Modernizacja infrastruktury miejskiej

Materiał informacyjny Miasta Pionki

„Władze samorządowe Pionek wkładają wiele wysiłku w rozwój infrastruktury miasta czy w modernizację już istniejących obiektów, aby poprawić komfort życia mieszkańców. Inwestycje realizowane są zarówno ze środków własnych Gminy Miasta Pionki jak i z funduszy pozyskiwanych ze źródeł rządowych oraz unijnych. Podejmowane działania czynią Pionki atrakcyjnym miejscem do mieszkania i gospodarowania. Kluczową rolę odgrywa dbałość o środowisko i ekologię. W mieście trwa realizacja długofalowego projektu „Zielone Pionki – Zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim”. Ponadto kontynuujemy rozpoczęte już przedsięwzięcia, a także w trosce o poprawę jakości życia mieszkańców realizujemy nowe inwestycje związane z infrastrukturą miejską. Staramy się kłaść duży nacisk na oświatę oraz kulturę, ponieważ to od ich rozwoju zależy w dużej mierze postawa człowieka wobec świata i innych ludzi.”

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta Pionki Robert Kowalczyk

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ

Modernizacja infrastruktury miejskiej

Autobus miejski jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Systematycznie powstają projekty i prowadzone są prace, dzięki którym infrastruktura miejska jest modernizowana i dostosowywana do potrzeb mieszkańców.

Doskonałym przykładem długo wyczekiwanej inwestycji jest przebudowa ul. Słowackiego, która jest bardzo ważnym

elementem lokalnego układu komunikacyjnego. Wniosek na jej przebudowę został złożony w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego” w 2019 roku. Marszałek Województwa Mazowieckiego wraz z Zarządem pozytywnie rozpatrzyli wiosek i miasto otrzyma na ten cel 1.310.000 zł (60% kosztorysowej wartości zadania). Podczas przebudowy powstaną: wydzielone i bezpieczne ciągi dla pieszych oraz rowerzystów, nowa nawierzchnia asfaltowa, pas zieleni izolacyjnej, budowa odwodnienia. Łącznie przebudowane zostanie 6 skrzyżowań, wykonanych będzie 11 przejść dla pieszych oraz 5 przejazdów dla rowerzystów. Przy szkole podstawowej zamontowane zostaną barierki ochronne, które ograniczą możliwość wtargnięcia dzieci na jezdnię. Zostanie wybudowane również „wyniesione skrzyżowanie” nowoczesne rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo.

Gmina Miasta Pionki, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F, otrzymała ze środków PFRON dofinansowanie w wysokości 90.000,00 zł na projekt „Remont budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pionkach oraz zakup niezbędnego wyposażenia”. Zostaną wymienione: panele podłogowe, daszki nad wejściem, stolarka drzwiowa. Pozyskane fundusze pozwolą również na przeprowadzenie remontu dwóch łazienek, instalacji elektrycznej i odgromowej. Celem projektu jest przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pionkach oraz poprawa warunków do rehabilitacji i opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Całkowita wartość projektu to ponad 120.000,00 zł.

Przeprowadzono termomodernizację budynku, w którym mieści się Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Pionkach. Docieplono ściany zewnętrznych piwnic i nadziemia budynku szkoły oraz sali gimnastycznej. Wykonano również prace dodatkowe, m. in. : montaż okapników zewnętrznych, nowa kolorystyka elewacji, nowe obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe, montaż nowych drzwi, remont zadaszenia wejścia głównego. Koszt inwestycji wyniósł 230.000,00 zł. W szkole zainstalowano również system monitoringu.

Obecnie prowadzony jest remont dachu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 , a w Przedszkolu nr 3 wykonane zostanie również oddymianie klatki schodowej (łącznie za kwotę 116.000,00 zł).

Zakończono prace modernizacyjne pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2020”. Działania te współfinansowane były przez miasto, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie R.O.D. „Zgoda” w Pionkach. Całkowity koszt zrealizowanych działań wyniósł: 20.340,00 zł.

Miasto Pionki (za kwotę 205.496,00 zł) zakupiło nowoczesny, niskopodłogowy autobus miejski, który jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zakup nowego pojazdu w znacznej części finansowany jest z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

ZIELONE PIONKI

Modernizacja infrastruktury miejskiej

Budynek nad Stawem Górnym

Modernizacja infrastruktury miejskiej

Wodny plac zabaw

Modernizacja infrastruktury miejskiej
Modernizacja infrastruktury miejskiej

Zielone Pionki

W mieście trwa realizacja długoterminowego projektu pod nazwą „Zielone Pionki – Zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim” - dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości ponad 9 milionów złotych. W ramach projektu zagospodarowano i odnowiono tereny zieleni w krajobrazie miejskim.

W parku położonym wzdłuż Alei Jana Pawła II, skwerze na Alejach Lipowych oraz na Placu Konstytucji zasadzone zostały setki nowych roślin. Nasadzenia przyczyniają się do: częściowej eliminacji miejskiego hałasu, ograniczają spływ wody do kanalizacji, pochłaniają dwutlenek węgla. Wśród zieleni pojawiły się m. in nowe, estetyczne i ekologiczne elementy małej architektury. Dla dzieci powstał ogrodzony plac zabaw.

Centrum Pionek (Plac Konstytucji 3-go Maja) również zmieniło swoje oblicze. Centralnym punktem tego miejsca jest w tej chwili oryginalna fontanna zamgławiająca. Na Placu znajdują się również: zdrój wody pitnej dla ludzi i zwierząt, ławki z panelami fotowoltaicznymi do ładowania telefonów, stanowiska dla rowerów. Całość dopełniają różnorodne nasadzenia i mała architektura.

W ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską trwa modernizacja terenu wokół zbiornika i budynków znajdujących się na terenie ośrodka Staw Górny (za kwotę ponad 6,5 milinów złotych). Zmodernizowany został budynek, w którym utworzone będą pomieszczenia pełniące funkcje zaplecza dla Ośrodka Staw Górny. Drugi budynek będzie służył Stowarzyszeniu Żeglarzy jako otwarta strefa społeczno-kulturowa. Na plażowiczów czeka mnóstwo atrakcji: wyciąg do nart wodnych, wypożyczalnia sprzętu wodnego, punkty gastronomiczne, tężnia solna, boiska do piłki siatkowej oraz do beach soccera, wodny plac zabaw.

OŚWIATA – NOWE WYZWANIA

Zamknięcie placówek oświatowych w związku z wprowadzeniem na obszarze Polski stanu epidemii, wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Wielu uczniów nie posiada sprzętu umożliwiającego uczestniczenia w zdalnych lekcjach. W związku z tą sytuacją Burmistrz Miasta Pionki złożył w kwietniu wniosek o przyznanie środków na zakup sprzętu do zdalnej nauki. Pozyskane środki w wysokości 70.000,00 zł w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, przeznaczone zostały na zakup 83 sztuk wysokiej jakości tabletów.

ŻYCIE KULTURALNE W PIONKACH

Modernizacja infrastruktury miejskiej

Festyn Postaw na Rodzinę

Modernizacja infrastruktury miejskiej

I Pionkowski Festiwal Wyrobów Rzemieślniczych

Modernizacja infrastruktury miejskiej

Koncert Muzyki Karnawałowej

Wydarzenia kulturalne organizowane w Pionkach dają mieszkańcom możliwość uczestniczenia w: koncertach, przedstawieniach teatralnych, wystawach, konkursach i wielu innych ciekawych inicjatywach. W Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach odbył się Koncert Muzyki Karnawałowej, gdzie wystąpili uczniowie i nauczyciele Szkoły Muzycznej I stopnia w Pionkach. Specjalnymi gośćmi wieczoru było Trio Viklinova oraz Radomska Młodzieżowa Orkiestra Dęta GRANDIOSO pod dyr. Dariusza Krajewskiego. W sezonie letnim odbyło się wiele interesujących wydarzeń plenerowych, w których chętnie i licznie uczestniczyli mieszkańcy. Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach już po raz siódmy zorganizował koncert „Lew do Panny”. Impreza odbywa się w drugiej połowie sierpnia, kiedy dochodzi do zmiany tych dwóch znaków zodiaku. Taki był też zamysł, żeby połączyć muzykę z różnych klimatów. Podczas tegorocznego koncertu wystąpiła rockowa grupa RENEGADY R.A.T.M. Tribute oraz zespół Apress Band. Na Ogródku Jordanowskim zorganizowano festyn pod hasłem „Postaw na rodzinę”. Na najmłodszych czekały: konkursy, stoiska z warsztatami, zabawy sportowe, dmuchany zamek i animacje. Na scenie wystąpili uczniowie pionkowskiego Ogniska Muzycznego, a także lokalny zespół Power Blues 40+. Przed publicznością wystąpił kabaret K2, a gwiazdą wieczoru była rockowa formacja – Clödie. Po raz pierwszy w Pionkach (we współ zorganizowano dwudniowy Festiwal Wyrobów Rzemieślniczych, na którym twórcy sztuki ludowej oraz rzemieślnicy mogli promować lokalne produkty z regionu. Przez dwa dni odbywały się pokazy kulinarne przygotowane przez finalistę MasterChef Michała Fabiszewskiego oraz restaurację „Vinylowa”. Nie zabrakło również konkursów kulinarnych z nagrodami i okazji do degustacji lokalnych dań. Dla uczestników wydarzenia przygotowano inscenizację historyczną „Jak Zagłoba w radomskim bywał” oraz możliwość wybicia swojej własnej monety. Na scenie pojawił się duet „CichoSza” oraz zespół „Scream”. Wydarzenie było współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dodaj ogłoszenie