Gmina Policzna inwestycje w roku 2020

Materiał informacyjny Gminy Policzna

DOFINANSOWANIE DLA GMINY POLICZNA

Gmina Policzna inwestycje w roku 2020
Gmina Policzna inwestycje w roku 2020
Gmina Policzna inwestycje w roku 2020

Nieustannie w Gminie Policzna podejmowane są różne inicjatywy mające na celu stworzenie korzystnych warunków do utrzymania wysokiej jakości życia mieszkańców poprzez dostęp do usług publicznych i zapewnienie odpowiedniego poziom bezpieczeństwa. Gmina pozyskuje finansowanie zewnętrzne, co skutkuje modernizacją oraz budową dróg dojazdowych i budynków użyteczności publicznej w tym m.in.: miejsc spotkań, integracji oraz działań lokalnych społeczności.

W 2020 roku udało się zrealizować poniższe przedsięwzięcia:

  • Zmodernizowano budynek Świetlicy w Jadwinowie a w miejscowościach Bierdzież oraz Florianów wybudowano place zabaw oraz zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej;
  • W ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020" Gmina Policzna otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. "Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła". Kwota dofinansowania to 35 547,00 zł;
  • 23 września 2020 r. odbył się odbiór końcowy przebudowy drogi gminnej - Policzna, ul. Cegielniana - koszt całkowity inwestycji to 145 501,62 zł, w tym otrzymane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 75 000,00 zł;
  • Przeprowadzono termomodernizację oraz wymianę drzwi w Strażnicy w Zawadzie Starej. Dofinansowanie wyniosło 36 000,00 zł;
  • Gmina Policzna w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. W ramach projektu Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czarnolesie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną;
  • Pozyskanie finansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

DODATKOWE ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Gmina Policzna inwestycje w roku 2020

Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego

Już kolejny rok dzieci z terenu gminy Policzna mogą uczęszczać na dodatkowe nieodpłatne zajęcia rozwijające umiejętności z Języka angielskiego. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu z podziałem na cztery grupy wiekowe w Świetlicy Gminnej w Policznie. Grupy mają charakter otwarty i uczniowie mogą rozpocząć naukę w trakcie roku szkolnego.

III PIKNIK LITERACKI PSALMOTEKA

Piknik Literacki - Sadzenie Lipy „Jarosław”

Gmina Policzna inwestycje w roku 2020

Piknik Literacki - Sadzenie Lipy „Józef”

Gmina Policzna inwestycje w roku 2020

Piknik Literacki – Warsztaty

Gmina Policzna inwestycje w roku 2020

Piknik Literacki - Wykład w Kaplicy

Gmina Policzna inwestycje w roku 2020

Piknik Literacki

Gmina Policzna inwestycje w roku 2020

Piknik Literacki

Już po raz trzeci, w niedzielę 11 października w Czarnolesie odbył się Piknik literacki współorganizowany przez Fundację Pamiętamy o ogrodach , Gminę Policzna oraz Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Po uroczystym powitaniu przybyłych gości na dziedzińcu muzeum przez Kustosz Muzeum - Panią Marię Jaskot, w parku zostały zasadzone lipy - Lipa "Józef" dla Józefa Łobodowskiego - poety, tłumacza, rzecznika powojennego dialogu polsko-ukraińskiego oraz Lipa "Jarosław" dla Jarosława Iwaszkiewicza - wybitnego prozaika, poety, eseisty, tłumacza

W muzealnej kaplicy pani Anna Korzeniowska-Bihun - tłumaczka literatury białoruskiej i ukraińskiej poprowadziła spotkanie z Anetą Kamińską, poetką i tłumaczką, współczesnej poezji ukraińskiej. Obie Panie są członkiniami Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Równolegle w parku odbywały się warsztaty dla dzieci i degustacja potraw. Warsztaty plastyczne prowadził Matthias Jurke, niemiecki artysta specjalizujący się w edukacji dziecięcej, współtwórca międzynarodowego centrum spotkań w Wildenbruch oraz autor wielu inicjatyw niosących pomoc materialną dla dzieci w ubogich krajach. W trakcie trwania warsztatów można było poznać techniki obróbki oraz m.in.: własnoręcznie wykonać amulet. Podsumowaniem pikniku był wspaniały występ Pauli Kinaszewskiej wraz z zespołem Maryna C.

Dodaj ogłoszenie