Pracodawcy w Polsce, ale też w regionie radomskim coraz częściej sięgają po zagranicznych pracowników. Zdecydowanie najpopularniejszą narodowością, która podejmuje u nas pracę są Ukraińcy.

Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod koniec grudnia 2017 roku było w Polsce 440 tysięcy cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych, a więc pracujących legalnie. Rok później, czyli 31 grudnia 2018 roku, jest ich już prawie 570 tysięcy. Przez 12 miesięcy do naszego kraju przybyło ich aż 129,5 tysiąca.

Pracownicy z Ukrainy

W Polsce legalnie pracują przedstawiciele ponad 170 nacji.

Co ciekawe, tylko część z nich zakłada własną działalność gospodarczą. W grudniu zgłoszeń do ubezpieczeń z tego tytułu było tylko niecałe 18 tysięcy. Nie jest zaskoczeniem, że największą grupą imigrantów pracujących w Polsce są Ukraińcy. Obecnie prawie 421 tysięcy obywateli tego państwa pracuje u nas legalnie. Ich również przybyło w ostatnim roku najwięcej, bo aż 104 tysięcy ze 129,5 tysięcy ogólnego przyrostu. W dalszej kolejności Białorusini (obecnie 34,1 tysięcy), Wietnamczycy (8,1 tysięcy) i Mołdawianie (7,7 tysięcy). Aż 27 procent pracujących obcokrajowców znajduje się właśnie w województwie mazowieckim (156,3 tysięcy). Struktura narodowości jest podobna jak w całym kraju. Najliczniejsi są Ukraińcy. 92,6 tysięcy cudzoziemców z tego państwa pracuje w naszym regionie. Względem ostatniego roku nastąpił wzrost o ponad 22 tysięcy. W dalszej kolejności Białorusini – 12,9 tysięcy, wzrost o 3,2 tys. Dalej Wietnamczycy – 6,6 tys., wzrost o około 350. Nie jest to grupa zróżnicowana etnicznie.

Daleki i bliski wschód

- Gdy zsumuje się 5 najliczniejszych nacji - w kolejności: Ukraina, Białoruś, Wietnam, Chiny, Indie - to okaże się, że obcokrajowcy pochodzący z tych państw stanowią aż 76 procent ogółu w województwie mazowieckim - mówi Piotr Olewiński, regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Na terenie, który obsługuje radomski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli w powiatach dawnego województwa radomskiego zarejestrowano w 2018 roku 6567 cudzoziemskich pracowników. 5344 z nich to przybysze z Ukrainy, 252 - z Białorusi, 215 z Bułgarii, 76 z Rosji, 68 z Mołdawii, 63 z Serbii i Czarnogóry. We wszystkich kategoriach narodowościowych w ciągu roku wzrosła liczba osób, które podjęły legalną pracę w regionie. Trudno oszacować skalę zatrudniania cudzoziemców na czarno, ale jest ona z pewnością duża. Świadczy o tym liczba oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca - wiele razy przekraczająca liczbę osób płacących składkę ZUS.


Effect i Boyfriend zagrali w Explosion! Zobacz zdjęcia!Alan z Warsaw Shore na imprezie w Explosion. Zobacz zdjęcia!POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:

Flesz - Uwaga kierowcy! Są nowe znaki drogowe