1. Echo Dnia
  2. Komunikaty
  3. Informacja
Wróć do listy komunikatów

Informacja

Busko-Zdrój, 16.04.2021 roku

Znak:GKNR.6840.14.2021

 

Informacja

 

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój, zamieszczone są wykazy nieruchomości komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia, najmu, użyczenia i sprzedaży.

                                                                                                                                      

Wykazy wywieszone są od dnia 16.04.2021r. do dnia  08.05.2021r.