1. Echo Dnia
  2. Komunikaty
  3. Ogłoszenie Wójta Gminy Bejsce
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie Wójta Gminy Bejsce

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ) informuje, że w dniach od 12 sierpnia 2019 roku do dnia 1 września 2019 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Bejscach będzie wywieszony wykaz części nieruchomości zabudowanej położonej w Czyżowicach oraz część pomieszczenia o powierzchni 16 m2 w budynku w Brończycach przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Budownictwa, Inwestycji, Drogownictwa i Rolnictwa pok. nr 9 oraz pod nr tel. 413511010 w. 29.