP nr 3 w Kozienicach plutonu żołnierzy, ze środków gminy sfinansowane było jego zakwaterowanie i wyżywienia – całodobowa obecność WOT sprawiła, że akcje przebiegały bardzo sprawnie. Uruchomiliśmy także społeczny projekt „Maseczka dla mieszkańca”, zainicjowaliśmy wolontarystyczną akcję pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym i samotnym. Jako jedni z pierwszych złożyliśmy wnioski i zakupiliśmy sprzęt komputerowy dla uczniów. Z gminnych środków udzieliliśmy również wsparcia szpitalowi powiatowemu, między innymi na zakup najpotrzebniejszego sprzętu medycznego, a personelowi szpitala przekazaliśmy środki ochrony sanitarnej. Pomocy, w postaci ulg oraz zwolnień podatkowych i czynszowych, udzieliliśmy przedsiębiorcom, którzy ponieśli w pierwszym półroczu straty z tytułu Covid-19 – wylicza Burmistrz i dodaje – aktualnie jesteśmy w trakcie kolejnej fali pandemii, zachowujemy czujność, obserwujemy sytuację, tak by na bieżąco reagować i w ramach działań własnych nieść pomoc najbardziej potrzebującym.

Gmina Kozienice – Mała Ojczyzna
Gmina Kozienice – Mała Ojczyzna

Pomimo przyhamowania w wielu dziedzinach życia, co każdy z nas odczuwa osobiście, kozienicki samorząd funkcjonuje bez zmian. Czasowo wprowadzana jest praca zdalna w Urzędzie Miejskim. Dzięki zaangażowaniu urzędników rozwiązanie to nie powoduje opóźnień w procesach administracyjnych i obsłudze mieszkańców. Niezmiennie w najpilniejszych i najbardziej złożonych sprawach organizowane są indywidualne spotkania z Burmistrzem lub kadrą kierowniczą UM.

Gmina Kozienice – Mała Ojczyzna

- Zależy mi na dobrej i sprawnej obsłudze interesantów, dlatego nie zamknęliśmy Urzędu Miejskiego, a tak zrobiło przecież wiele samorządów. Dzięki naszej dyspozycji odnotowaliśmy znaczny wzrost załatwianych spraw w obszarze polityki społecznej, w dowodach osobistych i USC – i niestety nie przybyło nam mieszkańców, po prostu wiele osób spoza Kozienic przyjeżdża do nas bo wie, że cały czas pracujemy – mówi Burmistrz i dodaje - Jeśli chodzi o kontakt z mieszkańcami, to na bieżąco wykorzystuję dostępne narzędzia komunikacji - tv, radio, prasę, internet, po to by z Nimi „być”. Zależy mi na dobrym przepływie informacji, dlatego przyjąłem stały cykl wywiadów, który ukazuje się w lokalnej prasie, emitowany jest w paśmie Kroniki Kozienickiej i na kanale You Tube. Prowadzę osobiście profil na facebooku, a na moje zlecenie powstał profil fb Gminy Kozienice. Ponad to aktualizowana jest strona internetowa, obsługujemy ePUAP-u, działa bezpłatny system sms. Pandemia ograniczyła możliwości wszystkich w zakresie bezpośredniego kontaktu więc radzimy sobie jak tylko możemy.

POLITYKA SPOŁECZNA

Polityka społeczna rośnie w siłę. W Kozienicach stworzony został Dzienny Dom Pobytu „Senior +”. Oferta spotkała się z tak dobrym przyjęciem, że władze postanowiły zaadaptować drugą część budynku i powiększyć placówkę o dodatkowe pomieszczenia, co umożliwi przyjęcie większej liczby seniorów. Z myślą o najstarszym pokoleniu wprowadzone zostały dwa społeczne programy „Złota rączka” i „Opaska telemetryczna”. Dzięki nim seniorzy mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa oraz pomoc w dostępie do podstawowych usług związanych z gospodarstwem domowym, np. pomoc hydraulika, elektryka czy stolarza. Kozienice dbają również o swoich najmłodszych mieszkańców, jako przykład można podać rozbudowę żłobka miejskiego czy program realizowany na rzecz pomocy w powrocie na rynek pracy rodziców dzieci w wieku 0-3 lat, który m.in. oferuje innowacyjne rozwiązanie w postaci dopłaty do niani. Młodzieży dedykowane są powstałe na terenie miasta bezpłatne strefy wifi. W styczniu br. uruchomiony został program lojalnościowy „Kozienicka Karta Mieszkańca” z którego korzysta już blisko 1700 osób. Na początku listopada, na kozienickich ulicach, pojawił się pierwszy elektryczny autobus, który nieodpłatnie przewozi pasażerów. Z kolei dla Warsztatów Terapii Zajęciowej gmina kupiła nowy pojazd, którym będą jeździły osoby korzystające z rehabilitacji społeczno-zawodowej.

- Część zadań wymaga wysokich nakładów finansowych, a tu możemy się pochwalić, bo na większość pozyskujemy bezzwrotne dotacje, ze środków krajowych i unijnych. Inne zadania mają z kolei mniejsze budżety, więc spokojnie wdrażamy je własnymi siłami, przy dużym zaangażowaniu pracowników. Do takich zadań należy na przykład zmiana organizacji pracy Urzędu, a dokładnie przeniesienie obsługi interesantów na parter budynku – z tego rozwiązania nasi mieszkańcy są bardzo zadowoleni – mówi Burmistrz.

Gmina Kozienice – Mała Ojczyzna
Gmina Kozienice – Mała Ojczyzna

PRZEDSIĘWZIĘCIA INFRASTRUKTURALNE

Należy przyznać, że pomimo pandemii Kozienice nie zwalniają tempa inwestycyjnego. Realizowane są inwestycje drogowe, rozbudowywane miejsca parkingowe, ciągi piesze i ścieżki rowerowe. Obserwujemy zaawansowane prace budowlane przynowopowstających, szkolnych halach sportowych oraz przy modernizacji jednego z miejskich skwerów.

- W tak trudnym covidowskim czasie, jedną z form pomocy, którą możemy udzielać przedsiębiorcom jest niezawieszanie procesów inwestycyjnych. Przedsięwzięcia infrastrukturalne realizujemy zgodnie z przyjętym harmonogramem, a w umowach przewidujemy klauzule, które nie ograniczają płynności finansowej przedsiębiorców – przekazuje Burmistrz. Tak jak wielokrotnie wspominałem, w naszym budżecie pierwszeństwo mają te zadania, na które otrzymujemy dofinansowanie. Jaki jest efekt takiej strategii? Bardzo czytelny. W tym roku, choćby dzięki rekordowej w historii Kozienic „drogowej” dotacji w wysokości 4,6 mln złotych, prowadzimy prace budowlane, aż na 12 odcinkach gminnych dróg.

W całej gminie realizowanych jest także wiele mniejszych, niskobudżetowych projektów, które często wynikają z rozmów z samymi mieszkańcami. Mowa tu między innymi o udogodnieniach komunikacyjnych oraz instalowaniu elementów małej architektury. Łączna skala wszystkich inwestycji robi wrażenie, Gmina i jej jednostki przeznaczyły na te zadania ponad 45 milionów złotych, a kolejnych kilkadziesiąt milionów inwestują w Kozienicach podmioty zewnętrzne.

- Poza „twardymi” działaniami wdrażamy również nowe projekty partnerskiej współpracy, np. z Lasami Państwowymi Nadleśnictwem Kozienice, nieustannie przypominamy o potrzebie inwestycji obiektów, które są w zarządzie instytucji zewnętrznych, np. GDDKiA. Jestem przekonany, że w przyszłości będziemy zbierać efekty tych działań – dodaje Piotr Kozłowski.

Gmina Kozienice uczestniczy również w dwóch dużych projektach realizowanych w ramach programów rządowych. Jeden związany jest z budową mostu na Wiśle, drugi dotyczy przedsięwzięcia związanego z uruchomieniem połączenia kolejowego Kozienic z Warszawą. W obu przypadkach w procesie uczestniczą także inne samorządy.

- Przedsięwzięcia te są dla Kozienic dużą szansą na rozwój gospodarczy, turystyczny i społeczny. Jako samorząd podjęliśmy wszystkie działania niezbędne dla ich uruchomienia i powodzenia, dalszy los projektów nie zależy jednak od nas. Mam świadomość, że pandemia zmienia perspektywy finansowe i gospodarcze kraju i niestety trudno jest przewidzieć jak będzie wyglądała realizacja tych zadań. Musimy uzbroić się w cierpliwość, robić swoje i być dobrej myśli.

Gmina Kozienice – Mała Ojczyzna

BEZPIECZEŃSTWO

W roku 2020 duże nakłady finansowe zostały przeznaczone na rzecz kozienickich ochotniczych straży pożarnych. Zakupiony został wóz strażacki, łódź ratunkowa, narzędzia ratownicze oraz środki ochrony indywidualnej strażaków. Zakończona została termomodernizacja remizy w Brzeźnicy, wkrótce ukończony zostanie montaż systemów fotowoltaicznych na pięciu strażnicach.

- Jednostki OSP stanowią bardzo ważny element systemu naszego bezpieczeństwa. To właśnie ochotnicy są pierwsi na miejscu zdarzeń, często na kilkanaście minut przed zastępami Państwowej Straży Pożarnej. Ważne jest by dysponowali nowoczesnym sprzętem do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, równie istotne jest by byli odpowiednio wynagradzani – mówi Burmistrz Piotr Kozłowski i dodaje – w tym roku poziom inwestycji i wydatków na straże wzrósł o 30% w stosunku do lat poprzednich, wraz z Radą Miejską podjąłem także decyzję o wzroście ekwiwalentu za udział w akcjach strażackich. Kozieniccy strażacy w pełni na to zasługują.

Gmina Kozienice – Mała Ojczyzna

DOTACJE

Trudna sytuacja pandemiczna nie blokuje działań kozienickiego samorządu w pozyskiwaniu środków. Wnioski aplikacyjne składane są w wielu konkursach i projektach, a wartość zdobytych w mijającym roku środków stanowi blisko 50% wszystkich kosztów.

- Bardzo się cieszę, że w obecnych trudnych czasach udało się pozyskać środki zewnętrzne na realizację ważnych dla gminy i jej mieszkańców inwestycji. Pozytywnych aspektów tego dużego dofinansowania jest więcej niż zazwyczaj. Po pierwsze, można powiedzieć, że to „oszczędności” dla gminy, gdyż nie trzeba angażować własnych środków budżetowych. Po drugie, wolne środki możemy przesunąć na najpilniejsze potrzeby i wsparcie dla potrzebujących mieszkańców i przedsiębiorców, zwłaszcza dla tych, którzy są szczególnie dotknięci skutkami – głównie gospodarczymi – pandemii. Po trzecie, rozpoczęliśmy kosztowne inwestycje, co bezpośrednio przekłada się na ożywienie gospodarcze lokalnego rynku, pracę dla firm budowlanych i likwidowanie bezrobocia. A po czwarte – to po prostu dla wszystkich dobre wiadomości – komentuje sukces dotacyjny burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski.

W roku 2020 na koncie Gminy Kozienice pojawił się tytuł „Miasta przyjaznego dla mieszkańców”. Kozienice zajęły również I miejsce na Mazowszu, a II. w Polsce w rankingu miast o najniższych kosztach usług komunalnych. Z kolei w rankingu najzamożniejszych samorządów, w kategorii miast powiatowych, zajęły 4. miejsce. Roczny bilans finansowy również zapowiada się dobrze. W tym trudnym czasie, mimo wszystko, mieszkańcy i włodarze mają powody do zadowolenia.

Dodaj ogłoszenie