Rekordowe dofinansowania dla gminy Przyłęk w 2020 roku

Materiał informacyjny Gminy Przyłęk

Rekordowe dofinansowania dla gminy Przyłęk w 2020 roku

Dzięki 750 tysiącom wsparcia zewnętrznego w Mszadli Starej powstał najnowocześniejszy w powiecie zwoleńskim Klub Dziecięcy

Rekordowe dofinansowania dla gminy Przyłęk w 2020 roku

Wsparcie zewnętrzne objęło również inwestycje drogowe. Gmina Przyłęk dostała 75 tysięcy dofinansowania na remont drogi gminnej w Babinie

Rekordowe dofinansowania dla gminy Przyłęk w 2020 roku

Gmina uzyskała również środki zewnętrzne na zakup sprzętu ochronnego dla strażaków. Druhowie dostali wyposażenie za ponad 40 tysięcy złotych

Gmina Przyłęk dostała również wielkie dofinansowanie w ramach rządowego programu Tarcza dla Samorządów

Kończący się rok jest wyjątkowy dla gminy Przyłęk pod względem liczby pozyskanych dotacji. Samorządowi udało się pozyskać rekordowe wsparcie na wiele istotnych inwestycji dla mieszkańców. W tym roku do budżet gminy Przyłęk uzupełniło rekordowe 2 miliony 350 tysięcy wsparcia zewnętrznego z różnych instytucji. Które inwestycje były najważniejsze?

Gmina Przyłęk zdecydowanie największe wsparcie zewnętrzne otrzymała w związku z utworzeniem w Mszadli Starej najnowocześniejszego w powiecie zwoleńskim Klubu Dziecięcego. Placówka została dofinansowana kwotą niemal 750 tysięcy złotych w ramach programu „Maluch Plus” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Placówka rozpoczęła swoją działalność we wrześniu, a utworzona została w budynku po byłej szkole podstawowej w Mszadli Starej. Budynek został gruntownie zmodernizowany, dzięki czemu spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa. Obecnie w klubie profesjonalną opieką objętych jest trzydzieścioro dzieci.

Gmina otrzymała również wsparcie w ramach wielkiego rządowego programu „Tarcza dla Samorządów” Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na remonty budynków użyteczności publicznej, budowę dróg, a także inne działania. Mowa tu o kwocie aż 780 tysięcy złotych.

Dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych udało się też zrealizować remont drogi gminnej w Babinie, gdzie został przebudowany niemal kilometr jezdni. Dotacja w wysokości 75 tysięcy złotych została przekazana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach wsparcia z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Cała inwestycja kosztowała 300 tysięcy złotych.

Urząd Gminy w Przyłęku bardzo dużą uwagę poświęcił również na doposażanie miejscowych szkół. Dotyczy to zarówno doposażania pracowni, jak i zakupu sprzętu komputerowego. Ten rok był pod tym względem rekordowy. Za 135 tysięcy złotych udało się kupić kilkadziesiąt laptopów do zdalnego nauczania w ramach programu rządowego Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+. Sprzęt został przekazany do wszystkich szkół podległych gminie. Sprzęt o wartości około 50 tysięcy, czyli 50 tabletów dla PSP w Grabowie nad Wisłą i PSP w Babinie udało się również pozyskać w ramach programu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji. To nie koniec, Publiczna Szkoła w Łaguszowie w ramach „Mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do programu nauczania zdalnego” otrzymała sprzęt o wartości 150 tysięcy złotych. W ramach rezerwy budżetowej szkoła w Grabowie nad Wisłą dostała też 75 tysięcy złotych dofinansowania na wyposażenie w pomoce naukowe pracowni przyrodniczych. Z tego samego źródła za 20 tysięcy zaadaptowane zostały również pomieszczenia dydaktyczne w PSP w Łaguszowie.

Dzięki wsparciu z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gmina Przyłęk otrzymała też niemal 100 tysięcy złotych na demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbestu. Prawie 50 tysięcy złotych z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw pozwoliło też na wykonanie kilku drobnych inwestycji w sołectwach. Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” przekazało budowę placu zabaw przy OSP w Łagowie 50 tysięcy złotych. Za nieco ponad 26 tysięcy złotych dokonana została również inwentaryzacja źródeł ciepła. Dotacja z Sejmiku Województwa Mazowieckiego pokryła wszystkie koszty tego przedsięwzięcia. Z kolei w ramach walki z koronawirusem, gmina Przyłęk pozyskała wsparcie od Województwa Mazowieckiego na środki ochronne o łącznej wartości ponad 41 tysięcy złotych dla OSP Łagów, Mszadla Nowa i Grabów nad Wisłą. Miejscowy Zakład Opieki Zdrowotnej również doczekał się wsparcia. Fundacja Enea przekazała na rzecz placówki 60 tysięcy złotych.

Szkoła Podstawowa w Łaguszowie dostała sprzęt komputerowy

Rekordowe dofinansowania dla gminy Przyłęk w 2020 roku

Szkoła Podstawowa w Łaguszowie dostała sprzęt za około 150 tysięcy złotych. Wyposażenie pomoże w zdalnej nauce

Szkoła Podstawowa w Łaguszowie wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt komputerowy. Urządzenia trafiły do placówki w ramach partnerstwa z samorządem województwa mazowieckiego oraz wspólnej realizacji unijnego projektu.

Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszowie trafił już prawie cały sprzęt pozyskany w ramach projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do programu nauczania zdalnego”. W jego ramach uczniowie oraz nauczyciele będą mogli korzystać z aż 8 nowych zestawów komputerowych z oprogramowaniem, 13 laptopów, 12 tabletów, 13 drukarek laserowych oraz jednego urządzenia wielofunkcyjnego. Do szkoły trafi też monitor interaktywny oraz projektor multimedialny.

- Nigdy jeszcze w historii gminy Przyłęk, Nasze szkoły nie otrzymały tak dużo nowoczesnego sprzętu komputerowego - mówi Eugeniusz Andrzej Wolszczak, wójt gminy Przyłęk.

Celem projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego jest przygotowanie szkół, nauczycieli oraz uczniów do nauki zdalnej poprzez zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń. Placówka w Łaguszowie jest jedną z 236 szkół z województwa mazowieckiego, które wzięły udział w tym programie.

Zakończyły się wyczekiwane remonty w szkołach w Grabowie nad Wisłą i Łaguszowie

Rekordowe dofinansowania dla gminy Przyłęk w 2020 roku

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszowie doczekała się długo wyczekiwanego remontu. Nowy blask zyskał korytarz placówki

Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Wisłą wyremontowała szatnie dla uczniów. Z kolei w szkole w Łaguszowie zupełnie nowy blask zyskał korytarz.

Nowoczesną i przestronną szatnią przywita uczniów Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Wisłą po powrocie z nauczania zdalnego. W ostatnich dniach listopada pomieszczenie przeznaczone na szkolną szatnię przeszło kompleksową metamorfozę. Wymienione zostały grzejniki, ściany pomalowano, a całość wyposażono w nowe i kolorowe szafki zamykane na klucz. Dzięki temu uczniowie będą mogli nie tylko przechowywać w nich swoje ubrania, ale także pozostawiać książki i inne przybory szkolne.

- Nowe, kolorowe szafki już czekają na powrót uczniów do szkoły. Wymienione zostały również kaloryfery, pozyskane przez panią dyrektor jako darowizna dla szkoły. Odmalowane zostały również ściany - mówi Eugeniusz Andrzej Wolszczak, wójt gminy Przyłęk.

To nie koniec inwestycji szkolnych w gminie Przyłęk. Korytarz Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszowie zyskał zupełnie nowy blask. Inwestycja jest bardzo ważna, ponieważ placówka nie była remontowana już od wielu lat.

- Uczniowie po powrocie do szkoły będą mieli miłą niespodziankę. Wielkie podziękowania dla dyrektora Jacka Rogali za wytrwałość i ogromne zaangażowanie w pracę - mówi Eugeniusz Andrzej Wolszczak, wójt gminy Przyłęk.

Jeszcze do niedawna podłoga holu była drewniana, pokryta nieestetyczną wykładziną. Teraz na podłodze został położony nowoczesny tarkett. Renowację przeszły również ściany i sufit. Wymienione zostały drzwi do sal dydaktycznych.

Gmina tworzy i doposaża place zabaw dla najmłodszych

Rekordowe dofinansowania dla gminy Przyłęk w 2020 roku

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw powstał nowy plac zabaw w Lipinach

Rekordowe dofinansowania dla gminy Przyłęk w 2020 roku

W ramach inwestycji doposażone zostały dwa place w Grabowie nad Wisłą - przy miejscowej bibliotece i szkole

Gmina Przyłęk inwestuje w miejsca rekreacji dla najmłodszych mieszkańców. W Lipinach powstał nowy plac zabaw, zaś dwa kolejne w Grabowie nad Wisłą zostały doposażone.

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw wykonany został plac zabaw przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipinach, a także doposażone zostały te już istniejące w Grabowie nad Wisłą - przy miejscowej Szkole Podstawowej oraz filii Gminnej Biblioteki Publicznej.

- W przyszłym roku planujemy ogrodzenie placu zabaw w Lipinach i zorganizowanie tam miejsca rekreacji poprzez posadowienie altany. Wszyscy wiemy, że w związku z ograniczeniami spowodowanymi COVID-19, korzystanie z placów zabawa jest w chwili obecnej ograniczone, jednak w przyszłości zapewne dostarczą one radości dzieciom nie tylko z sołectw Lipiny i Grabów nad Wisłą - napisał Eugeniusz Andrzej Wolszczak, wójt gminy Przyłęk, na swoim profilu na Facebooku.

Te wszystkie inwestycje realizowane są w ramach Funduszy Sołeckich. Nareszcie mieszkańcy poszczególnych miejscowości mogą decydować o tym jakie inwestycje będą realizowane w ich sołectwach. Wnioski na 2021 rok zostały już złożone przez sołtysów i niebawem będą uwzględnione w budżecie na przyszły rok.

Zakończyły się inwestycje w sołectwach Łagów i Stefanów

Rekordowe dofinansowania dla gminy Przyłęk w 2020 roku

W ramach inwestycji sołeckich, świetlica wiejska w Stefanowie doczekała się remontu elewacji

Rekordowe dofinansowania dla gminy Przyłęk w 2020 roku

Wyremontowana została także kuchnia w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagowie

Zakończyły się kolejne inwestycje sołeckie w gminie Przyłęk. Udało się wyremontować kuchnię w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagowie, a także elewację świetlicy wiejskiej w Stefanowie.
W ramach Funduszy Sołeckich zakończyły się kolejne dwie inwestycje na terenie gminy Przyłęk. Wyremontowane zostało pomieszczenie przeznaczone na kuchnię w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagowie, która pełni też funkcję świetlicy wiejskiej. Warto dodać, że to nie pierwsza taka inwestycje w miejscowy budynek. W zeszłym roku udało się wyremontować garaż dla pojazdów straży oraz jedno pomieszczenie przeznaczone na świetlicę wiejską.

- Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli wykonać kolejne prace. Należy podkreślić, iż budynek ten wymaga gruntownego remontu. Niezbędna jest przebudowa klatki schodowej, remont korytarzy i co najważniejsze, wykonanie łazienki oraz WC dla naszych druhów. Budynek ma ogromny potencjał i byłby doskonałym miejscem spotkań nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale także dla nieco starszej społeczności lokalnej - mówi Eugeniusz Andrzej Wolszczak, wójt gminy Przyłęk.

To nie koniec inwestycji. Zakończył się też remont elewacji świetlicy wiejskiej w Stefanowie. Obie te inwestycje realizowane były w ramach Funduszy Sołeckich. Podobnie, jak w przypadku budowy i doposażania placów zabaw, również o inwestycjach w Stefanowie i Łagowie decydowali sami mieszkańcy, ponieważ to właśnie oni najlepiej wiedzą, jakich zmian wymaga ich najbliższa okolica.

Dodaj ogłoszenie