1. Echo Dnia
  2. Komunikaty
  3. NIERUCHOMOŚĆ DO NAJMU SZCZECIN. AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO
Wróć do listy komunikatów

NIERUCHOMOŚĆ DO NAJMU SZCZECIN. AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Dyrektor Agencji Mienia Wojskowego

Oddziału Regionalnego w Szczecinie

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Szczecinie przy ul. Potulickiej 2 i Księcia Sambora 4, wywieszony został wykaz lokalu użytkowego U3 o pow. 234,09 m2, zlokalizowanego w budynku niemieszkalnym AMW, położonym w Szczecinie przy ul. Sowińskiego 22 (dz. nr 2/23 o pow. 0,5756 ha, obr.1049, Śródmieście 49. KW SZ1S/00130871/8) przeznaczonego do najmu w drodze bezprzetargowej.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 91 447 2037 lub 697 080 490.

Podstawa prawna: art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r poz. 1899).