Gmina Mogielnica troszczy się o środowisko i wydatki

Materiał informacyjny Gminy Mogielnica

Dbanie o środowisko i perspektywiczne spojrzenie na przyszłe wydatki staje się znakiem rozpoznawczym Gminy Mogielnica. Głównym zadaniem w roku 2019 było wsparcie wymiany starych kotłów na paliwo stałe do ogrzewania mieszkań na nowe (głównie gazowe) spełniające obowiązujące normy w zakresie ochrony środowiska. W ramach zadania podpisaliśmy 66 umów na dofinansowanie wymiany kotłów na paliwo stałe na kwotę 330 000,00 złotych. W roku 2020 głównym zadnieniem było założenie instalacji fotowoltaicznych na jak największej ilości budynków użyteczności publicznej. W tak trudnym roku budżetowym udało się zrealizować zadanie na aż ośmiu budynkach. Dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego wykonano instalacje na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz świetlic wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Promocja sadownictwa oraz wykorzystania energii odnawialnej w produkcji sadowniczej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich w miejscowości Wodziczna, Dylew i Kozietuły Nowe w Gminie Mogielnica”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 46 455,00 zł. Kolejne pięć instalacji fotowoltaicznych współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. To właśnie dzięki tym środkom wykonano instalacje dla świetlic wiejskich w miejscowości Tomczyce, Michałowice, Popowice, Wólka Gostomska i Kozietuły - wartość zadania wynosiła około 74 779,00 zł.

Gmina Mogielnica troszczy się o środowisko i wydatki

Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowicach

Gmina Mogielnica troszczy się o środowisko i wydatki

Ochotnicza Straż Pożarna Dylew

Dodatkowo w trosce o środowisko i dzięki uzyskaniu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w trakcie realizacji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozietuły Nowe. Całkowity koszt inwestycji będzie wynosił aż 470 540,00 zł.

Jednak nie tylko długo wyczekiwane projekty środowiskowe udało się zrealizować w 2020 roku. Gmina Mogielnica była głównym inwestorem – tj. partycypowała w 60% kosztów naprawy dróg powiatowych. Dzięki takim działaniom oraz bardzo dobrej współpracy ze Starostwem Powiatowym udało się wyremontować następujące drogi powiatowe: Falęcice – Nowe Miasto - Tomczyce w miejscowości Tomczyce – całkowity koszt zdania to 80 589,60 zł, drogę Mogielnica - Dziarnów o długości aż 1850 m – całkowity koszt zdania to 497 755,07 zł, drogę Rykały - Górki – Izabelin w m. Odcinki Dylewskie – całkowity koszt zdania to 112 838,48 zł oraz drogę Falęcice – Nowe Miasto w miejscowości Borowe – całkowity koszt zdania to 147 120,30 zł.

Gmina Mogielnica troszczy się o środowisko i wydatki

Droga powiatowa Dziarnów - Otakążka

Gmina Mogielnica troszczy się o środowisko i wydatki

Droga powiatowa Tomczyce

Gmina Mogielnica troszczy się o środowisko i wydatki

Droga Ślepowola – Tomczyce

W trakcie przebudowy jest także droga gminna Aleja III Izabelin – współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 29 460,00 zł, całkowity koszt wynosi 169.929,03 zł; planowane zakończenie prac jest przewidziane na 15.12.2020 roku.

W roku 2020 wykonano przybudowę drogi gminnej Tomczyce – Ślepowola - wartość inwestycji to aż 543.686,99 zł. W trakcie przebudowy jest również chodnik na ul. Stegny w Mogielnicy - przewidywana wartość zadania to 143.774,46 zł.

Gmina Mogielnica troszczy się o środowisko i wydatki

Przebudowa drogi Tomczyce – Ślepowola

Rok 2020 był bardzo ciężkim rokiem dla każdego samorządu, jednak dzięki pozyskanym środkom ze źródeł zewnętrznych udało się zrealizować wiele ciekawych inwestycji w Gminie Mogielnica. Wyremontowane drogi oraz chodnik zdecydowanie poprawią komfort jak i bezpieczeństwo mieszkańców gminy Mogielnica. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej to inwestycja w przyszłość, dzięki której znacznie obniżą się koszty utrzymania budynków.

Gmina Mogielnica troszczy się o środowisko i wydatki

Wodziczna, świetlica wiejska

Gmina Mogielnica troszczy się o środowisko i wydatki
Gmina Mogielnica troszczy się o środowisko i wydatki
Dodaj ogłoszenie