Renta socjalna wyjątkowej wysokości już od września. 1524 złote brutto - właśnie taka kwota trafi do każdej osoby, której takie świadczenie przysługuje. Skąd wzięła się podwyżka? Od września 2018 roku weszły przepisy zrównujące rentę socjalną z najniższą rentą inwalidzką. Prawo obowiązuje z mocą wsteczną od 1 czerwca. W związku z tym osoby uprawnione dostaną świadczenie nowej wysokości, oraz wyrównanie za trzy poprzednie miesiące.

W maju parlamentarzyści zajęli się ustawą podwyższającą rentę socjalną z 865,03 do 1029,80. Oznacza to wzrost do stu procent kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Przepisy weszły w życie 1 września 2018, jednak obowiązują z mocą wsteczną od 1 czerwca. Dlatego też renta socjalna będzie wypłacana w kwocie podwyższonej, powiększonej jeszcze o trzymiesięczne wyrównanie.

Ile wyniesie wyrównanie? Dla osoby, która miała wypłacaną rentę, wyrównanie wyniesie 494,31 złotych. Kwota, która trafi na konto osób, którym przysługuje renta socjalna wyniesie 1524 złote brutto.

Renta socjalna należy się osobie pełnoletniej, która jest całkowicie niezdolne do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18 roku życia, albo podczas nauki w szkole lub podczas studiów, przed ukończeniem 25. roku życia, bądź też w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Renta socjalna jest po to, by kompensować brak możliwości nabycia uprawnień należnych z systemu ubezpieczenia społecznego. Przeznaczona jest dla osób, które nie są w stanie osiągnać samodzielności życiowej, będąc dorosłymi zamieszkują z rodzicami, albo przebywają wiele lat w instytucjach opieki, na przykład domach pomocy społecznej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podaje, że w czerwcu tego roku rentę socjalną pobierało ponad 280 tysięcy osób. Świadczenie to pochodzi w całosci z budżetu państwa. Nowe przepisy obciążą tegoroczny budżet o dodatkowe 315 milionów złotych. W następnych latach będzie to 540 milionów złotych rocznie.

Zobacz także:
Klimat w kraju się zmieni. Zagrożenia dla Polski i świata

Źródło:vivi24