Samorządy z regionu radomskiego otrzymały kasę od marszałka na aktywizację sołectw [LISTA GMIN]

Mateusz Kaluga
Mateusz Kaluga
Gmina Szydłowiec otrzymała kasę z budżetu Mazowsza. Umowę w tej sprawie podpisał burmistrz Artur Ludew (pierwszy z prawej).
Gmina Szydłowiec otrzymała kasę z budżetu Mazowsza. Umowę w tej sprawie podpisał burmistrz Artur Ludew (pierwszy z prawej). Facebook / Szydłowiec
W tym roku, na wsparcie sołectw samorząd województwa przeznaczył blisko 12 milionów złotych. Dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” otrzymają 1184 inwestycje z 264 gmin. Gminy z naszego regionu na realizację projektów służących lokalnej społeczności otrzymają sołectwa z subregionu radomskiego otrzymają 2,1 miliona złotych.

Projekty złożone przez gminy dotyczą między innymi remontów czy budowy świetlic, domów kultury, stadionów, siłowni, hal i boisk sportowych, basenów, skwerów, sal zabaw czy wiat rekreacyjnych. Sołectwa chcą doposażać szatnie przy boiskach i miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców, remontować biblioteki i kupować książki, stroje ludowe i instrumenty muzyczne dla zespołów ludowych. Gminy mogły uzyskać wsparcie w wysokości do 10 tys. zł przy inwestycji 20 tys. zł kosztów kwalifikowanych dla jednego projektu.

Powiat białobrzeski

Gmina Promna - 40 tysięcy złotych

 • remont schodów wejściowych do budynku OSP Przybyszew
 • remont budynku świetlicy wiejskiej w Broniszewie
 • aktywizacja Sołectwa Promna Kolonia
 • aktywizacja Sołectwa Promna Kolonia

Gmina Radzanów - 30 tysięcy złotych

 • remont Świetlicy Wiejskiej w Żydach
 • remont Świetlicy Wiejskiej w Bukównie
 • remont Świetlicy Wiejskiej w Grotkach

Gmina Stromiec - 17 625 tysięcy złotych

 • Wiejska Strefa Integracji
 • wyposażenie Koła Gospodyń Wiejskich Stromianki

Gmina Wyśmierzyce - 40 tysięcy złotych

 • zagospodarowanie terenu w sołectwie Romanów we wsi Brodek oraz modernizacja wiaty przystankowej w miejscowości Romanów
 • remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłonna
 • odnowienie pomnika pamięci oraz zakup wyposażenia do gminnej biblioteki publicznej
 • wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzmiąca

Gmina Stara Błotnica - 50 tysięcy złotych

 • zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z jego oczyszczaniem w sołectwie Ryki
 • montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku gospodarczo-socjalnym znajdującym się na placu wielofunkcyjnym w Starej Błotnic
 • poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Stary Kobylnik
 • poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscowości Stary Kadłub
 • budowa altany oraz montaż lampy solarnej do oświetlenia placu rekreacyjnego w miejscowości Pągowiec

Powiat grójecki

Gmina Belsk Duży - 50 tysięcy złotych
budowa placu zabaw przy strażnicy OSP Wola Łęczeszycka
budowa altany rekreacyjnej przy boisku sołeckim w Borutach
budowa siłowni plenerowej przy stawie wiejskim w Anielinie
budowa altany rekreacyjnej przy strażnicy OSP Wólka Łęczeszycka
zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Woli Starowiejskiej

Gmina Błędów - 60 tysięcy złotych

 • budowa placu zabaw dla dzieci w Jadwigowie
 • wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej we wsi Wilków Drugi
 • zagospodarowanie terenu w sołectwie Głudna
 • zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Trzylatków Duży poprzez budowę chodnika
 • przebudowa pomieszczenia świetlicy wiejskiej we wsi Lipie
 • dbamy o naszą wieś

Gmina Chynów - 30 tysięcy złotych

 • doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Sułkowice
 • doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Chynów
 • adaptacja poddasza w OSP Drwalew na pomieszczenia pod potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich i lokalnej społeczności

Gmina Goszczyn - 10 tysięcy złotych

 • remont świetlicy wiejskiej OSP Długowola

Gmina Grójec - 46 630 złotych

 • budowa placu zabaw
 • rozbudowa placu zabaw
 • zakup zestawu sprawnościowego
 • zakup kontenera na cele świetlicy wiejskiej
 • budowa oświetlenia ulicznego przy drodze prowadzącej przez wieś Mięsy

Gmina Jasieniec - 10 tysięcy złotych

 • budowa boiska piłkarskiego w Michałówce

Gmina Mogielnica - 50 tysięcy złotych

 • wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Popowice
 • wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Gostomska
 • wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozietuły
 • wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomczyce
 • wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Michałowice

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą - 19 878 złotych

 • adaptacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej na potrzeby społeczności lokalnej we wsi Wał
 • budowa placu zabaw w miejscowości Bieliny

Gmina Pniewy - 50 tysięcy złotych

 • wykonanie przyłącza gazowego oraz instalacji gazowej i grzewczej w świetlicy wiejskiej w Przęsławicach
 • wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Przykory
 • budowa altany na potrzeby integracji społecznej mieszkańców miejscowości Jurki
 • zakup drona na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszewie
 • montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeziora

Gmina Warka - 50 tysięcy złotych

 • budowa altany we wsi Wola Palczewska
 • utworzenie siłowni plenerowej we wsi Przylot
 • utworzenie siłowni plenerowej we wsi Stara Warka
 • budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew
 • utworzenie placu zabaw we wsi Pilica

Powiat kozienicki

Gmina Głowaczów - 50 tysięcy złotych

 • modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Cecylówka Brzózka
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sewerynów
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Jasieniec
 • rozbudowa oświetlenia w parku oraz zakup traktorka kosiarki z oprzyrządowaniem
 • budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobrowniki

Gmina Gniewoszów - 50 tysięcy złotych

 • modernizacja świetlicy wiejskiej w Zdunkowie
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Boguszówka
 • aktywizacja sołectwa Wólka Bachańska
 • budowa ogrzewania gazowego świetlicy wiejskiej w Borku
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianów

Grabów nad Pilicą - 20 tysięcy złotych

 • adaptacja budynku w Cychrowskiej Woli na świetlicę wiejską
 • modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie

Kozienice - 50 tysięcy złotych

 • budowa i montaż altanki ogrodowej wraz z utwardzeniem podłoża na terenie gminnym Kociołki
 • zagospodarowanie działki Nr 384 na cele rekreacyjne Psary
 • rozbudowa placu zabaw w miejscowości Świerże Górne
 • zakup i montaż urządzeń dla dzieci i dorosłych na plac zabaw Aleksandrówka
 • budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Holendry Kuźmińskie

Gmina Magnuszew - 50 tysięcy złotych

 • zakup i montaż energooszczędnych lamp solarnych przy drodze w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej sołectwa Chmielew
 • ułożenie chodnika przy drodze gminnej w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej w sołectwie Żelazna Stara
 • wyposażenie budynku strażnicy oraz budowa altany rekreacyjnej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Anielinie
 • adaptacja istniejącego budynku użyteczności publicznej na świetlicę wiejską w sołectwie Kłoda
 • wyposażenie wraz z dociepleniem budynku społeczno-kulturalnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Wilczkowicach Dolnych

Gmina Sieciechów - 50 tysięcy złotych

 • modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Wólka Wojcieszkowska
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Słowiki-Folwark
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Słowiki Stare
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Słowiki Nowe
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Nagórnik

Powiat lipski

Gmina Ciepielów - 50 tysięcy złotych

 • budowa miejsca pamięci narodowej w miejscowości Chotycze
 • budowa miejsca spotkań i rekreacji oraz placu zabaw we wsi Anusin
 • budowa placu zabaw we wsi Antoniów
 • zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska we wsi Bąkowa
 • budowa placu zabaw we wsi Bielany

Gmina Chotcza - 50 tysięcy złotych

 • wykonanie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Gniazdków
 • wykonanie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Karolów
 • wykonanie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Jarentowskie
 • poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zamontowanie radarowego wyświetlacza prędkości w miejscowości Chotcza-Józefów
 • wykonanie placu zabaw w miejscowości Chotcza Górna

Gmina Lipsko - 40 tysięcy złotych

 • termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Józefowie
 • ocieplenie budynku i wymiana orynnowania Ochotniczej Straży Pożarnej i Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Soleckiej Pierwszej
 • doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Katarzynowie
 • promocja twórczości folklorystycznej i innej twórczości kulturalnej Koła Gospodyń Wiejskich z Szymanowa na zakup 10 strojów damskich ludowych

Gmina Rzeczniów - 50 tysięcy złotych

 • doposażenie świetlicy wiejskiej w Wólce Modrzejowej
 • doposażenie świetlicy wiejskiej w Marianowie
 • zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Grechowie
 • doposażenie świetlicy wiejskiej w Jelance
 • zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Płósach

Gmina Sienno - 50 tysięcy złotych

 • budowa placu zabaw dla sołectwa Tarnówek
 • budowa siłowni zewnętrznej dla sołectwa Wyględów
 • budowa placu zabaw przy świetlico-remizie w Aleksandrowie Dużym
 • budowa altany dla sołectwa Eugeniów
 • budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wierzchowiskach Pierwszych

Gmina Solec nad Wisłą - 50 tysięcy złotych

 • budowa placu zabaw w miejscowości Zemborzyn Pierwszy
 • modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zemborzynie Drugim
 • modernizacja budynku strażnicy OSP w miejscowości Słuszczyn wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia
 • budowa placu zabaw w miejscowości Sadkowice
 • budowa drewnianej altany w miejscowości Kolonia Nadwiślańska

Powiat przysuski

Gmina Borkowice - 50 tysięcy złotych

 • modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej we wsi Rzuców
 • wykonanie placu zabaw i siłowni plenerowej w Rusinowie
 • budowa altany w Rudnie
 • budowa altany w Radestowie
 • budowa altany w Woli Kuraszowej

Gmina Gielniów - 50 tysięcy złotych
budowa placu zabaw w miejscowości Jastrząb
zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem do miejscowości Brzezinki
zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem do miejscowości Soltysy
zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem do miejscowości Wywóz
zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej do miejscowości Goździków

Gmina Klwów - 50 tysięcy złotych

 • modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeski
 • budowa placu zabaw w miejscowości Sady-Kolonia
 • budowa placu zabaw w miejscowości Drążno
 • modernizacja parku w miejscowości Klwów
 • budowa altany w miejscowości Głuszyna

Gmina Odrzywół - 30 tysięcy złotych

 • instalacja monitoringu na terenie Świetlicy Wiejskiej w Kłonnie
 • budowa placu zabaw w Odrzywole
 • ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Dąbrowa

Gmina Przysucha - 50 tysięcy złotych

 • aktywizacja mieszkańców sołectwa Zawada
 • doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krajów
 • zakup altany wraz z wyposażeniem
 • doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębiny
 • zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Pomykowie

Gmina Rusinów - 50 tysięcy złotych

 • budowa siłowni plenerowej w miejscowości Bąków
 • wymiana ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Władysławów
 • zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem do miejscowości Karczówka
 • zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem do miejscowości Gałki
 • budowa siłowni plenerowej w miejscowości Przystałowice Małe

Gmina Wieniawa - 50 tysięcy złotych

 • zagospodarowanie terenu w sołectwie Kamień Duży
 • budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Kłudno
 • budowa placu zabaw w miejscowości Plec
 • zagospodarowanie terenu w sołectwie Głogów na dz. nr ew. 256
 • modernizacja budynku po byłej Szkole Podstawowej na działce nr ew. 420/1 w miejscowości Skrzynno

Powiat radomski

Gmina Iłża - 50 tysięcy złotych

 • wyposażenie świetlicy wiejskiej w Seredzicach
 • poprawa wizerunku i estetyki istniejącej gminnej świetlicy poprzez zagospodarowanie placu przy świetlicy (ułożenie kostki brukowej na podbudowie)
 • remont świetlicy gminnej w Krzyżanowicach
 • zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Kajetanowie
 • ogrodzenie i zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Maziarze Nowe

Gmina Jastrzębia - 50 tysięcy złotych

 • budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w miejscowości Wolska Dąbrowa
 • budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska
 • budowa ogrodzenia działki gminnej nr 243/1 w Woli Owadowskiej pod budowę świetlicy
 • budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Woli Goryńskiej
 • zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw na działce gminnej nr 62 w Wólce Lesiowskiej (utwardzenie kostką brukową terenu)

Gmina Jedlnia-Letnisko- 50 tysięcy złotych

 • budowa placu zabaw w Sołectwie Sadków Górki
 • rozbudowa placu zabaw w Sołectwie Piotrowice
 • zakup wyposażenia do czytelni w Sołectwie Groszowice
 • modernizacja ogrodzenia na terenie Klubu Rolnika w Sołectwie Aleksandrów
 • budowa placu zabaw w Sołectwie Lasowice

Gmina Kowala - 10 tysięcy złotych

 • wyposażenie świetlicy wiejskiej

Gmina Pionki - 50 tysięcy złotych

 • wymiana lamp oświetlenia drogowego
 • zakup sprzętu do wyposażenia placu zabaw
 • zakup i montaż progów zwalniających
 • budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Poświętne
 • budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Kieszek

Gmina Skaryszew - 50 tysięcy złotych

 • zagospodarowanie terenu w miejscowości Anielin
 • aktywizacja sołectwa Zalesie
 • zagospodarowanie terenu w miejscowości Kłonowiec Koracz
 • aktywizacja sołectwa Kobylany
 • aktywizacja sołectwa Dzierzkówek Stary

Gmina Wierzbica - 30 tysięcy złotych
d

 • oposażenie placu zabaw w miejscowości Polany
 • budowa siłowni zewnętrznej napowietrznej w Dąbrówce Warszawskiej
 • modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pomorzany

Gmina Wolanów - 50 tysięcy złotych

 • doposażenie placu zabaw w sołectwie Wacławów
 • remont remizy OSP w Jarosławicach
 • doposażenie placu zabaw w sołectwie Kowala Duszocina
 • utworzenie miejsca rekreacji w sołectwie Chruślice
 • doposażenie placu zabaw w sołectwie Franciszków

Gmina Zakrzew - 10 tysięcy złotych

 • budowa placu zabaw w miejscowości Wacyn

Powiat szydłowiecki

Gmina Chlewiska - 40 tysięcy złotych

 • budowa placu zabaw w miejscowości Chlewiska
 • wyposażenie świetlicy wiejskiej w Broniowie
 • budowa placu zabaw w miejscowości Wola Zagrodnia
 • budowa chodnika do świetlicy wiejskiej przy drodze gminnej

Gmina Mirów - 40 tysięcy złotych

 • aktywizacja sołectwa Mirów Nowy
 • zakup infrastruktury do organizacji spotkań związanych z kultywowaniem tradycji lokalnej
 • zagospodarowanie terenu na działce nr 1064 przy świetlicy wiejskiej w Zbijowie Dużym
 • budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbijów Mały, dz. ewid. 465, 466

Gmina Orońsko - 50 tysięcy złotych

 • aktywizacja sołectwa Wałsnów poprzez budowę siłowni zewnętrznej
 • budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulczy Suchej
 • budowa placu zabaw w sołectwie Bąków
 • budowa placu zabaw w sołectwie Dobrut
 • budowa placu zabaw w sołectwie Chronów Kolonia Dolna

Gmina Szydłowiec - 50 tysięcy złotych

 • budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechostowice, na działce nr 37/302, należącej do Gminy Szydłowiec
 • modernizacja budynku wiejskiego z przeznaczeniem na ogólnodostępny dla mieszkańców sołectwa
 • modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzyce, gmina Szydłowiec poprzez budowę ogrodzenia
 • budowa linii oświetleniowej przy drodze Sadek - Sadek Komorniki położonego w Gminie Szydłowiec
 • budowa altany w miejscowości Świerczek na działce nr 144 należącej do Gminy Szydłowiec

Powiat zwoleński

Gmina Kazanów - 50 tysięcy złotych

 • zakup i montaż elementów oświetlenia ulicznego drogi w miejscowości Niedarczów Górny-Kolonia
 • zakup montaż elementów oświetlenia ulicznego drogi w miejscowości Zakrzówek-Wieś
 • zakup i montaż elementów oświetlenia ulicznego drogi w miejscowości Kazanów
 • zakup i montaż elementów oświetlenia ulicznego drogi w miejscowości Kowalków-Kolonia
 • zakup i montaż elementów oświetlenia ulicznego drogi w miejscowości Niedarczów Dolny-Kolonia

Gmina Policzna - 20 tysięcy złotych

 • budowa placu zabaw w miejscowości Florianów oraz zakup dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej
 • budowa placu zabaw w miejscowości Bierdzież oraz zakup dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej

Gmina Przyłęk - 40 560 złotych

 • wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Zamość Stary
 • zagospodarowanie terenu dla mieszkańców sołectw Zamość Nowy i Wólka Zamojska
 • zagospodarowanie terenu w sołectwie Andrzejów
 • zagospodarowanie terenu w sołectwie Lipiny
 • modernizacja zewnętrzna budynku w miejscowości Lucimia

Gmina Tczów - 50 tysięcy złotych

 • modernizacja świetlicy wiejskiej w Sołectwie Borki poprzez wykonanie drobnych prac remontowych
 • zagospodarowanie terenu wokół wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska sportowego w Sołectwie Janów
 • zagospodarowanie i urządzenie terenu placu zabaw w Sołectwie Podzakrzówek wraz z wyposażeniem budynku świetlicy kontenerowej
 • zagospodarowanie placu zabaw w Sołectwie Józefów poprzez zakup i montaż świetlicy kontenerowej
 • organizacja oraz wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Sołectwie Bartodzieje jako miejsca spotkań lokalnej społeczności

Gmina Zwoleń - 50 tysięcy złotych

 • montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych w miejscowości Jasieniec Kolonia
 • wykonanie elewacji i docieplenie świetlicy wiejskiej w Zielonce Starej
 • montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych w miejscowości Strykowice Podleśne
 • montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych w miejscowości Strykowice Błotne
 • rozbudowa budynku z wykonaniem łazienki w OSP w Zielonce Nowej

Czytaj także

Fala upadłości dopiero przed nami?

Wideo

Komentarze 2

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

W
Województwo radomskie.

Ile jeszcze zrujnowane Mazowsze,będzię utrzymywać ten bubel,zwany ,,lotniskiem w Modlinie,,?

R
RADOM to PIS.

25.06.2020 godz.14:00 w Radomiu.Plac Corazziego (przy parku Kościuszki).Przybędzie PAN PREZYDENT POLSKI ANDRZEJ DUDA,PAN JAROSŁAW KACZYŃSKI oraz PIS.Przywitajmy ich jak na RADOM przystało.POlszewicy niszczyli i ośmieszali miasto przez ... 40 lat.P.S.MAMY DOŚĆ ... POtologi.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3