Kolejny rok wytężonej pracy dla mieszkańców Powiatu Białobrzeskiego to duża satysfakcja

Materiał informacyjny Powiatu Białobrzeskiego
Kolejny rok wytężonej pracy dla mieszkańców Powiatu Białobrzeskiego to duża satysfakcja

Sylwester Korgul Starosta Powiatu Białobrzeskiego:
„Zbliża się koniec roku 2020. Roku trudnego - zwłaszcza w kontekście epidemii koronawirusa. Epidemii, która dotknęła różnych dziedzin: gospodarczej, społecznej, ale także tej samorządowej. Działania samorządowców były szczególnie skierowane na zwalczanie i przeciwdziałanie pandemii, jednak nie można było zapomnieć o bieżących sprawach i potrzebach Ziemi Białobrzeskiej. Kolejny rok wytężonej pracy dla mieszkańców Powiatu Białobrzeskiego to duża satysfakcja."

BEZPIECZNIEJ I WYGODNIEJ NA DROGACH

Kolejny rok wytężonej pracy dla mieszkańców Powiatu Białobrzeskiego to duża satysfakcja

Starosta Białobrzeski Sylwester Korgul na uroczystości poświęcenia karetki

Na początku roku udało się przekazać do użytkowania nowy pojazd ratownictwa medycznego, który dzięki staraniom Zarządu Powiatu trafił do Samorządowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach. Zakup nowej karetki, która dziś niezawodnie służy mieszkańcom, był moim priorytetem. Nie można było dłużej ryzykować zdrowia i życia ludzi. Pojazd wraz z wyposażeniem kosztował prawie 400 000 zł.

Kolejny rok wytężonej pracy dla mieszkańców Powiatu Białobrzeskiego to duża satysfakcja

Starosta Sylwester Korgul podpisuje umowę na dofinansowanie drogi w Bukównie

Kolejny rok wytężonej pracy dla mieszkańców Powiatu Białobrzeskiego to duża satysfakcja

Otwarcie drogi relacji Stara Błotnica - Jedlanka w ramach FDS

Kolejny rok wytężonej pracy dla mieszkańców Powiatu Białobrzeskiego to duża satysfakcja

Prace budowlane prowadzone w ramach FDS w Bukównie

Kolejny rok wytężonej pracy dla mieszkańców Powiatu Białobrzeskiego to duża satysfakcja

Przedstawiciele Inwestora, nadzoru oraz wykonawcy na odbiorze drogi powiatowej

Bezpieczeństwo drogowe i komfort jazdy to jeden z kluczowych elementów w strategii rozwoju Powiatu Białobrzeskiego. Dlatego też aktywnie pozyskiwaliśmy środki finansowe na inwestycje drogowe. W ramach rządowego Funduszu Dróg Samorządowych udało się zrealizować przebudowę dróg powiatowych relacji: Stara Błotnica - Jedlanka oraz Wojciechów - Młodynie. Łącznie to kilka kilometrów nowej nawierzchni asfaltowej wraz z budową chodnika, oświetlenia i infrastrukturą odwodnieniową - zaniedbywaną przez wiele lat. Przy współpracy z samorządem Województwa Mazowieckiego przebudowaliśmy fragment drogi powiatowej w miejscowości Jasionna, gdzie także wykonano niezbędne rowy melioracyjne. Nowym źródłem dofinansowania dla Powiatu Białobrzeskiego były pieniądze pozyskane z budżetu Lasów Państwowych, dzięki którym przebudowano drogę powiatową w miejscowości Dobieszyn. Łącznie inwestycje drogowe zakończone w 2020 roku kosztowały ponad 3 mln zł.

PRACUJEMY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

W 2020 roku działania Zarządu Powiatu ukierunkowaliśmy także na pomoc społeczną i współpracę z osobami z niepełnosprawnościami. Na te cele pozyskaliśmy środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego i budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej zapewniliśmy osobom potrzebującym opiekę asystencką. Osoby z niepełnosprawnością mają wsparcie w ich codziennych zadaniach takich jak zrobienie zakupów, przygotowanie obiadu czy załatwienie spraw w urzędzie. Pomoc ta została skierowania do 18 osób, a w pracę zaangażowano 7 asystentów. Przeznaczyliśmy na to zadanie ponad 212 tyś. zł.

Kolejny rok wytężonej pracy dla mieszkańców Powiatu Białobrzeskiego to duża satysfakcja

Podpisanie umowy z przedstawicielem Fundacji, świadczącej usługi w ramach Opieki Wytchnieniowej

218 tyś. zł pozyskaliśmy natomiast na „Opiekę Wytchnieniową” - program, który skierowaliśmy do opiekunów osób z niepełnosprawościami. Rodzicom codziennie opiekującym się swoimi dziećmi doświadczonymi chorobą zorganizowaliśmy warsztaty dietetyczne, psychologiczne, rehabilitacyjne. Wszystko to odbyło się na wyjazdowych turnusach w urokliwym miejscu uzdrowiska w Konstancinie - Jeziornej, a także w środowisku domowym uczestników programu.

WSPIERAMY SZKOLNICTWO

W ramach pozyskanych środków zewnętrznych doposażyliśmy także rodziny zastępcze działające na terenie Powiatu Białobrzeskiego. Zakupiliśmy sprzęt komputerowy do nauki zdalnej, a także środki ochrony osobistej potrzebne przy przeciwdziałaniu epidemii koronawirusa. Środki wydatkowane na ten cel to 36 100 zł.

DOPOSAŻAMY JEDNOSTKI W SPRZĘT

Dodatkowo podpisaliśmy umowy z Gminą Stromiec oraz Katolickim Stowarzyszeniem "Serca dla Serc" z Jasionnej. Podmioty te uzyskały dofinansowanie na zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami. 9 osobowe mikrobusy trafią do beneficjentów w grudniu. Na ten cel pozyskaliśmy ponad 155 tyś zł.

Dużym wyzwaniem dla Powiatu Białobrzeskiego w bieżącym roku było wystąpienie ogniska zarażeń w Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu. Z początkiem epidemii byliśmy jedną z pierwszych w Polsce placówką dotkniętą tak dużą liczby zachorowań na COVID-19. Wobec tego konieczne było podjęcie licznych działań mających na celu opanowanie sytuacji w placówce. Pomoc dla placówki zapewnił Wojewoda Mazowiecki, który na mój wniosek niezwłocznie przekazał środki ochrony. Płyny dezynfekcyjne, maseczki ochronne, rękawiczki, a także termometry bezdotykowe dotarły z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości. Wojewoda skierował także do pracy w placówce pielęgniarza – doświadczonego i wykwalifikowanego pracownika jednego ze szpitali. W pomoc dla Domu Pomocy Społecznej zaangażowali się także mieszkańcy, zrzeszeni w grupie „Białobrzegi – Trzymajmy się razem”. Opanowanie sytuacji nie byłoby możliwe gdyby nie heroiczna postawa pracowników DPS, a także Dyrektora, który koordynował działania, będąc w placówce. Jeszcze raz bardzo dziękuję pracownikom za trud i zaangażowanie.

W trakcie trwania pandemii wyszliśmy naprzeciw potrzebom uczniów, którzy z różnych powodów nie posiadali sprzętu umożliwiającego im korzystanie ze zdalnych zajęć edukacyjnych. W ramach programu Zdalna Szkoła zakupiliśmy 26 sztuk laptopów, wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie. Komputery trafiły do najbardziej potrzebujących, zapewniając możliwość edukacji w tym trudnym czasie. Dodatkowo przystąpiliśmy do programu realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. W ramach projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” do Liceum Ogólnokształcącego trafi sprzęt elektroniczny: 8 komputerów stacjonarnych, 13 laptopów, 12 tabletów, 13 drukarek, 1 urządzenie wielofunkcyjne, projektor i monitor interaktywny. To dodatkowy krok dla unowocześniania edukacji w Powiecie Białobrzeskim.

POMAGAMY PRZEDSIĘBIORCOM

Dla zminimalizowania skutków pandemii koronawirusa w sferze gospodarczej, Rząd uruchomił środki finansowe w ramach tak zwanych Tarcz antykryzysowych. Zadanie rozdysponowania tych środków zostało przekierowane do Powiatowych Urzędów Pracy. Na terenie Powiatu Białobrzeskiego do przedsiębiorców trafiło ponad 13 mln zł. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy pod kierownictwem nowej Dyrektor Ewy Adamczewskiej sprawnie i skutecznie realizowali pomoc dla lokalnych przedsiębiorców.

KORZYSTAMY Z RZĄDOWEGO WSPARCIA

Kolejny rok wytężonej pracy dla mieszkańców Powiatu Białobrzeskiego to duża satysfakcja

Nowy sprzęt dla Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych

Tarcza Antykryzysowa została skierowana także do samorządowców. Powiat Białobrzeski otrzymał 727 119 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne. W ramach tych środków zostanie zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu, której stan zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu, a także środowisku naturalnemu. Dodatkowo zakupione zostanie wyposażenie dla Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych. Sprawne zarządzanie drogami powiatowymi wymaga sprawnego sprzętu, dlatego też dla jednostki zakupiono już samochód ciężarowy z HDS, tarczę do wycinki gałęzi i zakrzaczeń, piaskarkę i opryskiwacz. W ramach rządowych funduszy planujemy zakup koparki i ciągnika - niezbędnych do prowadzenia prac gospodarczych.

Dodaj ogłoszenie