1. Echo Dnia
  2. Komunikaty
  3. Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Wróć do listy komunikatów

Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ostrowcu Św. ul. Kochanowskiego 5 ogłasza przetarg dwustopniowy nieograniczony na remont polegający na wymianie wyłazów dachowych w zasobach OSM.

W przetargu mogą brać udział Oferenci, którzy spełniają warunki określone w SIWZ- do nabycia w siedzibie Zamawiającego pok. nr 18 (w cenie 30 zł – płatność przelewem).

Oferty należy składać w sekretariacie OSM w Ostrowcu Św. ul. Kochanowskiego 5 pok. nr 14 do dnia 17.02.2020r. do godz.1400

Informacje dotyczące przetargu udzielane są przez Dział Nadzoru i Eksploatacji pok. nr 18 tel. 41 263 10 84.