Prawie 51 milionów dla samorządów regionu radomskiego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zobacz kto, ile i na co dostał [LISTA]

Piotr Stańczak
Piotr Stańczak
50 987 900,87 złotych mają w sumie dostać samorządy z regionu radomskiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pieniądze dostały 24 samorządy, wsparcia nie otrzymało miasto Radom. Prezentujemy gminy oraz powiaty, które otrzymały pieniądze - podajemy też co zostanie wybudowane. Najwięcej dostał Powiat Radomski na rozbudowę szpitala w Pionkach. Do powiatu białobrzeskiego trafiło 6,5 miliona złotych. Warto zauważyć, że najwięcej projektów - trzy - doczekało się dofinansowania w gminie Gózd w powiecie radomskim. W całym województwie mazowieckim gminy i powiaty dostały łącznie 227 milionów złotych z rządowego funduszu.

Powiat białobrzeski - w sumie 6 500 000 złotych

 • Stara Błotnica - 1 100 000 złotych, wnioskowano o 1 300 000 złotych. Budowa świetlicy wiejskiej oraz strażnicy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Stary Kadłubek na terenie Gminy Stara Błotnica. Zaprojektowany budynek parterowy świetlicy wiejskiej wraz z garażem OSP, będzie składał się z części OSP, w której skład będą wchodziły: garaż na dwa wozy bojowe (strażackie), zaplecza socjalno- sanitarnego dla strażaków. W część świetlicy będzie natomiast znajdowała się: sala spotkań, pomieszczenia techniczne i gospodarcze, aneks kuchenny, toalety, szatnia, kotłownia itp. Na dachu zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna, natomiast teren wokół świetlicy zostanie zagospodarowany.
 • Stara Błotnica - 1 200 000 złotych, wnioskowano o 1 300 000 złotych. Termomodernizacja budynku gminnego o powierzchni użytkowej 435,40 metrów kwadratowych w Starej Błotnicy.
 • Stromiec - 700 000 złotych, wnioskowano o taką kwotę. Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w miejscowości Stromiec wraz z wymianą dachu.
 • Wyśmierzyce - 700 000 złotych, wnioskowano o 720 000 złotych. Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego wraz z ogólnodostępnym kompleksem rekreacyjno-sportowym w Wyśmierzycach.
 • Powiat białobrzeski - 1 300 000 złotych, wnioskowano o 1 359 402,63 złotych. Przebudowa drogi Osuchów - Lisów w miejscowości Lisów na odcinku 1950 metrów.
 • Radzanów - 1 500 000 złotych, wnioskowano o 2 500 000 złotych. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy.

Powiat grójecki - w sumie 3 890 340,26 złotych

 • Nowe Miasto nad Pilicą - 100 000 złotych, wnioskowano o 1 236 457,11 złotych. Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ulicy Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez stworzenie kompleksowego i funkcjonalnego miejsca do wypoczynku, zabawy i rekreacji (budowa 3 pomostów drewnianych, placu zabaw i z urządzeniami street workout, nasadzenie roślinności).
 • Nowe Miasto nad Pilicą - 2 490 340,26 złotych wsparcia o taką kwotę wnioskowano. Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem i oświetleniem terenu oraz zagospodarowaniem terenu.
 • Pniewy - 1 300 000 złotych, wnioskowano o 3 000 000 złotych. Pierwszy etap rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej zaopatrującej w wodę mieszkańców Gminy Pniewy.

Powiat kozienicki - w sumie 2 560 000 złotych

 • Głowaczów - 900 000 złotych wsparcia, o taką kwotę wnioskowała gmina. Budowa drogi Gminnej Miejska Dąbrowa-Kosny wraz z budową oświetlenia ulicznego.
 • Głowaczów - 660 000 złotych (wnioskowano o 1 620 000 złotych) na modernizację stacji uzdatniania wody (Głowaczów, Podmieście, Lipa, Helenówka Henryków, Cecylówka Głowaczowska, Leżenice).
 • Kozienice - 1 000 000 złotych wsparcia, wnioskowano o 8 000 000 złotych. Budowa przedszkola integracyjnego dla 125 dzieci ma na celu zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kozienice, zapewniającej pokrycie zapotrzebowanie mieszkańców na usługi w zakresie opieki nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi oraz ich integrację. Priorytetem zadania jest minimalizacja kosztów eksploatacji poprzez wykorzystanie dostępnych technologii energooszczędnych i budowę obiektu pasywnego.

Powiat lipski - w sumie 3 300 000 złotych

 • Lipsko - 1 200 000 złotych wsparcia, wnioskowano o 6 400 000 złotych. Zwodociągowanie północno zachodniej części gminy Lipsko poprzez budowę ujęcia wody w miejscowości Leszczyny, farmy fotowoltaicznej racjonalizującej koszty funkcjonowania stacji wraz z budową 21 km sieci wodociągowej w celu kompleksowego rozwiązania problemu zapewnienia dostępu do bieżącej wody dla 12 miejscowości i 1000 mieszkańców w gminie Lipsko.
 • Gmina Ciepielów - 1 000 000 złotych wsparcia, wnioskowano o 1 586 365,77 złotych. Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowej.
 • Solec nad Wisłą - 800 000 złotych wsparcia, wnioskowano o 1 500 000 złotych. Przebudowa infrastruktury drogowej. Przebudowa 4 odcinków dróg gminnych: droga gminna w Pawłowicach, droga gminna Pawłowice - Kępa Piotrowińska, droga gminna Zemborzyn Pierwszy - Zemborzyn Drugi oraz droga gminna Wola Pawowska - Ciszyca Górna.
 • Solec nad Wisłą - 300 000 złotych wsparcia, wnioskowano o 600 000 złotych. Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Solcu nad Wisłą. Inwestycja będzie polegała na wykonaniu poletek osadowych na potrzeby odwadniania i składowania osadów ściekowych w procesie oczyszczania ścieków.

Powiat przysuski - 4 200 000 złotych

 • Powiat przysuski - 2 000 000 złotych wsparcia, wnioskowano o 4 000 000 złotych. Modernizacja kotłowni w Przysusze (zasilająca budynki szkół Zespołów Szkół numer 1, 2 i budynki administracji powiatu) oraz modernizacja źródła ciepła dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Borkowicach oraz budowa instalacji odnawialnych źródeł energii.
 • Wieniawa - 2 200 000 złotych wsparcia, wnioskowano o 10 000 000 złotych. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Skrzynnie oraz zakończenie budowy Centrum Społecznego.

Powiat radomski - w sumie 23 919 449,09 złotych

 • Gózd - 800 000 złotych wsparcia, wnioskowano o taką kwotę. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Goździe oraz budynkach szkolnych na terenie gminy Gózd: Zespołu Szkół w Goździe, Publicznej Szkoły Podstawowej w Małęczynie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkach-Kolonii, Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce Królewskiej i Publicznej Szkoły Podstawowej w Podgórze.
 • Gózd - 1 500 000 złotych wsparcia, wnioskowano o 2 200 000 złotych. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gózd. Wymiana oświetlenia ulicznego na nowoczesne i energooszczędne LED jest bezpośrednią przyczyną poprawy bezpieczeństwa na drogach, zmniejszenia zużycia energii i polepszenia estetyki miejscowości.
 • Gózd - 1 100 000 złotych wsparcia, wnioskowano o 5 000 000 złotych. Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Gózd poprzez: budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Piskornica i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach z rozproszoną zabudową wraz z dokumentacją projektową.
 • Jedlińsk - 1 000 000 złotych wsparcia, wnioskowano o 1 300 000 złotych. Budowa mostu na rzece Młynówka w ciągu pieszo –rowerowym Wsola – Jedlińsk przy dawnej DK-7 oraz budowa oświetlenia całej ścieżki pieszo-rowerowej, mostu na rzece Młynówka linią kablową długości około 1,7 km w wykopie w rurze ochronnej od istniejącej stacji.
 • Przytyk - 2 181 262,98 złotych, o taką kwotę wnioskowano. Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia (SP ZOZ w Przytyku) w miejscowości Podgajek, ul. Kościelna 15.
 • Wolanów - 500 000 złotych wsparcia, wnioskowano o 1 080 000 złotych. Budowa drogi gminnej w miejscowości Wola Wacławowska o długości 0,47 km.
 • Wolanów - 2 300 000 złotych, wnioskowano o 7 033 500 złotych. Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Garno - Młodocin Większy o długości 1,78 km.
 • Powiat radomski - 14 538 186,11 złotych wsparcia, o taką kwotę wnioskowano. Rozbudowa i modernizacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich - etap II -budowa pawilonu zachowawczego i zakup sprzętu i pierwszego wyposażenia i etap III - modernizacja budynku dla m.in. administracji, laboratorium, izolatorium oraz zakup sprzętu i wyposażenia. Etap II i III stanowią kontynuację etapu I - budowa pawilonu zabiegowego, którego realizacja trwa i jest finansowana ze środków własnych powiatu.

Powiat szydłowiecki - w sumie 4 000 000 złotych

 • Orońsko - 900 000 złotych wsparcia, wnioskowano o 1 488 456,93 złotych. Budowa odcinka drogi gminnej 400405W położonego w ciągu drogi gminnej relacji Dobrut - Bąków - Ciepła i przebudowa istniejącego obiektu mostowego na przepust stalowy.
 • Szydłowiec - 1 000 000 złotych, wnioskowano o 1 418 337,48 złotych. Rekultywacja składowiska odpadów w Gminie Szydłowiec.
 • Powiat szydłowiecki - 900 000 złotych, wnioskowano o 926 500 złotych. Przebudowa drogi powiatowej relacji Wierzbica-Zbijów-granica województwa na odcinku o długości 820 kilometrów. Przebudowa istniejącej drogi do parametrów drogi klasy "Z" co wiąże się z poszerzeniem istniejącej jezdni.
 • Powiat szydłowiecki - 1 200 000 złotych, wnioskowano o 1 300 000 złotych. Zakup cyfrowego aparatu RTG dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

Powiat zwoleński - w sumie 2 618 111,52 złotych

 • Zwoleń - 937 402,52 złotych, wnioskowano o taką kwotę. Budowa dwóch pełnowymiarowych boisk wielofunkcyjnych w PSP Sycyna o nawierzchni poliuretanowej wyposażone w urządzenia i sprzęt.
 • Zwoleń - 1 000 000 złotych, wnioskowano o 2 052 932, 74 złotych. Poprawa infrastruktury sportowej w gminie Zwoleń poprzez budowę boiska przyszkolnego przy PSP Zwoleń ul. Ludowa.
 • Powiat zwoleński - 680 709 złotych wsparcia, o taką kwotę wnioskowano. „Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu”. Przedmiotowa sala została oddana do użytkowania w 1995 r i od tamtej pory nie była modernizowana. Celem realizacji inwestycji jest poprawa stanu infrastruktury sportowej nie tylko ZSR-T, ale również miasta Zwoleń i Powiatu zwoleńskiego.

Czy wzrośnie opłata za ZUS?

Wideo

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

i słusznie.

Dodaj ogłoszenie