1. Echo Dnia
 2. Komunikaty
 3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu, ul....
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu, ul. Majakowskiego 40/1A, 54-317 Wrocław

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu

ul. Majakowskiego 40/1A

54-317 Wrocław

tel.:  71-357-22-59, 71-357-61-60    

 www. smkuzniki.pl

 

1.      Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na wybór wykonawcy następujących zadań w zasobach Spółdzielni:

  1. Zadanie nr 1 - Remont cząstkowy opasek wokół budynków w zasobach SM „Kuźniki”                
         we Wrocławiu
         
  b. Zadanie nr 2 – Opracowanie docelowej organizacji ruchu na terenie SM „Kuźniki” z uwzględnieniem ograniczenia dostępu dla pojazdów osób niezamieszkałych w zasobach Spółdzielni.

2.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni 

     w godz. 8.00 - 13.00 po uiszczeniu opłaty na konto Spółdzielni w PKO BP  3 O/Wrocław                     

     Nr  92 1020 5242 0000 2102 0018 1701 w wysokości 36,90 zł za zadanie.

 

3.   Oferty przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacjach należy składać w biurze SM „Kuźniki” przy ul. Majakowskiego 40/1A we Wrocławiu w terminie do dnia 13.11.2019 r. do godz. 8.30.

 

4.      Wysokość wadium:

 1. Zadanie nr 1 – 1.700,00 zł
 2. Zadanie nr 2 -     500,00 zł.
   

5.      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni w dniu 13.11.2019 r. :

 1. Zadanie nr 1 - o godz. 900
 2. Zadanie nr 2 - o godz. 930

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta
 i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, na każdym etapie

postępowania przetargowego.