1. Echo Dnia
  2. Komunikaty
  3. Wójt Gminy Iwaniska informuje
Wróć do listy komunikatów

Wójt Gminy Iwaniska informuje

INFORMACJA

Wójt Gminy Iwaniska informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Iwaniskach, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) na okres 21 dni, tj. od dnia 12.08.2019 r. do dnia 02.09.2019 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 78 położonej w obrębie ewidencyjnym Toporów, gmina Iwaniska ( do oddania w dzierżawę przeznacza się część nieruchomości o powierzchni 1,0000 ha).

Dodatkowych informacji udziela Referat Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Urzędu Gminy w Iwaniskach, pok. nr 3, tel. 15 860-12-54 wew. 106 w godzinach od 730 do 1530 od poniedziałku do piątku.