Rozpoczynają się prace projektowe przy budowie mostu na rzece Wiśle

Materiał informacyjny Gminy Kozienice
Podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Garwolinie została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu na rzece Wiśle .
Podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Garwolinie została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu na rzece Wiśle .
25 stycznia 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Garwolinie miało miejsce niezwykle ważne dla naszego regionu spotkanie, podczas którego podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej, na budowę mostu na rzece Wiśle wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi.

W spotkaniu stronę samorządową reprezentowali Starosta Garwoliński Mirosław Walicki, Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski, Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung, Wójt Gminy Maciejowice Tomasz Kwiatkowski oraz podpisujący umowę dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie Marek Jonczak. Podczas spotkania obecna była również senator Maria Koc.
Wykonawcą dokumentacji jest Most-Projekt Sp. z o.o., s.k. z siedzibą w Poznaniu. Nadzór nad inwestycją prowadzić będą Mosty – Gdańsk.
Zgodnie z założeniami proces projektowy będzie trwał do 2024 roku. Łączna wartość dokumentacji opiewa na kwotę 5.264.289,30 zł. Koszty niekwalifikowane, ponoszone przez poszczególne samorządy, to koszty związane z budową niezbędnych dróg dojazdowych, w tym przygotowaniem studium korytarzowego i techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z projektem budowlanym, koncepcją programową oraz decyzją środowiskową. Do projektu należy doliczyć koszty nadzoru oraz wykupu gruntów. Wszelkie płatności będą dokonywane sukcesywnie, wg umownych postanowień – średnio każdy z samorządów wydatkuje na ten cel 1.310.449,00 zł.

- Dwa lata temu cztery samorządy zdecydowały się na współpracę i podpisały stosowne porozumienie, widząc szansę jaką daje rządowy program Mosty dla Regionów. Postanowiliśmy ją wykorzystać. Było wielu sceptyków, wiele niepewności, ale my nie odpuściliśmy. I właśnie dziś została podpisana umowa na projekt - mówi burmistrz Kozienic Piotr Kozłowski – Wierzę, że nasza determinacja i odważne decyzje przyniosą wiele dobrego dla Gminy Kozienice, gmin i powiatów partnerskich, dla regionu, dla całego Mazowsza i kraju. Jednocześnie mam nadzieję, iż Samorząd Województwa Mazowieckiego, zgodnie ze wstępną deklaracją, włączy się w tę inwestycję na etapie robót budowlanych.

Przypominamy, że dzisiejsze wydarzenie jest częścią bardzo dużego zadania inwestycyjnego, pn. „Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi”, realizowanego w ramach rządowego programu „Mosty dla Regionów”, w którym koszty kwalifikowane w 80 % są dofinansowane z budżetu państwa.

GMINA KOZIENICE INWESTYCYJNIE

Podsumowanie inwestycji w roku 2020

Co prawda ruszyły już pierwsze przetargi związane z realizacją zadań inwestycyjnych w 2021 roku, a stary rok budżetowy został już zamknięty, postanowiliśmy jednak przypomnieć najważniejsze przedsięwzięcia infrastrukturalne, zrealizowane w Gminie Kozienice w roku 2020. Warto, bowiem pomimo wielu obaw, pandemia nie wpłynęła na tempo inwestycyjne, wręcz przeciwnie w uśpionym dla wielu czasie, dzięki szybkim decyzjom i sprzyjającej pogodzie, przez blisko 12 miesięcy obserwowaliśmy intensywne prace budowlane.

- Na pandemię nikt nie był przygotowany i niestety widzimy jak negatywnie odbija się na wielu gałęziach gospodarki. W tym trudnym covidowskim czasie, jedną z naszych samorządowych form pomocy przedsiębiorcom, było - i jest nadal - niezawieszanie procesów inwestycyjnych. Zadania realizujemy zgodnie z przyjętym harmonogramem, a w umowach przewidujemy klauzule, które nie ograniczają płynności finansowej przedsiębiorców. W ten sposób pośrednio pomagamy wielu rodzinom i firmom – przekazuje Burmistrz Piotr Kozłowski.
Łączna skala wszystkich inwestycji robi wrażenie, Gmina i jej jednostki przeznaczyły na te zadania ponad 45 milionów złotych. Realizowane były roboty budowlane, opracowywane projekty techniczne, kupowany sprzęt. Na większość zadań pozyskano zewnętrzne środki finansowe.

WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE

przebudowana ulica Al. 11 listopada

W 2020 roku wybudowano lub przebudowano 12 odcinków dróg, mowa tu o dużym projekcie dofinansowanym z Funduszu Dróg Samorządowych, w ramach którego przebudowano drogę w Chinowie, ulicę Wójcików w Kozienicach i ul. Serdeczną w m. Aleksandrówka; a także o ulicy Podlesie łączącej Nowiny z Kociołkami, drodze w m. Samwodzie, ul. Zgodnej i Przyjaznej w Nowinach, ulicy na os. Borki łączącej ul. Piastowską z Rodzinną, ul. M. Curie-Skłodowskiej, ul. Bohaterów Studzianek, ul. Przemysłowej i ul. Al. 11 Listopada w Kozienicach. Przy wielu drogach powstały nowe ciągi pieszo-rowerowe, miejsca postojowe, zainstalowane zostały elementy małej architektury, tj. ławki i kosze, nasadzona zieleń. Przy okazji prowadzonych prac ziemnych przebudowywano również oświetlenie uliczne – tu duży nacisk położono na zastosowanie energooszczędnych rozwiązań.
Duże nakłady finansowe zostały przeznaczone na samodzielne zadania związane z modernizacją oświetlenia ulicznego. W wielu miejscach pojawiły się nowe lampy, doświetlone zostały przejścia dla pieszych, place rekreacyjne oraz chodniki osiedlowe. Kontynuowana była także wymiana opraw na energooszczędne ledowe.

ŻŁOBEK I STREFY RELAKSU DLA MIESZKAŃCÓW

plac zabaw przy Żłobku Miejskim

Strefa relaksu przy Krytej Pływalni Delfin

Skwer przy ul. Głowaczowskiej - tężnia solna

Upiększano przestrzeń i tworzono strefy rekreacyjne dla mieszkańców, m.in. wykonano plac zabaw przy Publicznym Żłobku Miejskim, mini siłownię plenerową przy Domu Seniora, mini plac zabaw na Osiedlu Energetyk, rozbudowano plac zabaw w Świerżach Górnych oraz zagospodarowano tereny rekreacyjne w pięciu sołectwach (Psary, Chinów, Staszów, Kociołki, Aleksandrówka). W grudniu dokonano odbiorów technicznych dwóch, ciekawych zadań - strefy relaksu, która powstała w pobliżu Krytej Pływalni „Delfin” oraz skwerze przy skrzyżowaniu ulic: Głowaczowskiej, Sportowej i Konarskiego. Warto dodać, że na skwerze zastosowano innowacyjne rozwiązania w postaci fontanny posadzkowej z dyszami wodnymi i iluminacją świetlną oraz zadaszonej tężni solnej. Obydwa zadania charakteryzują piękne kompozycje roślinne i nasadzenia – te jednak będziemy mogli zobaczyć dopiero w sezonie wiosenno-letnim.

NOWE SALE GIMNASTYCZNE, ROZBUDOWA DOMU SENIORA I SPRZĘT DLA OSP

Kozieniccy strażacy zostali także wyposażeni w profesjonalny sprzęt, który znacznie podniesie ich bezpieczeństwo i skuteczność prowadzonych działań.

W roku 2020 kontynuowane były prace przy realizacji dwóch, dużych, kubaturowych zadań, tj. budowach sali gimnastycznej przy PSP w Stanisławicach i sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w Kozienicach. Z kolei rozpoczęte i zakończone zostały rozbudowa Domu Seniora, remont siedziby OSP w Brzeźnicy oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na pięciu strażnicach – kozieniccy strażacy zostali także wyposażeni w profesjonalny sprzęt, który znacznie podniesie ich bezpieczeństwo i skuteczność prowadzonych działań.

MIEJSKIE AUTOBUSY ELEKTRYCZNE

autobusy elektryczne obsługują bezpłatną miejską komunikację

Do najistotniejszych, i najkosztowniejszych, zakupów zaliczyć należy: zakup dwóch autobusów elektrycznych, autobusu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej, który dostosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych, dwóch łodzi ratunkowych – jednej dla OSP w Świerżach Górnych, drugiej użyczonej Społecznej Straży Rybackiej – oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Stanisławice.

W roku 2020 Gmina Kozienice pozyskała ponad 32 mln zł środków zewnętrznych, co istotne wiele z nich sfinansuje zadania zaplanowane do realizacji w roku bieżącym, m.in. rozbudowę strażnicy w Nowej Wsi, przebudowę targowiska miejskiego, utworzenie Centrum Usług Społecznych, a także wydatki związane z budową parku wodnego u zbiegu ulic Legionów i Warszawska czy zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego „Kozienickie Błonia”. Rok 2021 zapowiada się intensywnie, a przysłowiowa poprzeczka została podniesiona.

Dodaj ogłoszenie