1. Echo Dnia
  2. Komunikaty
  3. Licytacja- prawo własności gruntu. Nieruchomość położona w...
Wróć do listy komunikatów

Licytacja- prawo własności gruntu. Nieruchomość położona w Grylewie gm. Wągrowie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Łukasz Polimirski na podstawie art.953 § 1 pkt.5 oraz art.955 § 3 k.p.c. zawiadamia, że w dniu 16 października 2018r. o g.08.30 w sali nr 4 Sądu Rejonowego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 18 odbędzie się

P I E R W S Z A LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność dłużnika: Park Przemysłowo-Usługowy Inkubator Przedsiębiorczości Spółka z o.o. w Pile Na przedmiot licytacji składa się prawo własności gruntu. Nieruchomość położona jest w Grylewie gm. Wągrowie, zapisana w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu pod numerem PO1B/00041293/9 i składa się z działki gruntu nr 54/6 o pow. 0,7008ha. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 20.218,00zł, Cena wywołania wynosi: 15.163,50zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 2.021,80zł najpóźniejw dniu poprzedzającym przetarg. Rękojma powinna być złożona w gotówce, albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można także uiścić na konto komornika sądowego w PKO Bank Polski S.A. Oddział w Wągrowcu nr 61102039030000140200278812. W przypadku sprzedaży nieruchomości o charakterze rolnym mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 ze zm. Oglądanie w/w nieruchomości odbędzie się 02 października 2018r. r. o godz. 9.00.