Kozienickie Błonia będą jak nowe 4.500,000 zł na zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Kozienickim

Materiał informacyjny Gminy Kozienice

Wtorek 8 grudnia br. przyniósł świetne wieści dla naszej gminy. Tego dnia Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej przedstawił wyniki naboru wniosków w ramach II etapu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W wyniku postępowania konkursowego Gmina Kozienice pozyskała kwotę 4 500 000 zł na wykonanie planowanej inwestycji. Przedmiotem zadania będzie zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Kozienickim — kozienickie błonia.

Celem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej z przeznaczeniem pod obszary sportowo-rekreacyjne, wypoczynkowe, edukacyjne i zieleń, wskutek czego teren ma spełniać rolę zielonych płuc Kozienic, wkomponowanych w przyległą infrastrukturę. Układ kompozycyjny opiera się o kompleksową strefę edukacyjną, ekologiczną, integracyjną, sportową, rekreacyjną, zaplecze techniczne. Teren zostanie w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie ze słowami Burmistrza Gminy Kozienice Piotra Kozłowskiego obszar położony nad Jeziorem Kozienickim jest cenny dla miasta, ale jego potencjał nie został jeszcze w pełni wykorzystany. Dzięki współdziałaniu władz lokalnego samorządu z Kozienickim Centrum Rekreacji i Sportu w 2019 r. opracowano koncepcję, której wdrożenie w życie umożliwi mieszkańcom gminy oraz odwiedzającym ją gościom cieszyć się ukrytymi do tej pory walorami Jeziora Kozienickiego i otaczającego je terenu. Co warte podkreślenia, nasz wniosek został bardzo dobrze oceniony, zajmując 69 miejsce na prawie 200 ofert pozytywnie rozpatrzonych.

Realizacja inwestycji będzie odbywać się w latach 2021-2022 i powinna stanowić pierwszy etap prac modernizacyjnych. W kolejnych latach planowane jest pozyskiwanie nowych środków finansowych, prowadzone są także rozmowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w kontekście pozyskania działek przy jeziorze, aby mieć perspektywę dalszego rozwoju tego obszaru. Inwestycja jest ważna również z uwagi na mający się odbyć w 2023 roku w Kozienicach Międzynarodowy Zlot Campingu i Caravaningu, kiedy na dziewięć dni do naszego miasta przybędą tysiące turystów z całego świata.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, dzięki któremu Gmina Kozienice uzyskała środki finansowe, jest programem bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię COVID-19. Gminy, powiaty i województwa w całej Polsce otrzymały już 6 mld zł w ramach pierwszego etapu programu. Drugi etap konkursu to kolejne 6 mld zł przydzielone już na wykonanie konkretnych zadań, w drodze dwóch naborów, pierwszy z nich na kwotę 4,35 mld zł został właśnie rozstrzygnięty, przynosząc wspomniane na wstępie dobre informacje.

Skwer gotowy
Otwarcie skwerku na Osiedlu Energetyki w Kozienicach

W poniedziałek, 14 grudnia odbył się odbiór techniczny przebudowanego skwerku u zbiegu ul. Głowaczowskiej i Sportowej w Kozienicach. Dzięki modernizacji miejsce zmieniło się nie do poznania.

Najważniejszymi elementami inwestycji była budowa zadaszonej tężni solnej, rozplanowanej na okręgu o średnicy 800 cm, którą zlokalizowano w najbardziej uczęszczanej części skweru, a także fontanny z dyszami wodnymi i iluminacją świetlną na poziomie posadzki ułożonej z płyt granitowych. W ramach przedsięwzięcia wykonano również rabaty z traw ozdobnych z ukrytymi siedziskami, kompozycję roślinną złożoną z gatunku drzew i krzewów wydzielających przyjemny zapach w trakcie kwitnienia (lipy, lilaki, róże, kocimiętka, werbena) oraz roślin typowych dla naturalnego krajobrazu miejsca (brzozy, sosny). Zmodyfikowano układ ciągów pieszych, przy okazji instalując ławki, kosze na odpady i latarnie o konstrukcji stalowej z oświetleniem LED. Dla większego komfortu użytkowników wprowadzono bariery dźwiękowe i „antyspalinowe” poprzez nasadzenie szpaleru lip od strony jezdni ul. Głowaczowskiej i wokół placu z tężnią. Teren skweru objęty jest monitoringiem wizyjnym. Skwerek w nowej odsłonie z pewnością stanie się kolejną oazą wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Gminy Kozienice, a zwłaszcza Osiedla Energetyki.

Inwestycja została zrealizowana w większości z funduszu gminnego w kwocie 1 195 874,18 zł oraz 200 000 zł dotacji z „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza - MAZOWSZE 2020”. Łączny koszt budowy wyniósł 1 395 874,18 zł.

Strefa relaksu przy pływalni „DELFIN”
Oazy zieleni i krzewy zamiast kostki brukowej

W dniu 10 grudnia przy krytej pływalni „Delfin” w Kozienicach odbył się odbiór inwestycji realizowanej na zlecenie samorządu gminnego przez Kozienicką Gospodarką Komunalną Sp. z o.o., na przełomie miesiąca października i listopada. W odpowiedzi na zgłaszane cyklicznie zastrzeżenia co do zostawiania pojazdów pod budynkiem basenu, poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi, przedstawiciele Gminy Kozienice i Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu wdrożyli w życie pomysł alternatywnego wykorzystania dostępnej przestrzeni.

Dzięki temu w nowopowstałej strefie relaksu, w miejsce dotychczasowej kostki brukowej pojawiły się oazy zieleni, obsadzone drzewkami i krzewami. W pobliżu nich zainstalowano ławeczki i leżaki. Oprócz nadania nowego oblicza placowi, nastąpiła też znaczna poprawa bezpieczeństwa. Przestrzeń udostępniona dla użytkowników została bowiem oddzielona od jezdni i chodnika przy ul. Legionów pasem zieleni. Z uwagi na charakter miejsca, pełnię jego uroku poznamy dopiero wiosną, gdy ruszy wegetacja roślin, a teren zazieleni się. W odbiorze uczestniczył Burmistrz Gminy Piotr Kozłowski wraz ze swoimi zastępcami Dorotą Stępień i Mirosławem Pułkowskim, Prezes KGK Sp. z o.o. Robert Wojcieszek, Dyrektor Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu Marcin Zmitrowicz oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego i nadzoru budowlanego. Koszt inwestycji wyniósł 248 000 zł.

Plac zabaw po remoncie
Prace przy Publicznym Żłobku Miejskim w Kozienicach zakończone

W poniedziałek 7 grudnia nastąpił odbiór kolejnej ważnej inwestycji realizowanej w naszym mieście. Tym razem był to zmodernizowany plac zabaw, zlokalizowany na terenie Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach, przeznaczony dla najmłodszych mieszkańców Gminy.

W zakres prac, objętych procesem inwestycyjnym, wchodziło wykonanie nowej nawierzchni, montaż urządzeń zabawowych, budowa ogrodzenia obiektu wraz z furtką i bramą. Plac podzielony został jednocześnie na dwie strefy zabaw, odpowiednio dzieci młodszych i starszych.

W wydarzeniu uczestniczyli: Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski, Z-ca Burmistrza ds. Technicznych Mirosław Pułkowski, Dyrektor Publicznego Żłobka Miejskiego Barbara Zielona, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz przedstawiciele Wykonawcy – firmy Royal Play z Małkini Górnej.

Rozbudowa placu zabaw kosztowała ok. 100 tys. zł, w tym 40% stanowiły środki zewnętrzne pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dodaj ogłoszenie