1. Echo Dnia
  2. Komunikaty
  3. Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg
Wróć do listy komunikatów

Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg

Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ostrowcu Św. ul. Kochanowskiego 5 ogłasza przetarg dwustopniowy nieograniczony na remont podłoży podłogowych w mieszkaniach OSM.

W przetargu mogą brać udział Oferenci, którzy spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty należy składać w sekretariacie OSM w Ostrowcu Św. ul. Kochanowskiego 5 pok. nr 14 do dnia 27.01.2020r. do godz. 1400.

Szczegółowe warunki przetargu zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - do nabycia w siedzibie Zamawiającego pok. nr 18 (w cenie 30 zł).

Informacje dotyczące przetargu udzielane są przez Dział Nadzoru i Eksploatacji pok. nr 18 tel. 41 263 10 84.