Rewolucja w cenach i przepisach. Zobacz, co zmienia się w przepisach

/sc, ika, wak, staw, tami, esw, MS/
Przedstawiamy najważniejsze zmiany dotyczące biznesu.
Przedstawiamy najważniejsze zmiany dotyczące biznesu.
Duże zmiany w przepisach dla przedsiębiorców, emerytów, kierowców i studentów. Droższy prąd, paliwo, mieszkania – to wszystko odczujemy na własnej skórze w bieżącym roku. Co nas jeszcze czeka w 2011 roku?

 

Najpowszechniejszą zmianą, którą odczujemy wszyscy jest podwyżka stawek podatku VAT, naliczanego od towarów i usług. Przepisy wprowadzane były do ostat-nich dni starego roku w absurdalnym tempie. Na jakie nowe paragrafy musimy być gotowi?

 

BIZNES

 

Jedno okienko, ale internetowe

Od lipca zamiast w jednym okienku w urzędzie gminy, co od lat okazuje się fikcją, firmę można będzie zarejestrować za jednym podejściem przez Internet. Potem system sam roześle dane przedsiębiorcy do ZUS, urzędu skarbowego, statystycznego czy inspekcji sanitarnej. Takie udogodnienie przewiduje nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przygotowana przez Ministerstwo Gospodarki. Aby zostać przedsiębiorcą, wystarczy wypełnienie tylko jednego formula-rza. Rejestracja odbywać się będzie poprzez system Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przez Inter-net przedsiębiorca dowie się też o formalnościach, koncesjach, zezwoleniach i tym podobnych.

 

Wyższe składki na ZUS dla zakładających firmę

Dla tych, którzy zakładają firmę, państwo przewidziało dwuletnie ulgi w obciążeniu składkami na ZUS. Nie płacą też składki do Funduszu Pracy. Do tej pory cały koszt dla debiutu-jącego wynosił 350,43 złote (razem z ubezpieczeniem zdrowotnym). Od stycznia płaci się około 363 złotych, bo rośnie płaca minimalna, a od niej zależą inne składowe opłaty.

 

Duża strata dla najmniejszych firm. Koniec odliczeń VAT-u od kosztów paliwa

W zmienionej ustawie o podatku od towarów i usług oraz ustawie o transporcie drogowym są bardzo ważne zapisy dla przedsiębiorców, bo dotyczą między innymi:

1) odliczenia VAT-u przy zakupie aut z kratką

2) odliczenia VAT-u od paliwa kupowanego do aut wyko-rzystywanych w prowadzeniu firmy

 

Od nowego roku zlikwidowane zostały odliczenia w obu powyższych przypadkach. Auta z kratką są traktowane podatkowo tak samo, jak inne. Ustawa zakłada, że do 2013 roku bę-dzie można odliczyć tylko do 60 procent VAT, ale nie więcej niż 6 tysięcy złotych. Ale, czy pełne odliczenie wróci po 2013 roku, to zagadka. Według zmienionej ustawy nie można też odliczać VAT-u od zakupionego paliwa na cele prowadzenia działalności biznesowej.

 

Średnio przedsiębiorca (według wyliczeń Money.pl) traci nawet 1,7 tysiąca złotych rocznie na samym podatku VAT od paliwa. Taka kwota w budżecie firmy to może być koszt chociażby ubezpieczenia. Poza tym dodatkowe 8 tysięcy złotych przedsiębiorca traci przy zakupie samochodu z kratką. Nowe przepisy dotyczą blisko 1,8 miliona przedsiębiorców, bo tyle firm działa w kraju. Wprawdzie jest możliwość odliczenia kosztów paliwa od dochodu opodatkowanego PIT-em dla osób fizycznych lub CIT-em - dla prawnych, ale to mała rekompensata.

 

Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar wyliczył, że przedsiębiorca średnio rocznie pokonuje służbowym autem 25 tysięcy kilometrów. Do ubiegłego roku miesięcznie na odliczeniu VAT-u od paliwa oszczędzał od 100 do ponad 200 złotych. Po zmianach ustawy zostaje mu o 140 złotych mniej.

EMERYTURY, RENTY I ZASIŁKI

Waloryzacja emerytur i rent

Na razie nie wiadomo, jaka będzie waloryzacja - jak zaw-sze procentowym wskaźnikiem czy po nowemu - jednakową kwotą dla wszystkich. Nowa propozycja polega na tym, aby za-łożoną w budżecie na 2011 roku kwotę na waloryzację emerytur i rent 3,5 miliarda złotych podzielić równo między wszystkich emerytów i rencistów. Średnio byłoby to na głowę po około 40 złotych i tyle dostałby emeryt czy rencista otrzymujący 900 złotych, jak i emeryt z 3 tysiącami złotych. Gdyby została waloryzacja wskaźnikiem, to w projekcie budżetu na 2011 rok rząd przyjął, że wskaźnik ten wyniesie 2,7 procent. Wtedy najniższa emerytura 706,29 złotych wzrosłaby o 19,06 złotych, do 725,35 złotych, a wynosząca 1 tysiąc złotych - do 1027 złotych. Każdy emeryt może sam wyliczyć, ile więcej pieniędzy dostanie, mnożąc obecnie otrzymywane świadczenie przez 102,7 procent. O ten sam wskaźnik wzrosłyby wszystkie świadczenia i dodatki do emerytur oraz renty inwalidzkie, ro-dzinne i socjalne.

 

Zasiłki jednakowe bez względu na wiek

 

Znowelizowana ustawa o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa przewiduje, że wszyscy ubezpieczeni bez względu na wiek, w razie choroby trwającej do 33 dni, w czasie pobytu w szpitalu otrzymywać bę-dą wynagrodzenie chorobowe równe 80 procentom pensji brut-to. Jeśli chorują dalej, za czas pobytu w szpitalu dostaną taki sam zasiłek chorobowy z ZUS. Od 34. dnia choroby będzie to 70 procent pensji brutto.

 

Niższy zasiłek pogrzebowy

 

Od 1 marca 2011 roku zasiłek pogrzebowy wynosić będzie 4 tysiące złotych. Dostaną go osoby, które faktycznie pokryły koszty pogrzebu, ale mogą to być nie tylko krewni, również gmina czy dom pomocy społecznej. Wnioski nadal składać na-leży do ZUS, dołączając odpis aktu zgonu i oryginały rachun-ków za pogrzeb. Taki sam zasiłek w wysokości 4 tysięcy złotych dostawać będą rodziny w przypadku zgonu pracowników wszystkich służb mundurowych.

 

KOMUNIKACJA

Opłaty za autostrady i drogi

 

Już od stycznia podwyższone zostają opłaty za korzysta-nie z autostrad, zarówno A1, A2, jak też A4. A w przypadku au-tostrady A2 będzie to więcej o 1 złotych za każdy z trzech od-cinków. Natomiast od połowy 2011 roku na autostradach i nie-których drogach szybkiego ruchu zostanie wprowadzony elektroniczny system poboru opłat. Na razie dotyczył on będzie po-jazdów ciężarowych i autobusów. Prawdopodobnie także w 2011 roku zostaną wprowadzone opłaty dla samochodów oso-bowych na A2 od Strykowa do Konina i na A4 od Gliwic do Wrocławia.

Ceny paliw

Kurs złotego wobec dolara, a głównie wyższy podatek VAT wpływa na podwyżkę cen benzyn i oleju napędowego. W konsekwencji jego cena wzrośnie powyżej 5 złotych (tak było już w ostatnich dniach grudnia ubiegłego roku w niektórych miastach kraju) w przypadku benzyny Pb 95 i 4,8 złotych oleju napędowego.

Prędkości i mandaty

Od stycznia 2011 roku zmieniają się niektóre przepisy w zakresie ruchu drogowego. I tak o 10 kilometrów na godzinę zwiększono dozwolone prędkości na autostradach i drogach szybkiego ruchu. Większe uprawnienia dostała też Inspekcja Transportu Drogowego. Może ona na przykład pod pewnymi warunkami kontrolować samochody osobowe. Natomiast od lip-ca ma zacząć funkcjonować powszechny system radarowy. Radary zostaną podporządkowane ITD, nie będzie tak zwanych atrap, a zdjęcie z mandatem otrzymamy w ciągu kilku dni od popełnienia wykroczenia.

Kurs prawa jazdy

Jeśli nie zadziała siła konkurencji, to podrożeją kursy na prawo jazdy, wzrosła bowiem stawka podatku VAT na te usługi z 22 procent na 23 procent. Szkoły już narzekają na spadek liczby kursantów. Zobaczymy, jak zareagują na wyższe opodat-kowanie.

Nietrzeźwy rowerzysta nie straci prawa jazdy

Po nowelizacji kodeksu karnego, zniesiono nakaz obo-wiązkowego pozbawiania przez sądy prawa jazdy nietrzeźwych rowerzystów. Zmiana ta wynika z orzeczenia Trybunału Konsty-tucyjnego. Poprzednio rowerzyści przyłapani na jeździe po pija-ku, karani byli podwójnie - zakazem jazdy rowerem oraz odbie-raniem prawa jazdy na samochód. Nietrzeźwi kierowcy tracą prawo jazdy, ale rowerem mogą jeździć i tę właśnie nierówność prawną TK nakazał usunąć. Teraz sąd w każdym indywidual-nym przypadku będzie orzekał, czy nietrzeźwemu rowerzyście odebrać także czy nie prawo jazdy na samochód.

MIESZKANIA I NIERUCHOMOŚCI

Wyższy VAT na mieszkania

Od 1 stycznia 2011 ceny nieruchomości zrosną od kilku do nawet kilkuset tysięcy złotych! VAT na mieszkania został podwyższony z dwóch powodów:

* stosowana dotąd stawka 7 procent na mieszkania zosta-nie podwyższona do 8 procent. Rząd nie wyklucza ponadto podwyżek o kolejny punkt procentowy w lipcu i ponownie za rok. Docelowo więc stawka VAT mogłaby wzrosnąć nawet do 10 procent!

* fiskus stosuje podstawową stawkę podatku wobec każ-dego metra ponad powierzchnię 150 metrów kwadratowych. Oznacza to wzrost z dotychczasowego poziomu 7 procent do 23 procent od 1 stycznia 2011 roku. Zmiany te dotyczą jedynie rynku pierwotnego.

Koniec taniego kredytu mieszkaniowego

 

Ministerstwo Infrastruktury planuje zmiany w programie kredytowym „Rodzina na swoim”. Od 1 kwietnia 2011 roku kre-dyty z dopłatą Skarbu Państwa dostać będą mogły tylko rodzi-ny, w których oboje małżonkowie mają mniej niż 35 lat. Tyle samo lat będą musiały mieć osoby samotne, które, co jest no-wością, też będą mogły się starać o kredyty z dopłatą, ale tylko przy kupnie mieszkania do 50 metrów kwadratowych. Dopłata obejmie 30 metrów kwadratowych lokalu. Od 1 lipca 2011 roku pomocą kredytową objęte mają być już tylko mieszkania kupo-wane na rynku pierwotnym, czyli od deweloperów. Wnioski kre-dytowe będą przyjmowane tylko do 31 grudnia 2011 roku. Pro-gram całkowicie ma wygasnąć z końcem 2012 roku.

Podwójna hipoteka na mieszkanie od dewelopera

Od lutego będzie trudniej dostać kredyt na nowe mieszka-nie od dewelopera. Wszystko przez pomysł Ministerstwa Spra-wiedliwości, które planuje umożliwić bankom obciążanie takich lokali podwójną hipoteką.

W tej chwili, kupując mieszkanie od dewelopera można bez problemu dostać na nie kredyt. Nawet jeśli na budowę bloku sprzedawca zaciągnął kredyt hipoteczny, bank który pożyczył mu pieniądze, budynek nie jest wpisywany do ksiąg wie-czystych.

Ministerstwo Sprawiedliwości chce to jednak zmienić. Zgodnie z nowelizacją ustawy o hipotekach i księgach wieczys-tych, od 20 lutego 2011 roku każdy lokal ma być obciążany nie tylko hipoteką właściciela mieszkania, ale także inwestora, który nam je sprzedał.

 

PODATKI I PIENIĄDZE

Wyższe ulgi dla studentów i niewidomych

 

Od nowego roku studenci do 26 roku życia korzystają z 51-procentowej ulgi przy kupnie biletów kolejowych i autobuso-wych, miesięcznych i jednorazowych. W przypadku kolei ulga dotyczy wszystkich rodzajów pociągów, w przypadku autobu-sów - zwykłych i przyspieszonych.

 

Niewidomi, którzy nie są zdolni do samodzielnej egzysten-cji, dostali 93-procentową ulgę na bilety jednorazowe i mie-sięczne na autobusy i pociągi osobowe. Na bilety miesięczne na pociągi pospieszne i ekspresowe maja 51 procent zniżki. Dotychczas płacili 100 procent.

 

Podrożeją papierosy

 

Ponieważ w ustawie o podatku akcyzowym w 2011 roku wprowadzono wyższą o 4 procent akcyzę na papierosy, tytoń luzem i cygara używki te zdrożały. Średnia cena paczki papierosów wzrosła o 33 grosze.

Nieco wyższy abonament RTV

 

Od nowego roku opłata miesięczna za radio wzrosła o 5 groszy, a za radio i telewizor o 15 groszy. Miesięczna opłata za oba odbiorniki wynosi teraz 17,15 złotych, a roczna 188,30 zło-tych. Abonamentu nie muszą płacić osoby, które ukończyły 60 lat i mają emeryturę nie przekraczającą 50 procent miesięczne-go wynagrodzenia w gospodarce w poprzednim roku, a także: osoby po ukończeniu 75 lat, inwalidzi I i II grupy, z orzeczoną znaczną niepełnosprawnością, rolnicy z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, osoby otrzy-mujące świadczenie pielęgnacyjne, bezrobotni, osoby otrzymu-jące zasiłki z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne, zasiłki lub świadczenia przedemerytalne, niewidomi, osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, osoby uznane za inwalidów w wyniku skutków przy-musowej pracy w kopalniach i batalionach budowlanych lub w wyniku represji wojennych i powojennych, członkowie rodzin zmarłych inwalidów i kombatantów.

 

Energia idzie w górę

 

W najbliższych dniach zdrożeje także prąd, choć mniej niż planowali dostawcy. Na proponowane przez nich podwyżki o 9-15 procent nie zgodził się Urząd Regulacji Energetyki. Zaakceptował on natomiast podwyższenie cen o 6 do 8,5 procent.

 

Wyższe stawki podatku VAT

 

Początek roku oznacza zmiany w stawkach VAT, czyli po-datku od towarów i usług, który jest wliczony w cenę wszystkie-go, co kupujemy. Obowiązujące do końca roku minionego stawki 3, 7 i 22 procent zastąpiły nowe.

 

Stawka 3 procent, obniżona za zgodą Unii Europejskiej, obejmująca żywność nieprzetworzoną, jest teraz wyższa i wy-nosi 5 procent. Obejmie ona takie produkty, jak mleko i wyroby mleczarskie, kawa, zboża, pieczywo świeże i chrupkie, maka-rony i wyroby mączne, kuskus, drób mięso, ryby, skorupiaki i mięczaki, owoce, soki i napoje bezalkoholowe, orzechy laskowe i włoskie, większość przypraw, oleje i tłuszcze zwierzęce czy warzywa, a także książki drukowane i na nośnikach elektronicznych oraz czasopisma specjalistyczne.

 

Stawka 7 procent VAT została podniesiona do 8 procent i obejmuje między innymi niektóre leki, media, usługi gastrono-miczne, odzież dla niemowląt, pieluchy, obuwie dziecięce oraz słodkie wypieki cukiernicze, owoce cytrusowe. Dotychczasowa stawka 22 procent została podwyższona do 23 procent i obej-muje paliwa, większość usług i produktów nieżywnościowych.

 

Wejście w życie nowych przepisów sprawiło, że zmieniła się także klasyfikacja poszczególnych produktów i usług przy-porządkowanych do nowych stawek. Najwięcej zawirowań do-tyczy produktów żywnościowych, bo stawka VAT na przykład na soki, pieczywo, jogurty, żółte sery lub wędliny została obni-żona z 7 do 5 procent, więc produkty te teoretycznie powinny stanieć.

 

Jednak bardziej prawdopodobnym efektem zmian stawek VAT oraz podwyżek cen energii i paliw może być podniesienie cen wielu produktów i usług, których potrzebujemy na co dzień. Producenci mogą wykorzystać moment zmiany stawek VAT aby podnieść ceny. Pewne jest jedno – na początku ceny mogą się zmieniać z dnia na dzień, bo większość, szczególnie mniejszych przedsiębiorców będzie czekało na zmiany u konkurencji.

 

Inaczej na zmiany reagują przedsiębiorstwa, które oferują własne usługi, jak na przykład telefonie komórkowe. One już w zeszłym roku zapowiedziały, że biorą podwyżkę VAT-u na siebie. To samo dotyczy usług bankowych.

 

Co ważne, instytucje i firmy, które świadczą masowe usłu-gi, na przykład dostawcy energii czy usług telekomunikacyjnych zostały zwolnione z obowiązku zawiadamiania każdego klienta o wzroście stawek VAT, co wiązało by się dla nich z poniesieniem ogromnych kosztów na wysłanie korespondencji.

 

Rosną mandaty skarbówki

 

Najwyższa kara za wykroczenie skarbowe wynosi od stycznia 2772 złote, a w ubiegłym roku to było 2634 złote. Wzrost ten jest skutkiem wyższej płacy minimalnej. Mandat wymierzany jest za wykroczenie skarbowe, na przykład niewpłacenie w terminie podatku lub niezłożenie w terminie deklaracji podatkowej.

 

PRACA

 

Wyższa płaca minimalna

Od 1 stycznia płaca minimalna wynosi 1386 złotych, co spowodowało wzrost innych naliczanych od niej wypłat, na przykład maksymalnej odprawy za zwolnienie pracownika z powodu likwidacji firmy lub stanowiska (15-krotność minimalnej pensji, czyli 20.790 złotych), zasiłku i wynagrodzenia chorobo-wego, zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego, dodatku za pracę nocną, wynagrodzenia za postój, odszkodowania za mobbing w pracy, składek na ZUS osób przebywających na urlopach wychowawczych, minimalnego wynagrodzenia dla osób rozpoczynających pierwszą pracę (80 procent minimalnej pensji).

 

Trzech Króli dniem wolnym

6 stycznia przypada święto Trzech Króli i ten dzień jest w tym roku wolny od pracy. Wynika to z nowelizacji kodeksu pra-cy, która przewiduje także, że nie będzie już można odbierać wolnego za święta przypadające w sobotę. W 2011 roku przy-pada tylko jedno takie święto, w Nowy Rok. Jeśli pracownik weźmie urlop 2 maja lub 24 czerwca, będzie miał czterodniowy weekend.

 

Oddawanie wolnego

Pracodawcy nie muszą już oddawać wolnego w innym terminie, jeśli święto wypada w dzień wolny z tytułu pięciodnio-wego tygodnia pracy. Prawnicy już wskazują słabość tej zmiany. Sejm przegłosował 25 listopada 2010 roku likwidację zasa-dy, według której każde święto państwowe obniża wymiar cza-su pracy do przepracowania w danym miesiącu.

 

Do końca roku obowiązywała zasada, że każde święto państwowe obniża wymiar czasu pracy do przepracowania w danym miesiącu – chyba, że przypada ono w niedzielę (ale już nie na przykład w wolną sobotę). Dlatego jeśli święto przypada-ło w dniu wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy (najczęściej jest nim wolna sobota), pracownikowi trzeba było od-dać za to święto inny dzień wolny w danym okresie rozliczeniowym.

 

Od 1 stycznia 2011 roku uległo to zmianie. Święto wypadające w dniu wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy już nie obniża wymiaru czasu pracy, a zatem nie trzeba będzie oddawać za nie dodatkowego dnia pracy.

 

To z kolei pociąga za sobą jeszcze poważniejsze skutki. W zależności bowiem od tego, jaki dzień został wskazany w za-kładzie jako wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy (a nie musi to być sobota), pracownik będzie miał dodatkowy dzień świąteczny lub też nie.

 

Z tego powodu ta zmiana budzi spore kontrowersje zarów-no wśród związków zawodowych, jak i opinii publicznej.

 

Emeryci muszą zrezygnować z pracy

Pracownicy, którzy przechodzą na emeryturę, muszą w tym roku wybrać – pensję lub świadczenie emerytalne. Każdy, kto będzie chciał korzystać z emerytury, musi zwolnić się u pra-codawcy choćby na jeden dzień. Jeśli ktoś pracuje i miał emeryturę do 31 grudnia 2010 roku, musi do końca września 2011 roku rozwiązać umowę, jeśli woli pobierać emeryturę. W przeciwnym razie ZUS zawiesi wypłatę od października 2011 roku.

 

- To jasny komunikat dla pracującego Polaka: osiągasz powszechny wiek emerytalny - musisz się zwolnić – mówi Mag-dalena Janczewska, ekspert do spraw społeczno-gospodarczych Pracodawców RP.

 

Wprawdzie, jak podkreśla ekspert, po nabyciu prawa do świadczenia nic nie stoi na przeszkodzie, aby emeryt ponownie podjął aktywność zawodową, ale w praktyce może nie być to już takie łatwe. – Wielu z tych kilkudziesięciu tysięcy emerytów już nigdy nie wróci na rynek pracy. Część z nich straci po prostu zapał do pracy, dodatkowo nie można też zapominać, że ich były pracodawca przecież nie ma wcale obowiązku ich ponownie zatrudnić. To kuriozalne rozwiązanie, zamiast więc zachęcać Polaków do jak najdłuższej aktywności zawodowej, de facto ich z tego rynku pracy wypycha – dodaje Janczewska.

 

29 grudnia prezydent Bronisław Komorowski zaczął zapo-wiadać zmianę tego przepisu, chociaż sam ją podpisał.

Gdy zaczynasz pracę

 

Tylko do 10 stycznia 2011 roku osoby, które rozpoczęły pierwszą pracę mają czas na wybór tak zwanego drugiego fila-ru, w którym gromadzona będzie ich przyszła emerytura.

 

Zasada ta dotyczy osób urodzonych po 31 grudnia 1968 roku. Po podjęciu pracy i zgłoszeniu do ubezpieczenia emery-talnego, powinny one w ciągu siedmiu dni od podpisania umo-wy z pracodawcą, przystąpić do jednego z 14 otwartych fundu-szy emerytalnych (OFE). ZUS przypomina, że jeśli tego nie zrobią, zostaną przydzielone do funduszu losowo. Odbywa się to zawsze dwa razy w roku, ostatniego dnia roboczego stycznia i lipca. W praktyce już 11 stycznia ZUS zamknie listę osób, któ-re nie wybrały same funduszu i dlatego zostaną wylosowane. Można będzie trafić do AEGON-u, Allianzu, Amplico, Axy, Ge-nerali lub Pocztylionu. Warto samemu zdecydować się na fundusz i wybrać taki, który zagwarantuje nam najwyższe korzyści z odprowadzanych składek. Po losowaniu ZUS poinformuje nas w którym funduszu się znaleźliśmy, a fundusz przyśle umowę do podpisania. Jeśli losowanie nie przypadnie nam do gustu i będziemy chcieli zmienić fundusz, możemy to zrobić, tyle że za opłatą (160 złotych w pierwszym roku, 80 złotych przy stażu do dwóch lat). Dopiero po dwóch latach zmiana OFE jest bezpłatna.

 

Popracują dłużej i bez dopłat

 

Od 1 stycznia 2011 roku niepełnosprawni pracują o godzi-nę dłużej, czyli 8 godzin dziennie i 40 godzin w tygodniu. Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pracują godzinę krócej tylko na podstawie wskazania lekarza. Od 1 marca osoby z lekką lub umiarkowaną niepełnosprawno-ścią nie będą otrzymywać dofinansowania do pensji. Mogą się więc spodziewać zmiany warunków o pracę w zatrudniających je zakładach pracy chronionej. Z kolei od 1 czerwca obniżona zostanie refundacja składki na ZUS niepełnosprawnym przed-siębiorcom. Zwrot z PFRON 100 procent dostaną tylko osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, te z umiarkowa-nym stopniem - 60 procent, a ze stopniem lekkim 30 procent.

 

ZDROWIE

 

Nowe zasady wydawania karty EKUZ

Zmianie uległy także zasady wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ. Okres ważności karty będzie teraz liczony od dnia złożenia wniosku o wydanie karty w Narodowym Funduszu Zdrowia, a nie jak dotychczas od mo-mentu jej otrzymania. Wniosek o wydanie karty EKUZ będzie można złożyć osobiści w dowolnym oddziale wojewódzkim NFZ albo za pośrednictwem poczty e-mail. Kartę trzeba odebrać osobiście.

 

Kolejne zmiany dotyczą okresu ważności karty. Do tej pory przyznawana była pracownikom i osobom prowadzącym własną działalność na okres 3 miesięcy, bezrobotnym na 30 dni, emerytom na 5 lat a rencistom na okres przyznanego świadczenia, ale nie dłużej niż na 5 lat.

 

Według nowych zasad osoby zatrudnione, prowadzące rolniczą i pozarolniczą działalność gospodarczą, renciści, stu-denci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię oraz członkowie rodziny ubezpieczonego otrzymają kartę na 6 miesięcy, bezrobotni na 2 miesiące, a emeryci na 5 lat, nato-miast dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą się starać o kartę na okres maksymalnie 6 miesięcy. Na 6 miesięcy kartę EKUZ otrzymają także kobiety w okresie ciąży i porodu,

 

 

 

Strefa Biznesu: Wypalenie zawodowe coraz większym wyzwaniem dla firm

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na echodnia.eu Echo Dnia
Dodaj ogłoszenie