1. Echo Dnia
 2. Komunikaty
 3. Wyciąg z ogłoszenia o przetargach
Wróć do listy komunikatów

Wyciąg z ogłoszenia o przetargach

Burmistrz  Gminy  i  Miasta Chęciny ogłasza:

 

 1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Chęciny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 531/1 o pow. 0,0200 ha położona w obrębie geodezyjnym Podpolichno /0009/.

Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą  KI1L/00025002/2.

 

Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę 1 000,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT.  

Przetarg odbędzie się w dniu  28 października 2021 roku o godz. 8:00.

Wysokość wadium w pieniądzu wynosi: 200,00 zł.

 

 1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Chęciny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 544 o pow. 0,4500 ha położona w obrębie geodezyjnym Podpolichno /0009/.

Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą  KI1L/00025002/2.

 

Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę 12 000,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT.  

Przetarg odbędzie się w dniu  28 października 2021 roku o godz. 8:30.

Wysokość wadium w pieniądzu wynosi: 2 400,00 zł.

 

 1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Chęciny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 29/9 o pow. 0,0484 ha położona w obrębie geodezyjnym Siedlce /0013/.

Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą  KI1L/00053522/8.

 

Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę 20 000,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT.  

Przetarg odbędzie się w dniu  28 października 2021 roku o godz. 9:00.

Wysokość wadium w pieniądzu wynosi: 4 000,00 zł.

 

 1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Chęciny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 29/10 o pow. 0,0488 ha położona w obrębie geodezyjnym Siedlce /0013/.

Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą  KI1L/00053522/8.

 

Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę 25 000,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT.  

Przetarg odbędzie się w dniu  28 października 2021 roku o godz. 9:30.

Wysokość wadium w pieniądzu wynosi: 5 000,00 zł.

 

 1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Chęciny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 73 o pow. 0,4100 ha położona w obrębie geodezyjnym Starochęciny /0014/.

Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą  KI1L/00037475/5.

 

Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę 140 000,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT.  

Przetarg odbędzie się w dniu  28 października 2021 roku o godz. 10:00.

Wysokość wadium w pieniądzu wynosi: 28 000,00 zł.

 

 1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Chęciny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1099/1 o pow. 0,1887 ha położona w obrębie geodezyjnym Ostrów /0008/.

Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą  KI1L/00098056/7.

 

Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę 48 000,00 zł.plus stawka podatku VAT 23%.  

Przetarg odbędzie się w dniu  28 października 2021 roku o godz. 10:30.

Wysokość wadium w pieniądzu wynosi: 9 600,00 zł.

 

 1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Chęciny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1135/1 o pow. 0,1400 ha położona w obrębie geodezyjnym Bolmin /0002/.

Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą  KI1L/00072126/1.

 

Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę 70 000,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT.  

Przetarg odbędzie się w dniu  28 października 2021 roku o godz. 11:00.

Wysokość wadium w pieniądzu wynosi: 14 000,00 zł.

 

 1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Chęciny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1135/2 o pow. 0,1300 ha położona w obrębie geodezyjnym Bolmin /0002/.

 

Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą  KI1L/00072126/1.

 

Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę 65 000,00 zł .

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT.  

Przetarg odbędzie się w dniu  28 października 2021 roku o godz. 11:30.

Wysokość wadium w pieniądzu wynosi: 13 000,00 zł.

 

 1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Chęciny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2119 o pow. 0,0341 ha położona w obrębie geodezyjnym Chęciny /0002/.

Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą  KI1L/00074409/3.

 

Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę 100 000,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT.  

Przetarg odbędzie się w dniu  28 października 2021 roku o godz. 12:00.

Wysokość wadium w pieniądzu wynosi: 20 000,00 zł.

 

 1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Chęciny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 132/2 o pow. 0,01956 ha położona w obrębie geodezyjnym Wojkowiec /0017/.

Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą  KI1L/00097930/1.

 

Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę 60 000,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT.  

Przetarg odbędzie się w dniu  29 października 2021 roku o godz. 8:00.

Wysokość wadium w pieniądzu wynosi: 12 000,00 zł.

 

 1. pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Chęciny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 325/5 o pow. 0,0600 ha położona w obrębie geodezyjnym Ostrów /0008/.

Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą  KI1L/00017692/6.

W przetargu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości przyległych.

 

Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę 27 000,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT.  

Przetarg odbędzie się w dniu  29 października 2021 roku o godz. 8:30

Wysokość wadium w pieniądzu wynosi: 5 400,00 zł.

 

 1. trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Chęciny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 122/4 o pow. 0,1256 ha położona w obrębie geodezyjnym Mosty /0007/.

Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą  KI1L/00156734/9.

 

Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę 62 800,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT.  

Przetarg odbędzie się w dniu  29 października 2021 roku o godz. 9:00

Wysokość wadium w pieniądzu wynosi: 12 560,00 zł.

 

 1. trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Chęciny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 122/3 o pow. 0,1250 ha położona w obrębie geodezyjnym Mosty /0007/.

Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą  KI1L/00156734/9.

 

Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę 62 500,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT.  

Przetarg odbędzie się w dniu  29 października 2021 roku o godz. 9:30.

Wysokość wadium w pieniądzu wynosi: 12 500,00 zł.

 

 1. trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Chęciny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 620/1 o pow. 0,4705 ha położona w obrębie geodezyjnym Starochęciny /0014/.

Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą  KI1L/00075936/3.

 

Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę 175 000,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT.  

Przetarg odbędzie się w dniu  29 października 2021 roku o godz. 10:00.

Wysokość wadium w pieniądzu wynosi: 35 000,00 zł.

 

 1. trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Chęciny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 620/2 o pow. 0,5535 ha położona w obrębie geodezyjnym Starochęciny /0014/.

Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą  KI1L/00075936/3.

 

Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę 206 000,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT.  

Przetarg odbędzie się w dniu  29 października 2021 roku o godz. 10:30.

Wysokość wadium w pieniądzu wynosi: 41 200,00 zł.

 

 1. trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Chęciny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 142/4 o pow. 0,9753 ha położona w obrębie geodezyjnym Starochęciny /0014/.

Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą  KI1L/00075936/3.

 

Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę 363 000,00 zł .

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT.  

Przetarg odbędzie się w dniu  29 października 2021 roku o godz. 11:00.

Wysokość wadium w pieniądzu wynosi: 72 600,00 zł.

 

 1. trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Chęciny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 142/5 o pow. 0,6610 ha położona w obrębie geodezyjnym Starochęciny /0014/.

Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą  KI1L/00075936/3.

 

Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę 246 000,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT.  

Przetarg odbędzie się w dniu  29 października 2021 roku o godz. 11:30.

Wysokość wadium w pieniądzu wynosi: 49 200,00 zł.

 

 1. trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Chęciny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1049/2 o pow. 0,7600 ha położona w obrębie geodezyjnym Bolmin /0002/.

Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą  KI1L/00102035/6.

 

Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę 78 000,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT.  

Przetarg odbędzie się w dniu  29 października 2021 roku o godz. 12:00.

Wysokość wadium w pieniądzu wynosi: 15 600,00 zł.

 

Wszystkie przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach, Pl. 2 Czerwca 4, pokój nr 114 (I piętro) przy zachowaniu obowiązujących reżimów sanitarnych.

 

Ogłoszenia o przetargach zostały opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach https://checiny.biuletyn.net/ oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu i w miejscowościach, w których znajdują się przedmiotowe nieruchomości.

 

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach, Pl. 2 Czerwca 4, pokój nr 113 i 114,  tel. 41/ 315 10 06 wew. 113 i 114 lub 41/ 31 53 127, 31 53 128.