1. Echo Dnia
  2. Komunikaty
  3. Informacja Burmistrza Ożarowa
Wróć do listy komunikatów

Informacja Burmistrza Ożarowa

BURMISTRZ OŻAROWA

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm./

informuje

o wywieszeniu w dniach od 30.03.2021 r. do 20.04.2021 r. wykazu nieruchomości rolnych położonych w Biedrzychowie przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ożarowie, tablicy ogłoszeń sołectwa Biedrzychów, jak również zamieszczony na stronie internetowej urzędu www.ozarow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ozarow.pl celem podania do publicznej wiadomości.

Szczegółowych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Ożarowie ul. Stodolna 1, II piętro, pokój numer 27.