Gmina Przyłęk wydała w 2020 roku prawie 2,5 miliona złotych na inwestycje

Materiał informacyjny Gminy Przyłęk

Mimo, iż rok 2020 zostanie zapamiętany głównie, jako trudny czas pełen ograniczeń i przeszkód, to Gmina Przyłęk może podsumować go z uśmiechem. Był to bowiem rok wytężonej pracy, podczas którego udało się zrealizować wiele inwestycji o łącznej wartości prawie dwóch i pół miliona złotych.

To był trudny rok, w którym ze względu na epidemię wszystko wyglądało inaczej niż w poprzednich latach. Nikt nie był w stanie przewidzieć, jak epidemia będzie się rozwijała, jakie obostrzenia zostaną wprowadzone i jaki wpływ będą miały na życie mieszkańców. Pomimo panującej pandemii wszystkie inwestycje zaplanowane na 2020 rok zostały zrealizowane z nawiązką, a bieżące utrzymanie obiektów komunalnych i gminnej infrastruktury wykonywane było na poziomie lat ubiegłych. A jak prezentuje się rok 2020 w liczbach? Zrealizowane zostały inwestycje o łącznej wartości 2 milionów 498 tysięcy 861 złotych i 83 groszy: 430 209,83 zł - fundusz sołecki; 1 204 931,77 zł - środki własne; 863 719,88 zł – środki zewnętrzne.

NOWOCZESNY KLUB DZIECIĘCY

W Klubie Dziecięcym „Żółwik” już od września zeszłego roku opieką objętych zostało trzydzieścioro dzieci.

Maluchy podzielone zostały na dwie grupy: „Żabki” i „Słoneczka”. Nad każdą z nich czuwa dwójka opiekunów.

W Klubie Dziecięcym prowadzone są bardzo zróżnicowane zajęcia. Jedną ze stosowanych metod jest pedagogika zabawy.

Klub Dziecięcy „Żółwik” to najnowocześniejsza tego typu placówka w całym powiecie zwoleńskim.

Zdecydowanie największą zeszłoroczną inwestycją w Gminie Przyłęk było niewątpliwie utworzenie Klubu Dziecięcego „Żółwik” w budynku po dawnej szkole w Mszadli Starej. Gruntowny remont i adaptacja pomieszczeń do nowej funkcji kosztowała 1 milion 74 tysiące złotych. Do klubiku od początku września zeszłego roku uczęszcza 30 dzieci, które podzielone zostały na dwie grupy - "Żabki" i "Słoneczka". W każdej z nich opiekę sprawują po dwie opiekunki. W Klubie Dziecięcym realizowane są programy opracowane przez zespół nauczycieli w zakresie edukacji plastycznej, muzycznej, jak też rozwijania samodzielności. To najnowocześniejsza tego typu placówka w powiecie zwoleńskim.

Klub składa się z dwóch sal dydaktycznych dla dzieci o powierzchni około 50 metrów kwadratowych każda. Przy salach znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb maluchów wyposażone również w kabiny prysznicowe. Ponadto w klubie wydzielone zostały pomieszczenia dla logopedy i pielęgniarki, pokój nauczycielski, a także łazienka dla niepełnosprawnych. Warto dodać, że placówka ma również nowoczesną i przestronną kuchnię, w której codziennie przygotowywane są posiłki dla dzieci.

Placówka posiada najnowsze rozwiązania technologiczne, pełną wentylację mechaniczną, dzięki której następuje wymiana zużytego powietrza w pomieszczeniach. Wyciągane jest powietrze zużyte, a nawiewane świeże powietrze z zewnątrz. Budynek posiada również najnowocześniejsze systemy przeciwpożarowe.

Samorządowy Klub Dziecięcy „Żółwik” realizuje program zdrowego, wartościowego żywienia małego dziecka. Kuchnia wydaje dla każdego dziecka po 5 posiłków dziennie. Panie kucharki posługują się nowo zakupionym piecem konwekcyjno-parowym, który służy nie tylko do pieczenia mięs i warzyw, ale również zdrowych ciast (marchewkowego, szpinakowego, biszkoptowego czy szarlotki) serwowanych na podwieczorki.

INWESTYCJE DROGOWE

Jedną z najważniejszych tegorocznych inwestycji drogowych w gminie była przebudowa kilometrowego odcinka jezdni w Babinie.

Samorząd wsparł powiat zwoleński podczas przebudowy drogi powiatowej Przyłęk-Łagów. Gmina Przyłęk przekazała na tę inwestycję 139 tysięcy złotych.

Wśród realizowanych w zeszłym roku inwestycji znalazło się też utwardzanie dróg. Łącznie zakupione zostało 2 750 ton kruszywa na ten cel.

W 2020 roku zrealizowanych zostało również kilka inwestycji drogowych. Gruntownie wyremontowana została między innymi droga gminna w Babinie. Prace obejmowały 990-metrowy odcinek jezdni, zaś prace kosztowały prawie 300 tysięcy złotych. Gmina Przyłęk na mocy porozumienia zawartego ze Starostwem Zwoleńskim wsparła też inwestycję przebudowy drogi powiatowej Przyłęk-Łagów kwotą 139 tysięcy złotych. Pod koniec zeszłego roku wykonany został też remont uszkodzonej po ulewnych deszczach drogi gminnej w miejscowości Przyłęk-Nadbłocie. Prace kosztowały nieco ponad 59 tysięcy złotych. Wykonanych zostało też kilka mniejszych inwestycji. Mowa tu o utwardzaniu dróg gruntowych w miejscowościach Baryczka, Helenów, Ignaców, Krzywda, Ławeczko Nowe, Ławeczko Stare, Okrężnica, Pająków, Przyłęk, Rudki, Wysocin, Ruda. Łącznie w dwóch przetargach zakupione zostało 2 750 ton tego materiału za kwotę prawie 145 tysięcy złotych.

SOŁECTWA ZMIENIAJĄ SWOJE OBLICZE

Dzięki inwestycjom sołeckim łazienka w świetlicy wiejskiej w Mszadli Starej zmieniła swoje oblicze.

Budynek po dawnej zlewni mleka w Lucimii zyskał nowy blask. Wyremontowana została elewacja budynku, który będzie służył jako świetlica wiejska.

Na krzyżówce dróg gminnych w miejscowości Mszadla Stara została usytuowana latarnia solarna. Wzdłuż fragmentu drogi udrożnione i pogłębione zostały też rowy odparowujące.

W 2020 roku Gmina Przyłęk przeznaczyła bardzo duże środki pieniężne na inwestycje sołeckie. Mniejsze bądź większe prace wykonywane były w aż 28 sołectwach.

Wiele prac przeprowadzono w miejscowości Mszadla Stara. zrealizowana została adaptacja łazienki w świetlicy wiejskiej. Wykonano również nowe szambo dostosowane do potrzeb mieszkańców korzystających z budynku. Z kolei na krzyżówce dróg gminnych została usytuowana latarnia solarna. Zostały też udrożnione i pogłębione rowy odparowujące. Całkowity koszt inwestycji to 57 i pół tysiąca złotych.

Doposażone zostały również istniejące place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej oraz przy filii Biblioteki w Grabowie nad Wisłą. Przy tej ostatniej zamontowany został także monitoring. Wykupiony został też grunt pod drogę gminną. Łączny koszt to prawie 41 tysięcy złotych.

W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagowie zostało wyremontowane pomieszczenie przeznaczone na kuchnię. Udało się w zeszłym roku też wyremontować garaż dla pojazdów straży oraz jedno pomieszczenie przeznaczone na świetlicę wiejską. Powstała też dokumentacja projektowa na plac zabaw przy budynku. Koszt: 45 i pół tysiąca.

W miejscowości Kulczyn zainstalowane zostały trzy latarnie solarne oświetlenia ulicznego. Wykonano też dokumentację projektową budowy drogi dojazdowej do pól Kulczyn-Mszadla Nowa. Łączny koszt inwestycji: 41 i pół tysiąca.

W Załazach wykonany został remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej. Kupiono także stół do tenisa stołowego jako wyposażenie świetlicy. Udrożnione zostały też rowy i zamontowano przepust na miejscowej drodze. Razem daje to kwotę prawie 43 tysięcy złotych.

W miejscowości Lucimia została wykonana elewacja frontowa dawnej zlewni mleka. W budynku zostały wymienione również okna oraz pomalowane drzwi. W 2021 roku będzie kolejny etap inwestycji. Założeniem jest, aby w przyszłości budynek ten pełnił funkcję świetlicy wiejskiej.

Mniejsze inwestycje zrealizowane zostały też między innymi w sołectwach: Stefanów, Mierziączka, Łaguszów, Andrzejów, Mszadla Nowa Lipiny, Szlachecki Las, Zamość Stary, Mszadla Dolna, Rudki, Wólka Łagowska, Zamość Nowy - Wólka Zamojska.

REMONTY I INWESTYCJE W SZKOŁACH

Korytarz w Publicznej Szkole Podstawowej w Łagowie został gruntownie wyremontowany.

Nowe, kolorowe szatnie pojawiły się w Publicznej Szkole Podstawowej w Grabowie.

W ramach kilku programów szkoły w gminie Przyłęk otrzymały dziesiątki laptopów i tabletów przeznaczonych do zdalnego nauczania.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie wykonany został remont korytarza na parterze budynku. Jeszcze niedawno podłoga na holu była drewniana, pokryta nieestetyczną wykładziną. Teraz na podłodze został położony nowoczesny tarkett. Renowację przeszły również ściany i sufit. Wymienione zostały drzwi do sal dydaktycznych. W placówce urządzona została też nowa biblioteka szkolna, zaś dzięki adaptacji pokoju nauczycielskiego powstała nowa sala informatyczna na piętrze budynku.

Podczas zdalnej nauki wyremontowana została również szatnia w Publicznej Szkole Podstawowej w Grabowie nad Wisłą. Wymienione zostały również kaloryfery, pozyskane przez Panią Dyrektor jako darowizna dla szkoły. Odmalowane zostały również ściany.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Babinie została wydzielona sala do zajęć z logopedą.

Szkoły doposażone zostały również w sprzęt elektroniczny. W ramach projektu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” gmina Przyłęk otrzymała 135 tysięcy złotych, za które zakupione zostało 48 laptopów. Komputery trafiły do wszystkich szkół podstawowych w gminie Przyłęk.

Z kolei w ramach projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do programu nauczania zdalnego”, Publiczna Szkoła Podstawowa w Łagowie otrzymała: 8 zestawów komputerowych,13 laptopów, 12 tabletów, 13 drukarek laserowych, urządzenie wielofunkcyjne, monitor interaktywny, projektor multimedialny.

To nie koniec wsparcia, które szkoły otrzymały w zeszłym roku. W ramach programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) do wszystkich placówek w gminie zostały doprowadzone instalacje, które zostaną następnie podłączone do światłowodów. Ponadto wszystkie szkoły w ramach OSE otrzymały po 25 tabletów o łącznej wartości około 100 tysięcy złotych.

Dodaj ogłoszenie