Wyniki wyborów 2018 do rady miasta Czechowice-Dziedzice

  Poniższa lista przedstawia oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2018. Źródło PKW.

  – kandydat otrzymał mandat

  Okręg 1

  Okręg wyborczy tworzą w całości jednostki pomocnicze: Osiedle „Barbara”, Osiedle „Renardowice”, Osiedle „Północ” i Osiedle „Dziedzice”. Granice okręgu stanowią: granica północna biegnie północną granicą administracyjną miasta w kierunku wschodnim; granica wschodnia biegnie wschodnią granicą administracyjną miasta w kierunku południowym do szlaku kolejowego Oświęcim-Zebrzydowice; granicę południową stanowi ww. szlak kolejowy w kierunku zachodnim do przecięcia z drogą krajową nr 1 i dalej tą drogą do skrzyżowania z ul. Wodną, tą ulicą do ul. Księża Grobel, dalej tą ulicą do granicy administracyjnej pomiędzy miastem a gminą, a następnie dalej wzdłuż tej granicy w kierunku zachodnim przechodząc na wysokości ul. Ochodzkiej w granicę zachodnią i dalej w kierunku północnym do przecięcia z północną granicą administracyjną miasta.

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  kandydatliczba głosów

  1. 2 Grzegorz Edward Babij
   116 (1,88%)
  2. 5 Szymon Arkadiusz Pasierbek
   28 (0,45%)
  3. 1 Justyna Maria Rzepecka
   447 (7,23%)
  4. 8 Robert Mariusz Gwizdoń
   144 (2,33%)
  5. 6 Małgorzata Ewa Małczęć
   23 (0,37%)
  6. 7 Kamil Dawid Dudek
   71 (1,15%)
  7. 4 Halina Barbara Bilik
   96 (1,55%)
  8. 3 Jerzy Jan Przygoda
   86 (1,39%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - BEZPARTYJNI - RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA

  kandydatliczba głosów

  1. 3 Ewa Stefania Szary
   147 (2,38%)
  2. 4 Daniel Paweł Mizera
   102 (1,65%)
  3. 1 Łukasz Paweł Dobucki
   457 (7,39%)
  4. 2 Marek Jerzy Kwaśny
   185 (2,99%)
  5. 6 Magdalena Barbara Głombek
   63 (1,02%)
  6. 5 Magdalena Kamińska
   95 (1,54%)
  7. 7 Rafał Sebastian Bem
   57 (0,92%)
  8. 8 Jolanta Bożena Wieczorek
   51 (0,82%)
  9. 9 Mirosław Lis
   54 (0,87%)

  KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA NOWA INICJATYWA

  kandydatliczba głosów

  1. 1 Damian Kazimierz Żelazny
   1 295 (20,94%)
  2. 8 Anna Paulina Starczała-Ponikowska
   61 (0,99%)
  3. 3 Kazimierz Józef Urbański
   372 (6,02%)
  4. 2 Andrzej Jan Maj
   557 (9,01%)
  5. 4 Ewa Maria Zieleźnik
   163 (2,64%)
  6. 9 Ewa Maria Apryjas
   302 (4,88%)
  7. 5 Edward Zbigniew Buczek
   346 (5,60%)
  8. 6 Adam Włodzimierz Musiał
   197 (3,19%)
  9. 7 Magdalena Maria Wygoda
   171 (2,77%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - TWÓJ SAMORZĄD NIEZALEŻNA KOALICJA OBYWATELSKA

  kandydatliczba głosów

  1. 1 Dariusz Sebastian Piechaczek
   117 (1,89%)
  2. 2 Sara Agnieszka Działach
   125 (2,02%)
  3. 5 Wiesław Jerzy Różycki
   29 (0,47%)
  4. 3 Jarosław Wojciech Baranowski
   26 (0,42%)
  5. 4 Damian Paweł Silarski
   49 (0,79%)
  6. 7 Joanna Małgorzata Kuczek
   21 (0,34%)
  7. 9 Marek Krzysztof Gruszka
   79 (1,28%)
  8. 6 Aleksandra Weronika Byrdy
   6 (0,10%)
  9. 8 Małgorzata Hereda
   46 (0,74%)

  Okręg 2

  Okręg wyborczy tworzą w całości jednostki pomocnicze: Osiedle „Centrum”, Osiedle „Lesisko”, Osiedle „Tomaszówka” i Osiedle „Południe”. Granice okręgu stanowią: granicę północną stanowi szlak kolejowy Oświęcim – Zebrzydowice od przecięcia z drogą krajową nr 1 do wschodniej granicy administracyjnej miasta; granica wschodnia biegnie wschodnią granicą administracyjną miasta w kierunku południowym do styku z południową granicą administracyjną miasta; granica południowa biegnie południową granicą administracyjną miasta w kierunku zachodnim do ul. Lipowskiej; granica zachodnia biegnie wzdłuż ul. Lipowskiej do przecięcia się z drogą krajową nr 1 i dalej tą drogą w kierunku północnym do przecięcia się z ul. Bukową i dalej przez południową część obszaru cmentarza i Pałacu Kotulińskich do skrzyżowania ul. Kruczej z ul. Mikołaja Kopernika i dalej tą ulicą do skrzyżowania z ul. Legionów i dalej ulicami: Mazańcowicką i Ligocką do granicy administracyjnej pomiędzy miastem a sołectwem Ligota i dalej tą granicą w kierunku północnym do ul. Księża Grobel i dalej ulicami: Księżą Groblą i Wodną ponownie do przecięcia się z drogą krajową nr 1 i tą drogą w kierunku północnym do przecięcia się ze szlakiem kolejowym Oświęcim – Zebrzydowice.

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  kandydatliczba głosów

  1. 3 Marek Stanisław Pieniążek
   139 (1,93%)
  2. 1 Wojciech Piotr Leśny
   817 (11,36%)
  3. 4 Paulina Martyna Piekutowska
   50 (0,70%)
  4. 2 Marek Kazimierz Pasierbek
   155 (2,16%)
  5. 5 Artur Ireneusz Pająk
   76 (1,06%)
  6. 8 Paulina Anna Paraluk
   46 (0,64%)
  7. 7 Jakub Tomasz Cholewa
   35 (0,49%)
  8. 6 Ewelina Paulina Ściga
   55 (0,76%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - BEZPARTYJNI - RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA

  kandydatliczba głosów

  1. 3 Krzysztof Piotr Szczypka
   579 (8,05%)
  2. 4 Paweł Józef Pawlik
   266 (3,70%)
  3. 9 Ewa Maria Domagała
   35 (0,49%)
  4. 10 Jan Leszek Bieroński
   62 (0,86%)
  5. 1 Radosław Hudziec
   837 (11,64%)
  6. 6 Barbara Agnieszka Tomaszewska
   92 (1,28%)
  7. 2 Stanisław Józef Kopeć
   263 (3,66%)
  8. 5 Łukasz Piotr Żurek
   221 (3,07%)
  9. 7 Martyna Małgorzata Gazda
   70 (0,97%)
  10. 8 Aneta Anna Budka
   68 (0,95%)

  KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA NOWA INICJATYWA

  kandydatliczba głosów

  1. 4 Iwona Stępień
   292 (4,06%)
  2. 2 Janusz Józef Uszok
   341 (4,74%)
  3. 3 Magdalena Barbara Kubik
   306 (4,25%)
  4. 5 Jacek Józef Cwetler
   519 (7,22%)
  5. 1 Bartłomiej Maksymilian Fajfer
   790 (10,98%)
  6. 6 Tomasz Andrzej Jarczok
   281 (3,91%)
  7. 8 Paweł Maciej Lubiński
   138 (1,92%)
  8. 10 Marcin Zbigniew Balon
   117 (1,63%)
  9. 7 Teresa Zajma
   77 (1,07%)
  10. 9 Katarzyna Łucja Majdak
   144 (2,00%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - TWÓJ SAMORZĄD NIEZALEŻNA KOALICJA OBYWATELSKA

  kandydatliczba głosów

  1. 1 Dariusz Henryk Czapiga
   170 (2,36%)
  2. 2 Paweł Tomasz Ryński
   33 (0,46%)
  3. 4 Dariusz Marian Mendrok
   6 (0,08%)
  4. 3 Maciej Mateusz Tobiasz
   34 (0,47%)
  5. 5 Dominika Joanna Pietrys
   25 (0,35%)
  6. 7 Michał Wojciech Czerwiński
   8 (0,11%)
  7. 6 Agnieszka Renata Gajdosz
   8 (0,11%)
  8. 9 Barbara Anna Kluba
   9 (0,13%)
  9. 8 Barbara Helena Przygoda
   11 (0,15%)
  10. 10 Dariusz Tomasz Mokwa
   17 (0,24%)

  Okręg 3

  Okręg wyborczy tworzą w całości jednostki pomocnicze: Osiedle „Czechowice Górne”, Sołectwo Ligota, Sołectwo Zabrzeg i Sołectwo Bronów. Granice okręgu stanowią: granica północna biegnie północną granicą administracyjną gminy do styku z granicą administracyjną miasta; granica wschodnia biegnie zachodnią granicą administracyjną miasta w kierunku południowym do ul. Ligockiej, a następnie wzdłuż tej ulicy do skrzyżowania z ul. Mazańcowicką i dalej tą ulicą do skrzyżowania z ul. Legionów, a następnie tą ulicą do skrzyżowania z ul. Mikołaja Kopernika i dalej tą ulicą do skrzyżowania z ul. Kruczą i dalej przez południową część cmentarza i Pałacu Kotulińskich do skrzyżowania ul. Bukowej z drogą krajową nr 1 i dalej tą drogą w kierunku południowym do przecięcia z ul. Lipowską i dalej tą ulicą do południowej granicy administracyjnej miasta; granicę południową stanowi południowa granica administracyjna miasta od ul. Lipowskiej w kierunku zachodnim i dalej południowa granica administracyjna gminy w kierunku zachodnim do styku z zachodnią granicą administracyjną gminy; granicę zachodnią stanowi zachodnia granica administracyjna gminy w kierunku północnym do styku z północną granicą administracyjną gminy.

  Pokaż więcej

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  kandydatliczba głosów

  1. 4 Barbara Katarzyna Raszka
   93 (1,69%)
  2. 5 Rafał Karol Danel
   68 (1,24%)
  3. 1 Mariusz Henryk Sekta
   238 (4,33%)
  4. 2 Paweł Arkadiusz Adamski
   116 (2,11%)
  5. 3 Damian Tadeusz Dudek
   90 (1,64%)
  6. 6 Marta Anna Wojaczek-Makuła
   20 (0,36%)
  7. 7 Mateusz Henryk Kozik
   59 (1,07%)
  8. 8 Sara Agnieszka Babij
   38 (0,69%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - BEZPARTYJNI - RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA

  kandydatliczba głosów

  1. 8 Jakub Michał Brzuska
   189 (3,44%)
  2. 2 Marek Karol Czyż
   268 (4,88%)
  3. 4 Aleksandra Bożena Czernin
   177 (3,22%)
  4. 3 Krystyna Małgorzata Zioberczyk
   282 (5,13%)
  5. 1 Stanisław Franciszek Wojciech
   273 (4,97%)
  6. 6 Patrycja Joanna Zemanek
   41 (0,75%)
  7. 5 Dariusz Krzysztof Rusek
   58 (1,06%)
  8. 7 Mariusz Piotr Falewski
   123 (2,24%)

  KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA NOWA INICJATYWA

  kandydatliczba głosów

  1. 1 Marian Marek Derlich
   454 (8,26%)
  2. 6 Monika Agnieszka Rąpel
   30 (0,55%)
  3. 4 Stanisław Antoni Słowik
   294 (5,35%)
  4. 3 Jerzy Bożek
   583 (10,61%)
  5. 2 Krzysztof Antoni Jarczok
   1 287 (23,41%)
  6. 8 Leszek Władysław Czopek
   408 (7,42%)
  7. 5 Ewa Ulryka Amarante
   133 (2,42%)
  8. 7 Agnieszka Sabina Mazur
   46 (0,84%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - TWÓJ SAMORZĄD NIEZALEŻNA KOALICJA OBYWATELSKA

  kandydatliczba głosów

  1. 7 Leszek Zbigniew Różycki
   2 (0,04%)
  2. 2 Tomasz Krzysztof Okręta
   12 (0,22%)
  3. 1 Mateusz Paweł Hereda
   33 (0,60%)
  4. 3 Sebastian Piotr Jonkisz
   24 (0,44%)
  5. 4 Barbara Maria Gwizdała
   6 (0,11%)
  6. 5 Stefania Jadwiga Ryńska
   14 (0,25%)
  7. 6 Alicja Maria Wójcik
   15 (0,27%)
  8. 8 Cezary Józef Czapiga
   23 (0,42%)