Nagroda za INSIGNIUM – modułowy system klasy ERP wspomagający zarządzanie firmą Infover to największa na świętokrzyskim rynku firma infor-matyczna. Ma na koncie wiele spektakularnych sukcesów, jak pierwszy w Polsce terminal do sprzedaży doładowań do telefo-nów komórkowych czy platforma do dystrybucji e-booków eC-licto.

Kielecka firma Infover jest producentem oprogramowania oraz integratorem rozwiązań informatycznych, obecnym na pol-skim rynku od 2001 roku. Oferuje kompleksowe rozwiązania w dziedzinie informatyki: oprogramowanie dedykowane, oprogra-mowanie klasy ERP, markowy sprzęt komputerowy, projekto-wanie i montaż urządzeń elektronicznych oraz usługi: doradcze, integracyjne, outsourcing i serwis.

Firma jeszcze jako pion informatyki Kolportera stworzyła pierwszą wersję oprogramowania do obsługi dystrybucji prasy.

Rozpoczęła również prace nad nowoczesnym oprogramowa-niem klasy ERP, dedykowanym firmom handlowym i usługo-wym, obecnie sygnowanym marką Insignum. To autorskie oprogramowanie powstało w odpowiedzi na stale zmieniające się potrzeby przedsiębiorstw.

Współpracuje z wieloma dużymi firmami, przygotowując dla nich projekty od początku do końca. Oprócz Kolportera, jednym z naszych największych klientów jest Grupa PSB, świętokrzyska firma posiadająca składy i sklepy budowlane w całej Polsce oraz Megastore, firma sprzedająca w Internecie materiały budowlane, narzędzia do domu i dla firm. Na koncie ma wiele dużych osiągnięć w dziedzinie informatyki. Ostatnio w ramach programu cyfryzacji telewizji naziemnej Polski, obsługiwała call center tego gigantycznego przedsięwzięcia. W kieleckim biurze w związku z cyfryzacją, czyli przechodzeniem telewizji z sygnału analogowego na cyfrowy, wsparciem technicznym i informacjami służyli konsultanci Infovera.

Wśród firm IT awansowała o 14 pozycji w najnowszym ze-stawieniu Computerworld Top 200 największych polskich firm działających na rynku teleinformatycznym w roku 2012. W głównym rankingu Computerworld Infover znalazł się na 85 miejscu, ale już w kategorii „Firmy o największym zysku netto” został sklasyfikowany na 29 pozycji. To samo miejsce zajął w kategorii „Najwięksi dostawcy sprzętu”. W zestawieniu firm in-formatycznych, które osiągnęły największy przyrost przychodów w 2012 roku, znalazł się na 53 miejscu. Infover, największa firma informatyczna regionu świętokrzyskiego, został uwzględniony we wszystkich innych kategoriach tego prestiżowego rankingu.

Kapituła nagrody Skrzydła 2013 przyznała statuetkę za INSIGNIUM – modułowy system klasy ERP wspomagający zarządzanie firmą.
INSIGNUM jest modułowym systemem wspomagającym zarządzanie dowolnej wielkości firmą handlową, handlowo-usługową, handlowo-produkcyjną lub prowadzącą inny rodzaj działalności. To niezwykle przyjazne dla użytkownika i nieza-wodne oprogramowanie autorstwa firmy Infover. Najlepszą re-komendację dla niego stanowi kilka tysięcy zadowolonych użytkowników na terenie całego kraju. Moduły systemu IN-SIGNUM mogą pracować samodzielnie lub jako rozwiązanie w pełni zintegrowane.