1. Echo Dnia
  2. Komunikaty
  3. Informacja
Wróć do listy komunikatów

Informacja

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) informuje że w dniu 2 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu oraz na stronie internetowej ,,www.skalbmierz.eobip.pl” i ,,www.skalbmierz.eu” został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w miejscowości Drożejowice i Kobylniki stanowiących własność Gminy Skalbmierz przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu, pok. Nr 3 lub telefonicznie pod nr. tel. (041) 3529085 w. 213