1. Echo Dnia
  2. Komunikaty
  3. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku...
Wróć do listy komunikatów

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku informuje

- o przystąpieniu do sporządzenia projektów Planów Urządzenia Lasu (PUL) dla Nadleśnictw: Człuchów, Niedźwiady;

- o możliwości zapoznania się z założeniami do projektów PUL ww. nadleśnictw, po ich publikacji w BIP RDLP w Szczecinku w lipcu br.

Wszelkie uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie należy przekazywać w formie pisemnej do RDLP, w okresie 21 dni od publikacji założeń do projektów PUL